intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng vốn ưu đãi

Xem 1-20 trên 121 kết quả Sử dụng vốn ưu đãi
 • Bài giảng về Chi phí sử dụng vốn nhằm giúp các bạn nắm bắt chi phí sử dụng vốn vay dài hạn, tổng quan chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường, chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), chi phí sử dụng vốn biên tế (WMCC) và quyết định đầu tư, các vấn đề quốc tế về chi phí sử dụng vốn.

  ppt83p truongvanhung89 13-04-2011 1020 356   Download

 • Thuyết trình tài chính doanh nghiệp: Chi phí sử dụng vốn nhằm trình bày về các nội dung chính như: tổng quan về chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn vay dài hạn và chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi. Bài thuyết trình trình bày ngắn gọn, súc tích về các vấn đề chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

  pdf9p big_12 06-06-2014 168 24   Download

 • Các vấn đề được trình bày trong bài giảng này gồm có: Tổng quan chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn vay dài hạn, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường, Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường, chi phí sử dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư

  ppt76p nganga_04 27-09-2015 76 21   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận, khảo sát phân tích thực trạng, đóng góp những luận cứ khoa học, đề xuất một số quan điểm, giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tập trung nghiên cứu thực trạng và đánh giá năng lực triển khai sử dụng và quản lý vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện các dự án theo chỉ đạo chiến lược của Nhà nước trong công tác xóa đói giảm nghèo.

  pdf118p luuduong1905 19-05-2017 63 22   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản" được nghiên cứu để tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả của các hộ nông dân nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ nông dân trong huyện.

  pdf80p conthancon 04-07-2011 593 240   Download

 • Bài giảng Chương 12: Chi phí sử dụng vốn trình bày tổng quan về chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn dài hạn, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường-Re, chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC).

  ppt31p talata_1 22-09-2014 147 25   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Qua phân tích thực trạng về vốn lưu động để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp. Tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp thay đổi cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho doanh nghiệp.

  pdf77p luimotbuoc_3 03-11-2016 69 16   Download

 • Bài viết Hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 107 15   Download

 • Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu thực trạng, phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng trong giai đoạn 2011-2013. Từ đó chỉ ra những ưu và nhược điểm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty.

  pdf94p nomoney4 01-03-2017 60 19   Download

 • Chi phí sử dụng vốn được xem như là 1 liên kết quyết định tài trợ và quyết định đầu tư. - Chi phí sử dụng vốn thường được sử dụng để thay thế với tỷ suất sinh lời đòi hỏi của doanh nghiệp, tỷ suất rào cản cho các đầu tư mới, tỷ suất chiết khấu để đánh giá đầu tư mới và cơ hội phí của sử dụng vốn.

  pdf10p caoquanghung01657986 09-08-2013 101 14   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng vốn vay, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p doinhugiobay_15 25-02-2016 94 10   Download

 • Đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Lý Anh” với mục tiêu nhằm tìm hiểu rõ hơn về những ưu, nhược điểm của công ty, những hạn chế và tồn tại cũng như khó khăn mà công ty gặp phải thông qua những chỉ số báo cáo tài chính 3 năm vừa qua để có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

  pdf85p luimotbuoc_2 02-11-2016 30 7   Download

 • Bài giảng môn Chi phí sử dụng vốn được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm; cách xác định chi phí sử dụng vốn (chi phí sử dụng nợ, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường, chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, chi phí sử dụng vốn bình quân, chi phí sử dụng vốn biên tế).

  ppt31p cocacola_07 11-11-2015 43 6   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn trình bày các nội dung cơ bản về chi phí sử dụng vốn là một liên kết giữa quyết định tài trợ và quyết định đầu tư, chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ thành phần, chi phí nợ vay dài hạn, chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi, chi phí sử dụng bình quân (WACC), chi phí sử dụng vốn biên tế.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 29 4   Download

 • Bài giảng này trình bày các nội dung chính như: Tổng quan về chi phí sử dụng vốn, chi phí nợ vay dài hạn, chi phí sử dụng vốn cổ phiếu ưu đãi, chi phí sử dụng vốn cổ phần thường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nganga_04 27-09-2015 26 2   Download

 • Kinh nghiệm quản lý các nguồn vốn ưu đãi của một số quốc gia có mức thu nhập trung bình và bài học cho Việt Nam trình bày phân tích kinh nghiệm quản lý vốn vay ưu đãi của Trung Quốc và Malaysia, từ đó rút ra các bài học cho Việt Nam trên các khia cạnh về tính chủ động trong thu hút và hiệu quả sử dụng cảc nguồn vốn ưu đãi, về lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư, về tổ chức bộ máy quản lý vốn và các nguyên tắc cần tuân thủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 27 2   Download

 • Bài giảng "Chương 8: Chi phí sử dụng vốn" có nội dung trình bày về khái niệm chi phí sử dụng vốn, chi phí của nợ vay, chi phí của cổ phần ưu đãi, chi phí của cổ phần phổ thông, chi phí trung bình của vốn, điều chỉnh chi phí sử dụng vốn cho rủi ro, chi phí sử dụng vốn của cổ phần phát hành mới.

  ppt66p jangni5 26-04-2018 20 1   Download

 • Đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu các đặc điểm kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào các yếu tố tạo nên tiềm năng trong việc thu hút vốn, các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút vốn FDI, phân tích và đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI của tỉnh, cùng với phương hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI, đề xuất những biện pháp giúp Thái Nguyên hoàn thành tốt các mục tiêu về thu hút và sử dụng nguồn vốn này.

  doc79p cubi2016 16-08-2016 92 21   Download

 • Để làm rõ thực trạng vay và sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu đã thực hiện điều tra 255 sinh viên và cựu sinh viên của Học viện có vay và không vay vốn ưu đãi trong giai đoạn 2014-2017.

  pdf11p vihinata2711 15-05-2019 13 1   Download

 • Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn bình quân (Weighted Average Cost of Capital – WACC) có một ý nghĩa hết sức quan trọng, vì nó chính là cầu nối giữa quyết định đầu tư và quyết định tài trợ. Chi phí của từng loại nguồn vốn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ với môi trường kinh tế vĩ mô như: sự phát triển của thị trường tài chính, chính sách tài chính – tiền tệ của Chính phủ.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng vốn ưu đãi
p_strCode=sudungvonuudai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2