intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản phẩm công nghiệp nông thôn

Xem 1-20 trên 299 kết quả Sản phẩm công nghiệp nông thôn
 • Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn, công nghiệp nông thôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn, khái niệm công nghiệp nông thôn mức chỉ nêu ra...

  pdf74p notonline1122 21-02-2013 89 25   Download

 • Bài viết Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện trình bày về một số vấn đề chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam; kết quả triển khai chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam và một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 80 9   Download

 • Thị trường là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự hình thành và phát triển của một ngành nghề kinh doanh. Đối với công nghiệp nông thôn việc phát triển thị trường trong giai đoạn hiện nay có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, thị trường của sản phẩm công nghệ thông tin ở Việt Nam từ trước đến nay còn mang tính địa phương. Bài viết nêu lên tình hình xuất khẩu công nghiệp nông thôn và một số giải pháp để mở rộng thị trường.

  pdf2p lalala06 30-11-2015 43 9   Download

 • Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  pdf45p huongruoutinhnong123 25-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND ban hành quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc9p daoquocmanh28 13-12-2017 19 0   Download

 • Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ­CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc12p kieuvinha321 11-09-2018 21 0   Download

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

  doc5p soninhduc999 26-11-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Nông nghiệp nông thôn luôn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia, kể cả những nước đã đạt đến trình độ phát triển cao. Nó là khu vực sản xuất chủ yếu, đảm bảo việc làm và đời sống cho xã hội, là thị trường rộng lớn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nền kinh tế, nguồn nhân lực và nguồn tích luỹ cho công nghiệp hoá, phát triển kinh tế. Kinh nghiệm của Mỹ, Nhật Bản đã đạt đến trình độ cao, cũng như các nước đã trở thành nước công nghiệp mới,...

  pdf38p tiencuong 13-07-2009 2263 733   Download

 • Phần 2 tài liệu Phát triển nông nghiệp nông thôn và ứng dụng công nghệ sinh học cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công nghệ sinh học trong chế biến và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thực trạng triển vọng công nghệ sinh học ở Việt Nam và một số giải pháp liên quan,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p thuongdanguyetan09 20-03-2019 36 5   Download

 • Tài liệu Chiến lược phát triển nông thôn qua phong trào mỗi làng, một sản phẩm trong quá trình công nghiệp hóa giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Khu vực nông thôn trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh nghiệm tiến hành công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn ở một số nước châu Á, một số lý thuyết và khuynh hướng phát triển nông thôn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf58p vithanos2711 05-08-2019 29 1   Download

 • Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  pdf26p conduongmauxanh1234 24-03-2014 31 0   Download

 • Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc5p sensacoolfree 26-04-2019 5 0   Download

 • Thời gian gần đây, tài chính toàn diện là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây cũng là một trong 4 ưu tiên được các Bộ trưởng Tài chính thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 với việc đồng thuận ưu tiên tập trung phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 6 0   Download

 • Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta hàng ngàn bài viết, bài nói và các tác phẩm văn chương nổi tiếng. ở đó thể hiện rõ các quan điểm của người về phát triển nông nghiệp, về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, về mối quan hệ giữa phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân... Lúc sinh thời, Người rất quan tâm đến việc phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân. Người quan tâm đến nông...

  pdf16p inspiron1212 04-12-2012 585 158   Download

 • Nông nghiệp - nông dân - nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, ở nước ta trên 75% dân số sống ở nông thôn với 73% lực lượng lao động làm việc, sinh sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp, sản phẩm nông nghiệp trong nước là nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng, tạo nguyên liệu cho nền sản xuất công nghiệp, cung cấp trực tiếp và gián tiếp cho các ngành...

  doc16p tranleforever 17-01-2013 111 27   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hoá nông thôn, việc thu hẹp diện tích đất nông nghiệp để xây nhà máy, các khu chế xuất và dịch vụ là điều tất yếu. Giảm bớt đất canh tác nông nghiệp, thay đổi cơ cấu lao động ở nông thôn, chuyển lao động thuần nông sang lao động phi nông nghiệp tạo ra nhiều giá trị sản phẩm và giá trị gia tăng hơn, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế.v..v., là những việc cần làm. Tuy nhiên, việc thu hẹp diện tích đất canh tác nông nghiệp để...

  pdf16p badaovl 20-05-2013 91 16   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng Quản lý nhà nước về nông nghiệp cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xã trung du, miền núi (Quyển 2) gồm có các chuyên đề sau: Tổ chức quản lý quy hoạch nông nghiệp và nông thôn; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới; tổ chức quản lý vệ sinh an toàn sản phẩm nông nghiệp, môi trường nông nghiệp, nông thôn;... Mời tham khảo.

  pdf247p nomoney3 10-02-2017 61 13   Download

 • BỘ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

  pdf17p zing1209 20-12-2010 137 10   Download

 • Nông nghiệp theo nghĩa hẹp là ngành sản xuất ra của cải vật chất mà con người phải dựa vào quy luật sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm như lương thực, thực phẩm… để thỏa mãn các nhu cầu của mình. Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp.

  doc11p phuqui201222 15-04-2013 57 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sản phẩm công nghiệp nông thôn
p_strCode=sanphamcongnghiepnongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2