intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách hay về tài chính

Xem 1-20 trên 545 kết quả Sách hay về tài chính
 • 1.Xét về hình thức bên ngoài: Từ biểu hiện bên ngoài củaTC: là tất cả các hiện tượng thu, chi bằng tiền, là vốn bằng tiền, là các hoạt động quản lý liên quan đến tiền bạc, tài sản.v.v. ở các chủ thể trong XH. P/ánh sự phân phối các nguồn TC kết quả vận động của các nguồn TC: Quỹ tiền tệ (QTT) được tạo lập và sử dụng. Tài chính là quá trình phân phối các nguồn tài chính (hay vốn) gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu của...

  ppt18p page_12 15-08-2013 66 5   Download

 • Hóa đơn nguyên vật liệu là tài liệu bất khả xâm phạm hầu hết được sử dụng bởi các phòng ban kỹ thuật và thu mua, và nó được coi là hoàn toàn bất khả xâm phạm bởi cả hai bộ phận đó. Tuy nhiên, có một cách cho một người quản lý có đầu óc lừa đảo không chỉ làm thay đổi các hóa đơn của vật liệu để kết quả sai lệch về tài chính, nhưng thậm chí làm cho cả hai bộ phận đi cùng với và thậm chí bắt đầu thay đổi....

  pdf22p meomeo_1669 03-02-2012 41 3   Download

 • Đặc điểm của tài chính công: Thuộc hình thức sở hữu Nhà nước; Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thu chi Hoặc ủy quyền cho chính phủ hay cơ quan nhà nước; Phục vụ các hoạt động không vì lợi nhuận Cung cấp hàng hóa công gắn liền với nhu cầu thiết yếu của xã hội .

  ppt22p thuydieudn 06-09-2011 356 129   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_7', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 64 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 61 12   Download

 • cuốn sách tập hợp kinh tế bất động sản, tài chính bất động sản và bất động sản ứng dụng vi mô kinh tế thực. Điều này đạt được bằng cách thể hiện việc áp dụng các mô hình trong thế giới thực và bằng các ví dụ dựa trên dữ liệu thực tế. Di chuyển anlysis bất động sản vững chắc vào mới lãnh thổ và sẽ thu hút độc giả rộng

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 61 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_3', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 65 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_8', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 55 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 44 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 62 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_9', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 52 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_10', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 52 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_2', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 58 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_5', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p meomeo_1669 03-02-2012 60 9   Download

 • Nội dung chính của bài 3 Đánh giá chính sách thuế trong Tài chính công trình bày về thuế và phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả, đánh thuế hiệu quả và công bằng. Trong những năm gần đây, các tranh luận chính sách về hệ thống thuế luôn bị thống trị bởi câu hỏi gánh nạêng thuế có được phân phối công bằng hay không? Để nhận thức vấn đề quy chuẩn này, ta cần phải hiểu một vấn đề thực chứng là thuế tác động lên phân phối thu nhập như thế nào. Mục này sẽ bàn luận về vấn đế trên.

  pdf125p next_12 16-04-2014 95 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'accounting best practicesfifth edition_10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p meomeo_1669 03-02-2012 45 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'accounting best practicesfifth edition_15', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p meomeo_1669 03-02-2012 50 8   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế bắt đầu vào năm 2008 là đáng báo động nhất của cuộc đời chúng ta vì tốc độ dọc mà nó đang xảy ra. Làm thế nào nó có thể đã xảy ra, đặc biệt là sau khi tất cả chúng tôi đã học được từ cuộc Đại suy thoái? Tại sao không dự đoán những bước đi khắc phục hậu quả có thể được thực hiện để tránh hoặc giảm thiểu nó? Có thể làm gì để đảo ngược một slide vào một cuộc suy thoái toàn diện? Tại sao có...

  pdf25p meomeo_1669 03-02-2012 50 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'a failure of capitalism: the crisis of '08 and the descent into depression_4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p meomeo_1669 03-02-2012 48 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'a failure of capitalism: the crisis of '08 and the descent into depression_5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p meomeo_1669 03-02-2012 45 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sách hay về tài chính
p_strCode=sachhayvetaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2