intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản phẩm chuyển hóa

Xem 1-20 trên 2130 kết quả Sản phẩm chuyển hóa
 • Lipid bao gồm các chất mỡ, dầu và các chất chuyển hoá từ lipid như lecithine, choslesterol... có đặc tính không tan trong nước, chỉ hoà tan trong các dung môi hữu cơ (alcohol, ether, chloroform, benzen...)

  ppt18p nguyentainang1610 10-03-2010 475 175   Download

 • Lipid gồm các chất mỡ, dầu và các chất chuyển hóa từ lipid như lecithine, choslesterol... có đặc tính không tan trong nước, chỉ hoà tan trong các dung môi hữu cơ (alcohol, ether, chloroform, benzen...) Vai trò sinh học: Cung cấp 20-30% năng lượng cho các hoạt động sống. Dung môi hoà tan các vitamin A,D, E và K. Thành phần cấu tạo màng sinh học. Tiền chất của các hợp chất sinh học: acid mật, vitamin D, hormone steroid, hormone prostaglandin. Cung cấp nước nội ....

  ppt15p quocnamdhnl 08-12-2010 464 148   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu một số vấn đề sau: Phân tích, đánh giá dư lượng của DDT và sản phẩm chuyển hóa của DDT (DDD, DDE) trong môi trường đất tại vùng chọn nghiên cứu thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; cùng với việc xác định độ ẩm, độ pH, lượng cacbon hữu cơ và các thành phần khoáng sét trong đất của vùng nghiên cứu và lượng DDT, DDD, DDE đánh giá ảnh hưởng của tính chất vật lý của đất.

  doc103p change14 07-07-2016 54 9   Download

 • Báo cáo này trình bày kết quả phát triển INCAT với các lớp hấp phụ khác nhau để áp dụng với sắc ký khí phổ khối phân tích các sản phẩm chuyển hóa dễ bay hơi trong nước tiểu. Xác định INCAT với ba lớp hấp phụ Chromosorb W + 20% SE-54, Carbopack X + Carboxen 1000 (tỷ lệ 1:1:1) phù hợp cho phân tích các sản phẩm chuyển hóa dễ bay hơi trong mẫu nước tiểu bệnh nhân rối loạn chuyển hóa.

  pdf8p hulk1234 01-06-2018 12 0   Download

 • 3. Sản phẩm, hàng hoá không có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 1) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. 4. Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục...

  pdf24p thanhan 10-07-2009 480 90   Download

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thi trình bày về định giá sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị và định giá sản phẩm xây dựng. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Đô thị và những ngành có liên quan.

  pdf90p 951864273 15-05-2012 238 72   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

  pdf16p thanhsang 10-06-2009 263 31   Download

 • Luận văn nghiên cứu các dẫn xuất thiosemicarbazid chứa hợp phần monosaccaride của Dglucose và D-galactose; các hợp chất thiosemicarbazon của (tetra-O-acetyl-b-Dglucopyranosyl)- và (tetra-O-acetyl-b-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazid với isatin thế; các sản phẩm chuyển hoá của (tetra-O-acetyl-b-D-glycopyranosyl) thiosemicarbazon.

  pdf27p nguyendaittt 02-06-2017 17 1   Download

 • Kỹ năng giới thiệu sản phẩm Chuyên nghiệp .Trên thực tế, rất nhiều trường hợp do việc bày hàng hóa thiếu sức lôi cuốn và ít khi đủ sức thuyết phục để tạo động lực thôi thúc khách hàng đi đến quyết định mua hàng. Dưới đây là 4 chiến lược giúp bạn tạo ra cách bày hàng có sức hấp dẫn mà khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

  pdf5p camdodoisinhvien 28-06-2013 151 20   Download

 • Đề tài nghiên cứu về các nội dung: chiết tách tinh dầu vỏ bưởi và phân lập limonene bằng phương pháp chưng cất dưới áp suất thấp, nghiên cứu chuyển hóa limonene thành một số dẫn xuất dạng xeton, axit cacboxylic và các sản phẩm chuyển hóa của chúng, nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được, thăm dò hoạt tính điều hòa sinh trưởng thực vật của các axit tổng hợp đƣợc đối với thực vật một lá mầm và thực vật hai lá mầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p longnguyentran000 27-12-2016 89 22   Download

 • Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề nghiên cứu khoa học: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của UBND các huyện, thành phố với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;...

  doc55p nguyenquanganh2612 30-05-2016 114 19   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, tài liệu "Những sản phẩm Hidro hóa dầu béo" giới thiệu đến các bạn những nội dung giới thiệu về phản ứng Hidro hóa dầu béo, những sản phẩm Hidro hóa dầu béo,... Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Hóa học.

  pdf19p hotrotaitailieu 03-12-2015 30 3   Download

 • Để hạch toán tổng hợp sản phẩm, hàng hoá kế toán sử dụng tài khoản 155 - Sản phẩm, hàng hoá. TK 155: Tài khoản này phản ảnh số hiện có và biến động tăng giảm các loại sản phẩm hàng hoá của đơn vị HCSN có hoạt động SXKD, thương mại dịch vụ hoặc có hoạt động nghiên cứu thí nghiệm có sản phẩm tận thu, TK 155 - sản phẩm, hàng hoá - chỉ phản ảnh số sản phẩm, hàng hoá lưu chuyển qua kho của đơn vị....

  doc4p nguyentien201 04-12-2010 237 119   Download

 • khái niệm Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và gía trị sử dụng sản phẩm , qua đó sản phẩm hàng hoá đó đợc từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và hoàn thành một vòng chu chuyển vốn sản xuất kinh doanh. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu nắm bắt thị trường, tổ chức sản xuất, tiếp nhận sản phẩm...

  pdf26p kimku11 06-10-2011 250 87   Download

 • - Thoái hoá protein và nitơ của acid amin - Thoái hoá bộ khung carbon của acid amin - Tổng hợp acid amin - Chuyển acid amin thành các sản phẩm chuyên biệt .SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CHUYỂN HOÁ PROTID Protein thức ăn Acid amin Protein cơ thể Các sản phẩm chứa nitơ khác Bộ khung carbon NH4+ Urea Bài tiết Acetyl CoA Pyruvate, sản phẩm trung gian chu trình acid citric ATP Glucose

  pdf48p lumia_12 19-07-2013 314 84   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hóa sinh lâm sàng, phần 2 trình bày các nội dung: Glucose Huyết (đường huyết) đường niệu, lactac và thể ceton; lipit, apoprotein, liporotein huyết tương, những sản phẩm chuyển hóa của acid amin và purin, sắc tố mật muối mật, những triệu chứng hóa sinh và hội chứng hóa sinh trong một số bệnh, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf169p tsmttc_004 13-06-2015 174 65   Download

 • Khi nói về sản phẩm – hàng hóa, người ta thường quy nó về một hình thức tồn tại vật chất cụ thể và do đó nó chỉ bao hàm những thành phần hoặc yếu tố có thể quan sát được. Đối với các chuyên gia Marketting, họ hiểu sản phẩm – hàng hóa ở một phạm vi rộng lớn hơn nhiều, cụ thể là:

  pdf38p dove_12 13-06-2013 174 45   Download

 • Kể tên aa cần thiết và không cần thiết Trình bày các phản ứng chuyển và khử amin Sơ đồ tổng quát, phản ứng tổng quát của chu trình tổng hợp ure Sản phẩm thoái hóa cuối cùng của 3 nhóm: amin, carboxyl, hydrocarbon

  ppt83p sony_12 26-06-2013 264 41   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp công nghiệp không gặp khó khăn...

  pdf104p dell1122 06-09-2012 75 33   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng tăng nhanh tốc luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hiện...

  pdf66p songngu1311 07-12-2012 80 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản phẩm chuyển hóa
p_strCode=sanphamchuyenhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2