intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập đoàn hóa

Xem 1-20 trên 3303 kết quả Tập đoàn hóa
 • Nghiên cứu: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của sản phẩm tô tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen có kết cấu gồm 4 chương trình bày về cơ sở lý luận; giới thiệu công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; thực trạng Marketing 4P của sản phẩm tồn tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; nhận xét về thực trạng Marketing tại công ty và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

  pdf93p huyho1812 17-03-2015 442 140   Download

 • Giới thiệu Tập đoàn Hoa Sen, phân tích môi trường kinh doanh và hoàn cảnh nội bộ, dự báo và xác định mục tiêu chiến lược là những nội dung chính trong đề tài "Hoạch định chiến lược phát triển của Tập đoàn Hoa Sen giai đoạn 2013 - 2020". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc73p xuanthuongvip 22-09-2015 538 137   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Thạc sỹ "Đánh giá và đề xuất chiến lựợc phát triển của tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2007 - 2012" tập trung đánh giá chiến lược của tập đoàn Hòa Phát bằng việc sử dụng mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, đồ án cũng đưa ra những đề xuất để khắc phục những tồn tại hoặc hạn chế hiện tại để hoàn thiện Chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn 2010 –2015.

  pdf68p jostrietnm66 02-10-2014 310 83   Download

 • Bài tập nhóm: Phân tích giá trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen cung cấp đến các bạn nội dung kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của công ty, mô hình cơ cấu tổ chức tập đoàn, báo cáo tài chinh, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tề,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc19p bebap_t3n 13-10-2016 238 58   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, chuyên đề "Phân tích nhóm chỉ tiêu thanh toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận về phân tích nhóm chỉ tiêu thanh toán của doanh nghiệp, giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, phân tích thực trạng nhóm các chỉ tiêu thanh toán của công ty giai đoạn 2011- 2013,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc57p hthxuyen 13-11-2015 99 25   Download

 • 1. Tập Đoàn hóa là gì? Hiểu theo nghĩa rộng nhất tập đoàn hóa là việc chuyển đổi các hoạt động thương mại hoặc kinh doanh và các tổ chức của chính phủ thành các tập đoàn. Tập đoàn hóa đòi hỏi thay đổi về chế độ báo cáo, cơ cấu quản lý và pháp chế. Trong quá trình này, mặc dù quyền sở hữu cuối cùng không thay đôi nhưng hình thức sở hữu sẽ thay đổi. Mục đích là làm cho các Doanh nghiệp Nhà Nước(DNNN) hoạt động tương tự như các doanh nghiệp tư nhân (với...

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 125 21   Download

 • Luận án "Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" nghiên cứu làm rõ lý luận phát triển của tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức và quản lý, đánh giá thực trạng phát triển của tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn tham khảo.

  pdf195p sutihana 06-12-2016 40 4   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển lý luận về HTKSNB trong Tập đoàn kinh tế. Từ đó đánh giá thực trạng HTKSNB tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam để đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện HTKSNB phù hợp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn.

  pdf24p praishy4 14-03-2019 21 4   Download

 • Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tập đoàn Hoa Sen nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hoa Sen và cổ đông; Thẩm quyền, nghĩa vụ, phương thức hoạt động của các CBQL điều hành; Thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp; Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGĐ và các CBQL khác trong quá trình quản trị Công ty. HĐQT, Ban TGĐ, cổ đông và cá nhân có liên quan đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. Các văn bản nội bộ quy định về quản trị Tập đoàn Hoa Sen có nội dung trái với Quy chế này đều không còn hiệu lực.

  pdf149p lanxichen 17-04-2020 44 2   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ lý luận phát triển tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức, quản lý; đánh giá thực trạng phát triển Tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển Tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p longnguyentran000 27-12-2016 38 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Báo cáo thường niên năm 2007 (Tập đoàn Toàn Phát) - Giá trị từ quy mô và quy trình sản xuất khép kín, hiểu giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh,...

