intTypePromotion=4
ADSENSE

Sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên

Xem 1-20 trên 53 kết quả Sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên
 • Kết quả nghiên cứu khoa học: Biến đổi khí hậu và sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên trình bày tổng quan về biến đổi khí hậu, tình hình biết đổi khí hậu ở Tây Nguyên và kết quả nghiên cứu khoa học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc13p huytay481990 28-10-2014 87 22   Download

 • Một số bài giảng được chọn lọc trong bộ sưu tập Vùng Tây Nguyên (tt) dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu hiểu Tây Nguyên có những vị trí địa lí quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT - XH, ANQP, đồng thời có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nhân văn để phát triển KT - XH. Tây Nguyên là vùng sản xuất hàng hoá nông sản, xuất khẩu lớn của cả nước chỉ sau đồng bằng sông Cửu Long.

  ppt40p minhthu_03 25-03-2014 188 25   Download

 • Thông qua bài Vùng Tây Nguyên (tt) học sinh hiểu được Nhờ thành tựu của công cuộc đổi mới mà Tây Nguyên phát triển khá toàn diện về kinh tế -xã hội. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nông nghiệp, lâm nghiệp có sự chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa.

  doc6p quehuong_22 25-03-2014 171 7   Download

 • N-ớc l một trong những nhân tố có tính quyết định trong phát triển kinh tế, x" hội của một tỉnh, vùng, khu vực hay quốc gia. Vì vậy, n-ớc đ-ợc coi l một ti nguyên quí giá v đ-ợc khai thác sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nh-: sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt, cho t-ới n-ớc trong sản xuất nông nghiệp, cho sản xuất công nghiệp, th-ơng nghiệp, dịch vụ, chế biến, phục vụ cho giao thông, nuôi trồng thuỷ sản v đánh bắt hải sản v.v......

  pdf8p banglang_1523 22-07-2012 52 11   Download

 • Bài viết Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản mũi nhọn vùng Tây Nguyên trình bày phân tích thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ các hàng hoá mũi nhọn của vùng gồm: Mở rộng và cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu; xây dựng thương hiệu cho các nông sản mũi nhọn; thúc đấy liên kết tiêu thụ nông sản; giải pháp với doanh nghiệp; giải pháp với người dân.

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 31 2   Download

 • Đề tài được tiến hành để nghiên cứu kỹ thuật tưới nước tiết kiệm và dạng phân bón sử dụng qua nước tưới cho cà phê vùng Tây Nguyên. Nước và phân bón là 2 yếu tố không thể thiếu và thay thế đối với sinh trưởng, phát triển của cây trồng nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung.

  pdf8p hanh_tv29 20-04-2019 14 1   Download

 • Tây Nguyên là vùng chuyên canh sản xuất và xuất khẩu cây công nghiệp lớn của nước ta với các sản phẩm điển hình là cà phê, cao su, hồ tiêu…Lĩnh vực sản xuất nông sản xuất khẩu (SXNSXK) có vai trò to lớn, quyết định sự phát triển của vùng. Mặc dù tiềm năng to lớn nhưng sự phát triển của SXNSXK hiện nay lại hết sức bấp bênh và thiếu bền vững. Bài viết phân tích thực trạng và nguyên nhân của tình trạng phát triển thiếu bền vững từ đó đề xuất phương hướng phát triển theo......

  pdf8p phalinh17 13-08-2011 149 46   Download

 • Sản xuất nông sản xuất khẩu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của vùng Tây Nguyên. Trên quan điểm phát triển bền vững, bài viết đi sâu phân tích và chỉ rõ những mâu thuẫn nội tại giữa tăng trưởng kinh tế và vấn đề xã hội trong lĩnh vực sản xuất hết sức quan trọng này. Từ đó xác định một số quan điểm định hướng và đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm giải quyết....

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 93 26   Download

 • Với điều kiện đất đai, khí hậu thích hợp cho nhiều loại cây trồng, khu vực Tây Nguyên đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung có quy mô lớn về cây cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chè, ngô, sắn..., góp phần quan trọng vào phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng, kinh tế - xã hội nói chung.

  pdf3p vihercules2711 28-03-2019 31 3   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các giải pháp quản lý tài nguyên rừng bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát triển tại các khu rừng đặc dụng vùng Tây Bắc Việt Nam.

  pdf204p cotithanh321 06-08-2019 17 2   Download

 • Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên nhằm chọn tạo, tuyển chọn được một số dòng và tổ hợp lai triển vọng cho chương trình chọn tạo và sản xuất ngô ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; chọn tạo giống ngô lai mới có thời gian sinh trưởng trung ngày (90-96 ngày), năng suất cao (8-10 tấn/ha) chất lượng tốt thích hợp với điều kiện sản xuất ngô ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

  pdf267p fujijudo87 07-07-2014 315 104   Download

 • Trong những năm vừa qua, cuộc khủng hoảng cung cấp dư thừa cà trên phạm vi toàn thế giới đã làm ngành sản xuất cà phê của nhiều nước bị tàn phá, trong đó có Việt Nam, một nước đã từng bị chỉ trích là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng. Việc xem xét, tìm hiểu thực tế hiện trạng của ngành cà phê Việt Nam, tác động của biến động cà phê thế giới sản xuất cà phê Việt Nam, định hướng lâu dài cho phát triển bền vững ngành cà phê là việc cần thiết. Báo cáo này nhằm phân tích những thuận lợi và...

