intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiểu số độc quyền

Xem 1-20 trên 299 kết quả Thiểu số độc quyền
 • Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin trang bị cho người học kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin; về kinh tế hàng hóa; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, cơ sở khách quan của các chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p duonghoanglacnhi 07-11-2022 19 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Khoa học và công nghệ thế giới - chính sách thúc đẩy thương mại hóa" giới thiệu các biện pháp thúc đẩy thương mại hóa các nghiên cứu được nhà nước tài trợ của các nước thông qua các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ và chuy ển giao công nghệ. Những thông tin được giới thiệu trong cuốn sách này chắc chắn sẽ bổ ích đối với các độc giả quan tâm đến các chính sách phát triển nhanh, bền vững bằng khoa học và công nghệ trong thời đại hiện nay.

  pdf112p hoaanhtuc205 15-10-2022 3 1   Download

 • Quyển sách "Tủ sách bách khoa Phật giáo: Thiền Tông" được biên dịch dựa vào sách Thiền tông của giáo sư Phan Quế Minh, nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức căn bản, nhưng cũng khá đầy đủ về một phương thức tu tập có nguồn gốc sâu xa từ Ấn Độ cổ đại đó là Thiền tông.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 21 5   Download

 • Biểu mẫu "Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ" là loại giấy tờ được sử dụng trong trường những thông tin được đề cập trong Sổ đỏ bị sai sót, thiếu thông tin hoặc nhầm lẫn thông tin. Dưới dây là chi tiết biểu mẫu để các bạn tham khảo nội dung.

  doc1p phuongkim2005 31-08-2022 15 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam; quan hệ pháp Luật Dân sự; giao dịch dân sự; thời hạn, thời hiệu; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf445p bakerboys07 05-07-2022 19 5   Download

 • Phần 2 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ và quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf370p bakerboys07 05-07-2022 24 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em - Quyển III: Phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non" giới thiệu tới người đọc những vấn đề chung về phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p bakerboys06 08-06-2022 15 2   Download

 • Bài viết "Hiện trạng rác thải nhựa tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An" giới thiệu tới người đọc một số nội dung sau đây: Hiện trạng rác thải nhựa tại Hội An và Cù Lao Chàm, những thách thức của hệ thống quản lý rác thải tại Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn tham khảo chi tiết bài viết.

  pdf10p thenthen19 04-06-2022 20 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương, chính quyền địa phương, quy trình lập hiến. Cuối sách còn có phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf308p bakerboys04 16-05-2022 12 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sưu tầm và khai thác thông tin số, bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính tài liệu phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p bakerboys04 16-05-2022 24 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung của 2 chương dầu bao gồm: Những vấn đề lý luận chung về quyền sở hữu của công dân, nội dung quyền sở hữu của công dân trong pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p bakerboys04 16-05-2022 24 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phầnn 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu cho người đọc các kiến thức: Khái quát một số vấn đề cơ bản về pháp luật và quyền sở hữu công dân đối với bất động sản, bảo vệ quyền sở hữu của công dân và vấn đề hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu của công dân trong giai đoạn hiện nay.

  pdf113p bakerboys04 16-05-2022 13 3   Download

 • Giáo trình Vận hành các máy thi công mặt đường liên quan (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Trung cấp) giới thiệu một số máy thi công mặt đường liên quan như: Máy thổi bụi mặt đường, máy đốt nhũ tương, phun tưới nhũ tương, cắt mặt đường bằng máy, máy đầm bê tông xi măng, máy sơn kẻ đường.

  pdf64p cucngoainhan0 08-04-2022 16 2   Download

 • Giáo trình giới thiệu một số máy thi công mặt đường liên quan như: Máy thổi bụi mặt đường, máy đốt nhũ tương, phun tưới nhũ tương, cắt mặt đường bằng máy, máy đầm bê tông xi măng, máy sơn kẻ đường. Sau khi đọc quyển này bạn có khả năng: Trình bày được tác dụng và quy trình vận hành máy thi công mặt đường liên quan; vận hành được các máy thi công mặt đường liên quan; lựa chọn được các máy thi công mặt đường liên quan phù hợp với điều kiện thi công khác nhau; rèn luyện tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, đảm bảo an toàn.

  pdf65p cucngoainhan0 08-04-2022 16 1   Download

 • Quyết định số 4468/2021/QĐ-BYT ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế. Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc48p hoalanvender 25-02-2022 16 1   Download

 • Quyết định số 5556/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc7p hoalanvender 25-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 499/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Căn cứ Luật quy định quyền lập hội ngày 20 tháng 5 năm 1957. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc14p hoalanvender 25-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 1509/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 12 0   Download

 • Quyết định số 1515/2021/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc8p hoalanvender 31-01-2022 11 0   Download

 • Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc44p hoalanvender 31-01-2022 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thiểu số độc quyền
p_strCode=thieusodocquyen

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2