intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thang tầm xa

Xem 1-20 trên 1520 kết quả Thang tầm xa
 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bộc Nhiêu (1946-2015): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bộc Nhiêu-Từ khởi nguồn đến Cách mạng tháng Tám năm 1945; chi bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; Chi bộ-Đảng bộ xã Bộc Nhiêu trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Đức (1946-2010): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tân Đức - vùng đất con người và truyền thống lịch sử văn hoá; dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhân dân Tân Đức tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Tân Khánh (1947-2010): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tân Khánh - vùng đất, con người và truyền thống lịch sử văn hoá; Nhân dân vùng đồn điền Vạn Già trong cuộc đấu tranh giành chính quyền cách mạng; chi bộ Đảng Vạn Thắng ra đời, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p hoahogxanh11 06-09-2023 1 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Yên Đổ (1946-2014): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Yên Đổ - Vùng đất, con người và cuộc vận động giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945; chi bộ Đảng ra đời, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Yên Đổ trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Chi bộ - Đảng bộ Yên Đổ lãnh đạo nhân xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Phủ Lý (1946-2013): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phủ Lý - Vùng đất, con người, truyền thống và cuộc vận động giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945; Chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p hoahogxanh11 06-09-2023 0 0   Download

 • Ebook Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 60 năm tiếp bước con đường Cách mạng thánh Tám 1945-2005: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách mạng thánh Tám năm 1945 ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Vai trò lãnh đạo của Đảng nhân tố quyết định thành công trong Cách mạng tháng Tám - 1945; Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945-1975); Quyết tâm bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng thánh Tám;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf641p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Lễ hội chợ đình Bích La là một lễ hội dân gian truyền thống của ngũ giáp Bích La được lưu giữ trải qua bao thăng trầm lịch sử. Sức sống của lễ hội được tạo nên từ những giá trị đặc trưng của lễ hội mà ít lễ hội nào trên vùng đất Quảng Trị có được.

  pdf10p vifriedrich 25-08-2023 0 0   Download

 • Ebook Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Bổn (1930-2015): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xã Lộc Bổn trong công cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930 - 1945); hoạt động yêu nước dưới sự lãnh đạo của đảng, tham gia giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám - 1945 (1930 - 1945); xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (9-1945 - 12-1946);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p tueman07 21-08-2023 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung về: Hà Nội, từ buổi đầu chống Pháp xâm lược tới Cách mạng tháng Tám năm 1945; Hà Nội trong sự nghiệp hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội; Hà Nội - truyền thống và cách mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p lytamnguyet 04-08-2023 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của sáng kiến "Một số biện pháp phối hợp cùng phụ huynh học sinh chăm sóc giáo dục và tạo hứng thú cho trẻ 24-36 tháng tuổi khi học tại nhà" nhằm góp một phần nâng cao chất lượng việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà. Đây là một hoạt động hết sức quan trọng trong thời gian nghỉ dịch, với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học” của Bộ GD%ĐT.

  doc20p kimphuong1123 16-08-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Ninh (1946-2010): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thanh Ninh-vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa; nhân dân Thanh Ninh đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; nhân dân Thanh Ninh trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf154p trankora03 07-08-2023 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển công nghệ phản xạ GNSS sử dụng ăng-ten đa tần giá thành thấp để đo cao mực nước. Một trạm thu GNSS đa tần đã được lắp đặt tại khu vực phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế để thu dữ liệu của các vệ tinh GPS/GLONASS/Galileo/Beidou ở tần số 1Hz từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022.

  pdf14p viberkshire 09-08-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thị xã Quảng Trị (1930-2009): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ lãnh đạo xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp; Đảng bộ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ giữ gìn, xây dựng thực lực cách mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf338p trankora03 07-08-2023 1 1   Download

 • Cuốn "Sen hồng Đồng Tháp (Hồi ký - Tập II)" nhằm khởi động cho phong trào viết hồi ký của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp qua hai cuộc kháng chiến. Đồng thời phác thảo đôi nét đơn sơ giúp thế hệ hôm nay hiểu phần nào cuộc sống của thế hệ cha anh, vun bồi thêm truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc mình, quyết tâm xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p lytamnguyet 04-08-2023 1 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát kiến thức về thuốc điều trị và đánh giá mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đây là một thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thu thập dữ liệu qua các phiếu khảo sát trên 200 bệnh nhân điều trị ngoại trú tại 12 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021.

  pdf11p kimphuong17 01-08-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử giáo dục cách mạng tỉnh Khánh Hòa (1945-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đặc điểm tự nhiên, xã hội, lịch sử và truyền thống giáo dục tỉnh Khánh Hòa trước cách mạng tháng tám 1945; giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p trankora04 02-08-2023 1 1   Download

 • Bài viết Hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở tỉnh Đồng Tháp phân tích tầm quan trọng, sự cần thiết và hiệu quả của việc thực thi chính sách giảm nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ở tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2016-2020, nhằm góp phần tìm ra những giải pháp tích cực để phát huy thành tựu, khắc phục giảm thiểu những hạn chế, tồn tại của công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phấn đấu vì một Việt Nam dâ...

  pdf13p viannee 04-08-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội và hòa bình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghĩ đôi điều về Phật giáo Việt Nam; Phật giáo Sài Gòn - Gia Định hòa nhập ngay vào dòng thác Cách mạng tháng Tám; Vấn đề viết lịch sử Phệt giáo Việt Nam một cài nhìn văn học; Phật giáo và triều đại Lý - Trần;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf197p vihulk 20-07-2023 1 1   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá bước đầu hiệu quả xạ trị bề mặt kết hợp phẫu thuật trong điều trị sẹo loét ung thư hóa sau bỏng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 10 Bệnh nhân được chẩn đoán sẹo loét ung thư hóa, có chỉ định điều trị và đồng ý phẫu thuật kết hợp xạ trị bề mặt từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2022 tại Trung tâm PTTH TM & TT - Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác.

  pdf10p vihulk 28-07-2023 1 1   Download

 • Nghiện Internet là một loại nghiện hành vi - một vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến hiện nay, đặc biệt ở độ tuổi thanh thiếu niên, với nhiều tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, xã hội. Bài viết tập trung phân tích các yếu tố liên quan đến nghiện internet của người bệnh từ 10 đến 24 tuổi điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai.

  pdf5p visybill 19-07-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thang tầm xa
p_strCode=thangtamxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2