intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tăng trưởng GDP

Xem 1-20 trên 593 kết quả Tăng trưởng GDP
 • Bài viết Ảnh hưởng của bội chi ngân sách nhà nước và nợ công đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000 2020 ở Việt Nam trình bày tổng quan về mối quan hệ giữa bội chi ngân sách nhà nước và nợ công với tăng trưởng kinh tế; Diễn biến tình hình bội chi ngân sách nhà nước, nợ công và tăng trưởng kinh tế GDP thời kỳ 2000-2020; Nghiên cứu tác động của bội chi ngân sách và nợ công đến tăng trưởng kinh tế GDP bằng phương pháp kinh tế lượng.

  pdf16p vifriedrich 06-09-2023 1 0   Download

 • Bài viết Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam trình bày tổng quan về đầu tư công và quản lý đầu tư công; Thực trạng hoạt động đầu tư công và quản lý đầu tư công ở Việt Nam.

  pdf19p vifriedrich 06-09-2023 0 0   Download

 • Năm 2016, chỉ số PCI của tỉnh được xếp 9/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến giai đoạn 2015-2020, nếu diện tích các KCN trong tỉnh được lấp đầy thì cần khoảng trên 400 ngàn lao động, kim ngạch xuất khẩu và GDP tiếp tục tăng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, nhìn lại kết quả và kinh nghiệm của Long An trong phát triển khu công nghiệp không chỉ cần thiết cho Long An mà còn góp phần cùng đất nước trong việc phát triển khu kinh tế.

  pdf4p viberkshire 09-08-2023 0 0   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của phát triển tài chính lên tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về tác động của phát triển tài chính lên tăng trưởng kinh tế, phân tích thực trạng phát triển tài chính tại các quốc gia ASEAN giai đoạn 2001-2019, từ đó xây dựng mô hình ước lượng ảnh hưởng của phát triển tài chính lên tăng trưởng kinh tế của các quốc gia ASEAN.

  pdf16p viberbers 09-08-2023 0 0   Download

 • Bài viết cũng tìm ra vùng ngưỡng tích cực cho tăng trưởng kinh tế lần lượt là: [39.5% - 62.3%] đối với tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP, và [48.38% - 79.2%] đối với tỷ lệ nợ nước ngoài so với xuất khẩu.

  pdf22p tueman05 24-07-2023 1 1   Download

 • Bài nghiên cứu xem xét ngành công nghiệp điện tử vùng kinh tế trọng điểm phía Nam từ mô hình lý thuyết Cực tăng trưởng trong Kinh tế học vùng, đặt biệt là sự phân kỳ tác động lan tỏa ròng của ngành theo thời gian của ngành công nghiệp điện tử đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị cho sự phát triển ngành trong điều kiện hội nhập quốc tế.

  pdf17p tueman05 24-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng mô hình dữ liệu tần suất hỗn hợp dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ứng dụng mô hình phân tích dữ liệu với tần suất hỗn hợp MIDAS và mô hình MF-VAR để dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam dựa trên bộ số liệu thu thập trong giai đoạn 2006 – 2020. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng mô hình MIDAS cho kết quả dự báo tốt so với mô hình MF-VAR.

  pdf11p viwolverine 11-07-2023 1 0   Download

 • Bài viết Vai trò của giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với quy mô nền kinh tế Việt Nam nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến, xem xét tác động của chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đến quy mô nền kinh tế Việt Nam thông qua việc sử dụng biến giả chính sách cùng với các biến kiểm soát khác.

  pdf9p viwolverine 11-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của ba yếu tố: GDP của Trung Quốc, giá dầu thô và tỷ giá VND/USD tới GDP của Việt Nam" nghiên cứu sự tác động đồng thời của các yếu tố GDP của Trung Quốc, giá dầu thô, tỷ giá VND/USD đối với GDP của Việt Nam.

  pdf14p phuong3676 29-06-2023 2 2   Download

 • Bài báo này cung cấp những phát hiện đương đại để bổ sung thêm các tài liệu hiện có về nợ công và tăng trưởng kinh tế bằng cách sử dụng các biến số và mô hình thực nghiệm, mà các nghiên cứu trước đây không thể đề cập đầy đủ trong quan điểm của một nước đang phát triển và khẳng định rằng nợ công chỉ đóng góp vào GDP trong dài hạn.