  pdf32p truongnghen 21-01-2013 144 47   Download

 • Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai trung ngày năng suất cao cho vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên nhằm chọn tạo, tuyển chọn được một số dòng và tổ hợp lai triển vọng cho chương trình chọn tạo và sản xuất ngô ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; chọn tạo giống ngô lai mới có thời gian sinh trưởng trung ngày (90-96 ngày), năng suất cao (8-10 tấn/ha) chất lượng tốt thích hợp với điều kiện sản xuất ngô ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

  pdf27p fujijudo87 07-07-2014 148 20   Download

 • Xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất thử nghiệm hằng năm và dài hạn về lĩnh vực chăn nuôi và đồng cỏ vùng Tây Nguyên. Nghiên cứu lai tạo và chọn lọc các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với vùng sinh thái Tây Nguyên. Nghiên cứu về thức ăn, dinh dưỡng và đồng cỏ chăn nuôi. Chế biến bảo quản thức ăn gia súc phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Tây Nguyên. Tham gia tư vấn, dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản...

  pdf109p carol123 23-07-2012 108 16   Download

 • Khảo sát hiện trạng đất đai tại xã Sa Loong cho thấy đất đai có 4 đơn vị đất thuộc 2 nhóm: đất phù sa và đất đỏ vàng. Các loại đất có tính chất lý, hoá học và tầng dày đảm bảo phát triển trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. Kết quả đánh giá thích nghi đất cho phép bố trí đất sản xuất cây hàng năm từ 395,61-495,61ha, đất cây lâu năm có giá trị hàng hoá từ 594,0-694,0. Phân hạng đất dựa trên cơ sở cho điểm 4 nhóm yếu tố tham gia...

  pdf0p leon_1 05-08-2013 49 5   Download

 • Các tỉnh Tây Nguyên là một vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng đầy tiềm năng của nước ta với tài nguyên quý hiếm được thiên nhiên ban tặng là vùng đất đỏ bazan rộng lớn thuận lợi ...

  pdf15p hoa_thuyvu 21-10-2011 43 4   Download

 • Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của nông hộ điển hình ở vùng Tây Nguyên. Hai lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu là phân tích sản xuất cấp nông hộ và phân tích chuỗi thị trường một số sản phẩm chủ yếu của nông hộ. Mục tiêu của báo cáo là đánh giá thực trạng hệ thống sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình tại vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng thông qua 1 hộ điển hình. Trong đó nhấn mạnh phân tích hiệu quả kinh tế của...

  pdf0p bach_nhat 09-03-2012 37 3   Download

 • Kết quả khảo nghiệm quốc gia tập đoàn 13 giống sắn (mì) tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ trong 3 năm từ 2005-2007 đã xác định 3 giống sắn có thời gian chín sớm, năng suất cao, chịu hạn; thích hợp cho sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 1. Giống sắn KM 140-2 - Nguồn gốc: Thạc sỹ Trần Công Khanh - Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Hưng Lộc chọn tạo, được đưa vào khảo nghiệm quốc gia từ năm 2003 đến nay. Là giống triển vọng tại vùng Duyên hải Nam...

  pdf5p thandongdatviet2010 15-01-2010 219 55   Download

 • Lô hội (Aloe vera L.) là cây dược liệu dùng cho cả đông y và tây y. Chất gel trong cây Lô hội còn được sử dụng để sản xuất các loại mỹ phẩm. Vì vậy cần phát triển các vùng trồng cây Lô hội làm nguyên liệu. Nhân giống vô tính in vitro cây Lô hội nhằm nhân nhanh cây giống cho các vùng nguyên liệu là cần thiết. Từ kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: để tạo vật liệu khởi đầu in vitro cây Lô hội nên sử dụng mẫu ở vụ xuân, khử trùng bằng...

  pdf8p thulanh3 08-09-2011 122 46   Download

 • Nghiên cứu áp dụng chế phẩm CP2, CP3, CP4 sản xuất nấm đối kháng Tricoderma viride để phòng trừ các bệnh nấm Rhizoctonia solani gây bệnh lở cổ rễ, nấm, Sclerotium rolfsii gây bệnh héo gốc mốc trắng cây khoai tây, lạc, đậu tương. Nấm Trichoderma viride được phân lập từ mẫu đất trồng đậu tương ở Phú Thị - Gia Lâm và một số địa điểm khác. Đối với bệnh héo gốc mốc trắng hại cây khoai tây: Xử lý giống bằng 50 g chế phẩm CP2: 1lít nước: 10kg củ kết hợp với trộn 200g chế phẩm...

  pdf8p banhukute 18-06-2013 223 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản xuất nông nghiệp vùng Tây Nguyên
p_strCode=sanxuatnongnghiepvungtaynguyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2