intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thanh chịu uốn

Xem 1-20 trên 290 kết quả Thanh chịu uốn
 • (NB) Giáo trình Cơ kỹ thuật (Nghề: Hàn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng; Giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: kéo-nén đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p trangxanh0906 27-12-2022 10 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Sức bền vật liệu (Tập 1)" tiếp tục trình bày những nội dung về: xoắn những thanh thẳng có mặt cắt ngang tròn; thanh chịu lực phức tạp; khái niệm chung về từ biến; những lý thuyết cơ bản về từ biến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p langmongnhu 14-12-2022 10 3   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Sức bền vật liệu (Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng)" tiếp tục trình bày những nội dung về: cắt - dập; xoắn thuần túy thanh thẳng có mặt cắt ngang tròn; thanh chịu uốn phẳng; chuyển vị của dầm khi uốn; thanh chịu lực phức tạp; ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm (uốn dọc);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p langmongnhu 14-12-2022 12 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Sức bền vật liệu" tiếp tục trình bày những nội dung về: chuyển vị của dầm chịu uốn; xoắn thuần túy; thanh chịu lực phức tạp; ổn định của thanh thẳng chịu nén; uốn ngang và uốn dọc đồng thời; tải trọng động; tính độ bền theo trạng thái giới hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf226p langmongnhu 14-12-2022 6 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Sức bền vật liệu 1" tiếp tục trình bày những nội dung về: uốn ngang phẳng những thanh thẳng; xoắn những thanh thẳng có mặt cắt ngang tròn; thanh chịu lực phức tạp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p langmongnhu 14-12-2022 4 3   Download

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Chương 5: Thanh chịu uốn phẳng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung; uốn thuần túy thanh thẳng; uốn ngang phẳng thanh thẳng; biến dạng của thanh chịu uốn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p chutieubang 06-12-2022 3 2   Download

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 2 - Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung; thanh chịu uốn xiên; thanh chịu uốn và kéo (nén) đồng thời; thanh chịu kéo (nén) lệch tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf48p chutieubang 06-12-2022 13 2   Download

 • Bài giảng "Sức bền vật liệu 2" có kết cấu gồm 5 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề đặc biệt trong lý thuyết uốn và xoắn thanh; tính chuyển vị của hệ thanh theo các phương pháp năng lượng; ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm; thanh chịu tải trọng động; tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p chutieubang 06-12-2022 31 2   Download

 • "Bài giảng Sức bền vật liệu – Chương 7: Uốn phẳng thanh thẳng" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được những kiến thức về khái niệm chung uốn phẳng thanh thẳng; uốn thuần túy phẳng; thiết lập công thức tính ứng suất; hình dáng hợp lý của mặt cắt ngang; uốn ngang phẳng; kiểm tra bền dầm chịu uốn ngang phẳng; quỹ đạo ứng suất chính...

  pdf25p vukhoi22 03-11-2022 18 1   Download

 • Bài giảng "Sức bền vật liệu chương 10: Thanh chịu lực phức tạp" có nội dung trình bày về khái niệm thanh chịu lực phức tạp, thanh chịu uốn xiên, thanh chịu uốn cộng kéo, thanh chịu lực tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf25p vukhoi22 03-11-2022 53 1   Download

 • Giáo trình Sức bền vật liệu trang bị cho người học những kiến thức nhằm giúp học viên trình bày được các khái niệm cơ bản của môn học như: biến dạng, nội lực, ứng suất, độ bền, độ cứng, độ ổn định của chi tiết máy; phân tích được ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf278p runordie10 09-10-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Phân tích uốn tĩnh dầm bê tông được gia cường bằng thanh composite sợi aramid với phương pháp phần tử hữu hạn và thực nghiệm" có mục tiêu là xem xét ứng xử chịu tải của bản bê tông cốt thép chịu uốn với sự tham gia của vật liệu gia cường composite. Qua đó cho thấy sức chịu tải của kết cấu này có thể được tăng cường nhờ việc ứng dụng tấm composite dán trên bề mặt chịu kéo. Ứng xử của kết cấu sau khi gia cường là phức tạp do sự phân phối lại nội lực khi chịu tải của kết cấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p phuongnhung205 21-10-2022 5 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của bố trí các thanh thép hình chữ I đến khả năng chịu lực của dầm thép - bêtông liên hợp tác giả sẽ dùng phần mềm Abaqus để mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của việc bố trí các thanh thép hình chữ I gia cường đến khả năng chịu lực của dầm cho 4 trường hợp, gồm 2 thanh thép hình giống và khác nhau nhưng có cùng tổng tiết diện ở các vị trí khác nhau trong mặt cắt ngang dầm.

  pdf3p vimclaren 20-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Ứng xử cắt của dầm bê tông cốt thép gia cường TRC trình bày xác định độ nghiêng của thanh chống nén của mô hình giàn góc thay đổi cho dầm bê tông cốt thép gia cường bê tông cốt sợi dệt TRC chịu uốn thông qua phương pháp bán phân tích được đề xuất.

  pdf6p vibugatti 29-08-2022 11 1   Download

 • Bài viết Mô phỏng sự hình thành và lan truyền vết nứt trong dầm bê tông cường độ cao có chất kết dính bổ sung nano silica bằng phương pháp phase field trình bày sự hình thành và lan truyền vết nứt trong kết cấu; (ii) đường cong ứng xử giữa tải trọng và chuyển vị; (iii) đường cong quan hệ giữa tải trọng và độ mở rộng miệng vết nứt do chuyển vị (CMOD) và (iv) công cơ học phá hủy của dầm bê tông chịu uốn ba điểm.

  pdf15p viaudi 29-08-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật với mục tiêu giúp các bạn có thể viết được các phương trình cân bằng cho một hệ lực phẳng bất kỳ; Trình bày được phương pháp vẽ biểu đồ nội lực cho thanh có các dạng chịu lực khác nhau; Trình bày được cách phân tích lực, xác định mặt cắt nguy hiểm và tính toán độ bền cho một số kết cấu đơn giản. . Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p canhdongco25 02-08-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Sức bền vật liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung; Kéo và nén đúng tâm; Đặc trưng hình học của hình phẳng; Uốn ngang phẳng; Uốn ngang phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p canhdongco25 02-08-2022 14 3   Download

 • Giáo trình Kết cấu xây dựng (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mong muốn phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như học sinh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: gỗ dùng trong xây dựng; tính toán các cấu kiện cơ bản; liên kết kết cấu gỗ; thép xây dựng và liên kết trong kết cấu thép; đại cương về kết cấu bê tông cốt thép;...

  pdf51p hayatogokudera 18-07-2022 17 5   Download

 • Giáo trình Kết cấu xây dựng (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mong muốn phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như học sinh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: tính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độ; tính toán cấu kiện chịu nén và chịu kéo; sàn bê tông cốt thép; tính toán một số bộ phận công trình;...

  pdf58p hayatogokudera 18-07-2022 18 4   Download

 • Giáo trình "Sức bền vật liệu (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng nghề)" nhằm giúp học viên trình bày được các khái niệm cơ bản của môn học như: biến dạng, nội lực, ứng suất, độ bền, độ cứng, độ ổn định của chi tiết máy; phân tích được ý nghĩa của các đại lượng đặc trưng cho tính chất cơ học của vật liệu;... Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: xoắn thuần túy; uốn ngang phẳng; thanh chịu lực phức tạp; ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm;...

  pdf66p ryomaechizen 01-07-2022 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh chịu uốn
p_strCode=thanhchiuuon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2