  pdf7p mitmit01 18-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết đề cập đến quá trình phát triển và vai trò của ngành bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Bài viết tìm hiểu về vai trò của ngành bảo hiểm đối với nền kinh tế thông qua các chỉ tiêu như quy mô thị trường bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; tỷ lệ phần trăm đóng góp vào GDP của Việt Nam.

  pdf8p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu mối quan hệ giữa lực lượng lao động ngành vận tải biển với GDP và dân số Việt Nam" là mô hình hóa tác động của ba yếu tố GDP, GDP bình quân, Dân số, Tổng số Lao động lên lao động ngành vận tải biển, trên cơ sở đó giúp các nhà quản trị chiến lược xây dựng được chiến lược nhân sự quốc gia.

  pdf204p chieuchieu03 27-04-2023 5 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu mối quan hệ giữa lực lượng lao động ngành vận tải biển với GDP và dân số Việt Nam" là mô hình hóa tác động của ba yếu tố GDP, GDP bình quân, Dân số, Tổng số Lao động lên lao động ngành vận tải biển, trên cơ sở đó giúp các nhà quản trị chiến lược xây dựng được chiến lược nhân sự quốc gia.

  pdf27p chieuchieu03 27-04-2023 3 2   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của giá dầu, tỷ giá, tăng trưởng kinh tế đến lạm phát tại Việt Nam" cung cấp cái nhìn sâu sắc, mới về mối quan hệ giữa giá dầu (OIL), tỷ giá hối đoái (REX), tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF) trong nền kinh tế của Việt Nam, sử dụng các phương pháp hồi qui phân vị phát triển bởi Sim và Zhou (2015), giai đoạn 2000- 2021.

  pdf13p chieuchieu03 25-04-2023 5 3   Download

 • Bài viết "Tác động của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Nghiên cứu dựa vào mô hình VAR" xem xét tác động của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn và dự đoán tác động trong dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của kiều hối đến tăng trưởng GDP trong ngắn hạn và tác động tiêu cực trong dài hạn, đó là cơ sở để đề xuất các hàm ý chính sách đối với quản lý nhà nước.

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 7 2   Download

 • Bài viết "Vai trò của tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam" nhằm nghiên cứu tiếp cận tăng trưởng kinh tế theo quan điểm của Keynes, một nhà kinh tế học trọng cầu để phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Về thực nghiệm, nghiên cứu dựa trên mô hình tổng cầu của Keynes để xây dựng mô hình hồi quy bội đánh giá tác động của các yếu tố cấu thành nên tổng cầu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (GDP).

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 2   Download

 • Bài viết "Một số yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ lạm phát ở các nước ASEAN" nhằm đánh giá tác động của các yếu tố như lạm phát thời kỳ trước, nợ công, GDP bình quân, tốc độ tăng trưởng GDP, tỉ giá hối đoái, tỉ lệ thất nghiệp đến tỷ lệ lạm phát của 10 nước ASEAN là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Philipines, Malaysia, Indonesia, Lào, Brunay, Myanmar và Singapore trong 9 năm từ 2010 đến 2018 bằng cách sử dụng mô hình hồi quy OLS, FE, RE cùng các ước lượng, kiểm định để phân tích.

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 2   Download

 • Bài viết "Kinh tế số Việt Nam: Cơ hội trong thời kỳ bình thường mới" cung cấp thông tin về nền kinh tế số Việt Nam đang trên đà bùng nổ và trở thành thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai tại Đông Nam Á sau Indonesia. Giá trị nền kinh tế số đã đạt 12 tỷ đô la Mỹ năm 2019 với mức tăng trưởng trung bình đạt 38% một năm kể từ năm 2015 và dự kiến sẽ đạt 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Với tổng giá trị thương mại điện tử qua Internet tại Việt Nam đạt 5% GDP trong năm 2019...

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 13 4   Download

 • Đề tài "Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Quảng Nam" trình bày hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp chế biến nói riêng; đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến và những vấn đề bức xúc về công nghiệp chế biến ở tỉnh Quảng Nam; đề xuất những giải pháp nhằm phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.

  pdf25p bigdargon04 24-11-2022 16 3   Download

 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – nghiên cứu tại Việt Nam tóm lược tình hình nguồn vốn FDI của Việt Nam trong vòng 25 năm trở lại đây và đánh giá mối quan hệ giữa FDI và GDP ở Việt Nam bằng phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger, sử dụng mô hình tự hồi quy (VAR) kết hợp với các phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

  pdf6p vijaguar 16-11-2022 29 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng GDP
p_strCode=tangtruonggdp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2