  pdf68p sasu111 15-03-2014 87 11   Download

 • Sản phẩm thép của Tập đoàn là các loại thép cốt bê tông cán nóng bao gồm; thép cuộn đường kính Ø 6mm, Ø 8mm, thép cuộn D8mm gai và thép thanh vằn đường kính D10mm – D41mm. Sản phẩm thép của Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền thiết bị công nghệ của Italia với công suất thiết kế 250.000 tấn/năm (tối đa có thể đạt 300.000 tấn/năm). Tập đoàn Hòa Phát đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép với công suất đạt 180.000 tấn phôi/năm, giúp Công ty chủ động được 80% sản lượng phôi đầu vào phục vụ...

  doc96p thanhphongdn91 29-12-2012 1214 133   Download

 • Bài báo giới thiệu một số đặc điểm của hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản trong quá trình cải cách giáo dục từ thời Minh trị Thiên hoàng (1868-1912) cho đến nay. Chú ý được tập trung vào giai đoạn tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II trên cơ sở mô hình Mỹ. Tập đoàn hoá là một trong những xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản trong cải cách giáo dục. Trong xu hướng này, các cơ sở...

  pdf11p dem_thanh 21-12-2012 202 53   Download

 • Từ những cơ sở lý luận đó kết hợp với việc phân tích thực trạng hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và việc “xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh - Competitive Profile Matrix” để đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào sự phát triển đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.

  pdf6p vimante2711 05-03-2020 56 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế, thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam.

  pdf221p qlngoc 22-05-2014 540 202   Download

 • Đề tài Tìm hiểu chiến lược phát triển và đưa ra điểm yếu, điểm mạnh của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen nhằm nêu tổng quan ngành thép tại Việt Nam, phân tích ngành thép dựa trên mô hình 5 áp lực. Tổng quan về công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và chiến lược kinh doanh của công ty này, ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đến việc xây dựng chiến lược của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen. Phân tích quá trình thực hiện chiến lược và điểm mạnh, điểm yếu của công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen.

  pdf54p canon_12 01-04-2014 984 195   Download

 • Hiện nay, vẫn có những quan điểm khác nhau về khái niệm tập trung hóa và tập trung hóa báo chí. Theo từ điển Tiếng Việt thì từ “tập trung” có nghĩa là dồn lại, tụ họp ở 1 nơi, hoặc là dồn sức lực, trí tuệ, hướng hoạt động vào việc gì” (trang 1444 Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý, NXB ĐHQG TPHCM, 2007). Còn tập trung hóa thì được hiểu như quá trình dồn lại, tụ hợp lại tại một nơi, một điểm. Hay nói cách khác hiểu một cách đơn giản nhất thì tập trung......

  doc90p minhhuy 14-03-2009 836 155   Download

 • Tiểu luận Quản trị rủi ro: Văn hóa doanh nghiệp trong tập đoàn FPT bao gồm những nội dung về văn hóa doanh nghiệp, tập đoàn FPT, rủi ro về văn hóa của FPT, thực trạng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam kết luận & đề xuất. Mời các bạn tham khảo tiểu luận để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc31p hadimcodon 16-06-2015 395 122   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng: Quá trình áp dụng ISO 9001-2008 tại phòng kế hoạch – cung tiêu tập đoàn Hoa Sen nhằm tìm hiểu, và từ đó, đề xuất các giải pháp không chỉ riêng cho Hoa Sen, mà có thể làm tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, nêu một số quy trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Phòng Kế hoạch – Cung tiêu thuộc Tập đoàn Hoa Sen, những thuận lợi và khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện việc áp dụng ISO 9001 tại Phòng nói riêng và Tập đoàn Hoa Sen nói chung.

  pdf52p thin_12 23-07-2014 558 110   Download

 • Thế giới đang đứng trước xu hướng công nghệ và toàn cầu hóa trong đó thế giới ngày càng gắn kết với nhau thành một thị trường toàn cầu và một ngôi làng chung trong đó tất cả mọi quốc gia, mọi người dân đều có thể tham gia vào thị trường toàn cầu hóa và mạng thông tin. Kỷ nguyên toàn cầu hóa ngày nay được xây dựng nhờ công nghệ thông tin và viễn thông. Trong chiến lược của các tập đoàn lớn đều đề cập tới xu hướng phát triển công nghệ liên quan đến công nghệ thông tin và viễn thông...

  doc21p thuylinh1510neu 22-09-2012 305 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tập đoàn hóa
p_strCode=tapdoanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2