intTypePromotion=4
ADSENSE

Thơ Nôm Việt Nam

Xem 1-20 trên 129 kết quả Thơ Nôm Việt Nam
 • Tổng tập Văn học Nôm Việt Nam được xuất bản nhằm giới thiệu với thế hệ người Việt Nam hôm nay về vai trò của chữ Nôm trong ngôn ngữ văn học dân tộc và một nền văn học chữ Nôm với nội dung và nghệ thuật phong phú, tiến bộ, có giá trị về nhiều mặt, tạo điều kiện cho giới nghiên cứu Hán Nôm và các ngành khoa học khác có cái nhìn tổng thể về nền văn học viết bằng chữ Nôm. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu Thơ Nôm Hàn luật tập 2.

  pdf213p tramnamcodon_08 05-05-2016 84 28   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Tổng tập văn học Nôm Việt Nam - Thơ Nôm Hàn luật, phần 2 giới thiệu tới người đọc các tác phẩm: Càn nguyên ngự chế thi tập, thơ Nôm của một số tác giả khác và nguyên bản chữ Nôm các tác phẩm Lê triều ngự chế thi tập, càn nguyên ngự chế thi tập. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf503p tramnamcodon_08 05-05-2016 84 27   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Văn học: Vấn đề tính dục trong thơ nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh trình bày về tính dục trong thơ nôm Hồ Xuân Hương – những vấn đề chung; so sánh vấn đề tính dục trong thơ nôm Hồ Xuân Hương về mặt nội dung và nghệ thuật.

  pdf134p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 78 20   Download

 • Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 2) tiếp tục giới thiệu tới người đọc một số truyện thơ Nôm nổi tiếng của các dân tộc thiểu số phía Bắc. Phần 2 tài liệu giới thiệu nội dung truyện thơ Toọng Tương của dân tộc Tày. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf150p tramnamcodon_08 05-05-2016 72 16   Download

 • Tài liệu Hán Nôm các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có nội dung rất phong phú, gồm nhiều chủng loại khác nhau như: Hát, truyện thơ, y dược, tôn giáo, sách dạy học... Cuốn Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 2) giới thiệu tới người đọc các truyện thơ Bioóc Lả, Pác Dảo, Toọng Tương. Mời các bạn tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf244p tramnamcodon_08 05-05-2016 60 15   Download

 • Những truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam là nguồn tài liệu vô giá để nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương, mỗi tộc người và của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốnTổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 3), phần 2 sau đây sẽ giới thiệu nội dung truyện thơ Chiêu Đức của dân tộc Tày.

  pdf263p tramnamcodon_08 05-05-2016 64 14   Download

 • Phần 1 tài liệu Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 1) giới thiệu tới người đọc nội dung truyện thơ Mo lên trời (Pụt Nùng), Xỉnh cốc hương khỉn mừa huổng (phiên âm từ nguyên bản Nôm Nùng), mời chân hương lên gặp ngọc đế tam thanh (dịch từ nguyên bản Nôm Nùng). Mời các bạn tham khảo.

  pdf218p tramnamcodon_08 05-05-2016 65 15   Download

 • Truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam phản ánh cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội, văn hóa tâm linh, những phong tục tập quán và tín ngưỡng, những câu chuyện chất chứa tính đạo lý, thiện ác phân minh, tất cả nhằm hướng tới xây dựng một xã hội cộng đồng tốt đẹp thuần hòa và những khát vọng vươn lên... Mời các bạn cùng tham khảo truyện thơ Lý Thế Khang quan phần 1 tài liệu.

  pdf217p tramnamcodon_08 05-05-2016 66 12   Download

 • Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam do Viện Nghiên cứu Hán Nôm chủ trì thuộc Việt Nam của Viện Khoa học xã hội Việt Nam giới thiệu tới người đọc gồm các truyện thơ Nôm Tày - Nùng, và các dân tộc thiểu số khác ở phía Bắc. Mời các bạn tham khảo truyện thơ Lưu Đài qua phần 1 tài liệu

  pdf136p tramnamcodon_08 05-05-2016 77 15   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 5), phần 2 giới thiệu các nội dung: Truyện Lưu Đài - Hán Xuân dịch nghĩa, truyện Lưu Đài - Hán Xuân nguyên bản chữ Nôm Tày. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf254p tramnamcodon_08 05-05-2016 81 12   Download

 • Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam được xuất bản là một trong nhiều nội dung quan trọng của Chương trình bảo quản, số hóa, nghiên cứu khai thác chữ viết cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu truyện thơ Xỉnh cóc hương khỉn mừa huổng (nguyên bản chữ Nôm dân tộc Nùng). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p tramnamcodon_08 05-05-2016 63 11   Download

 • Nội dung Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam phản ánh chân thực cuộc sống sinh động của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội, văn hóa tâm linh, những phong tục tập quán và tín ngưỡng dân gian đầy bản sắc. Mời các bạn tham khảo truyện thơ Nho hương qua phần 1 của tập 3 này.

  pdf132p tramnamcodon_08 05-05-2016 70 11   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Tập 5), phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung truyện thơ Nhân Lăng gồm cả bản phiên âm, dịch nghĩa và bản chữ Nôm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf165p tramnamcodon_08 05-05-2016 64 11   Download

 • Trong thơ Nôm Đường luật, con người nhàn dật, tự tại xuất hiện khi lý tưởng bổn phận của người trí thức bắt đầu chao đảo trước hiện thực đời sống. Khác với con người hành đạo luôn chủ trương nhập thế, con người nhàn dật, tự tại lại ước muốn quay về với quê hương, ruộng vườn, để thanh thản với cuộc sống “Cày lấy ruộng mà ăn, đào lấy giếng mà uống”.

  pdf7p thiendiadaodien_9 04-03-2019 39 1   Download

 • Tài liệu Hồ Xuân Hương thơ và đời: Phần 1 giới thiệu tới các bạn về những bài thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương (Bánh trôi, Tranh tố nữ, Quả mít, Ốc nhồi, Trống thủng, Miếng trầu,...) và các câu đối lưu truyền (Họa Sơn Phủ chi tác, Thệ viết hữu cảm, Nguyệt dạ ca, Tự thán, Xuân đình lan điệu,...). Mời các bạn tham khảo Tài liệu để bổ sung thêm tư liệu về bà chúa thơ nôm Việt Nam - Hồ Xuân Hương.

  pdf101p thuytrang_1 14-01-2015 221 69   Download

 •  Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam: Phần 2 trình bày các nội dung như giới thiệu về nhà thơ Hồ Xuân Hương và các tác phẩm của bà, truyện thơ Nôm, Nguyễn Du và Truyện Kiều, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Hoàng Lê Nhất Thống Chí,.... Đây là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Văn và những ngành có liên quan.

     

  pdf57p uocvongxua01 08-05-2015 345 73   Download

 • Truyện nôm khuyết danh là một loại hình cổ văn đặc sắc, quý giá và độc đáo của dân tộc. Đây là loại truyện thơ, có thể coi là loại tiểu thuyết bằng thơ, viết bằng chữ Nôm, không ghi tên tác giả (khuyết danh), được lưu truyền lâu đời, sâu rộng trong nhân dân và từ lâu đã được coi là một trong những di sản văn hóa thành văn rất quý hiếm của ta. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf477p nhansinhaomong_01 01-10-2015 229 67   Download

 • Lưỡng nhật bình đầu nhật, Tú sơn điên đảo sơn. Lưỡng vương tranh nhất quốc, Tứ khẩu tung hoành gian. Vua hỏi các quân thần thì không ai hiểu nghĩa lý ra làm sao. Phải sai hai quan văn võ đến nhà ông Nguyễn Hiền mời vào triều để hỏi. Hai quan sứ đến làng Hà dương, gặp một đứa trẻ trong nhà hàng, mặt mũi phương phi. Sứ giả hỏi gì đứa trẻ ấy không thèm đáp lại. Mới đọc một câu đối nôm rằng: "Tự là chữ, cất giằng đầu chữ tử là con, con ai con ấy?"...

  pdf10p muaythai2 10-09-2011 141 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thành ngữ và tục ngữ trong thơ nôm hồ xuân hương', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p hoami1707 09-02-2011 157 34   Download

 • Hồ Xuân Hương viết trong chữ Nôm, một hệ thống chữ viết do giới nho sĩ Việt Nam phát minh ra để biểu thị cho hệ thống âm thanh ngôn ngữ mình qua cách viết chữ đẹp “phương nam”, nguyên bản.

  pdf5p hoami1707 09-02-2011 236 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thơ Nôm Việt Nam
p_strCode=thonomvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2