intTypePromotion=1
ADSENSE

Thời đại toàn cầu hóa

Xem 1-20 trên 682 kết quả Thời đại toàn cầu hóa
 • Nội dung của bài viết phân tích về vấn đề phát triển trong công bằng của một đất nước đang phát triển trong thời đại toàn cầu hóa, khái niệm phát triển công bằng, khung lý luận để phân tích vấn đề phát triển trong công bằng trong thời đại toàn cầu hóa và các chiến lược, chính sách để có phát triển công bằng tại Việt Nam.

  pdf12p kloi1234 17-09-2017 33 4   Download

 • Trong quá trình luận giải nhằm “Tìm kiếm mô hình mới về toàn cầu hoá”, tác giả đã nhận ra và khẳng định rằng, châu Á - Thái Bình Dương hiện đang đóng một vai trò cốt yếu; rằng, ở phương Đông, cảm nhận về tổng thể rất sống động, rất đặc trưng và đó là một đóng góp quan trọng của khu vực này. Từ những phân tích lý luận, cả ở phương Đông và phương Tây, tác giả bài viết đã xác định những đặc điểm cơ bản của mô hình mới trong thời đại toàn cầu hoá,...

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 88 17   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài viết đưa ra hai trường hợp đối lập thú vị giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong vấn đề dân tộc: một bên là “một nửa” của dân tộc Hàn và một bên là tập hợp 54 cộng đồng dân tộc khác nhau. Trong cả hai trường hợp, vấn đề dân tộc trở thành một bìa toán khó cho các nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chắc nội dung.

  pdf7p anthachluu 20-07-2019 16 4   Download

 • Giáo dục đa văn hóa cho thế hệ trẻ là vấn đề bắt buộc trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập. Muốn cùng chung sống, cùng tồn tại, cùng phát triển thì các dân tộc phải hiểu nhau. Nội dung cơ bản của giáo dục đa văn hóa cho thế hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng là hiểu biết văn hóa dân tộc mình và văn hóa các dân tộc khác, tôn trọng, khoan dung sự khác biệt văn hóa, có kĩ năng giải quyết các xung đột văn hóa.

  pdf6p visasuke2711 02-05-2019 33 2   Download

 • Tài liệu Tình hình nước ta hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra: Phần 1 trình bày các nội dung về tính chất, xu hướng thời đại hiện nay, tình hình và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước lớn, công ty xuyên quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, những đặc điểm xu thế của thế giới, tình hình và đường lối của Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới hiện nay, quan niệm mới trên thế giới về chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf332p visasuke2711 02-05-2019 16 1   Download

 • Bài viết phân tích một số sự kiện cốt yếu làm nên bức tranh sống động của chính trị thời cuộc. Qua đó có thể rút ra những mối liên hệ khăng khít giữa các sự kiện trong thời đại toàn cầu hóa và những bài học về lý luận nhận thức đối với quy luật vận động và phát triển đời sống chính trị quốc tế và phương cách ứng xử của Việt Nam trong bối cảnh phức tạp.

  pdf12p kequaidan 07-10-2019 16 0   Download

 • Thế giới đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hoà bình, hợp tác, phát triển. Quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang trở thành xu hướng tất yếu của thời đại. Các quốc gia dân tộc qua đó có thể giải quyết những vấn đề chung để cùng phát triển. Tuy nhiên ta cũng nhận ra mặt trái của nó khi một thế giới bao gồm đa dạng các quốc gia dân tộc, với sự phức tạp, muôn màu của các nền kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội đang cũng tham gia vào quá trình này....

  pdf98p ngochanh 28-07-2009 2404 545   Download

 • Giao tiếp liên văn hóa chính là sự giao tiếp giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau với những phương thức sống và thế giới quan khác nhau. Bản thân sự giao tiếp liên văn hóa không phải là một hiện tượng mới mẻ, mà đã trải qua lịch sử hàng ngàn năm, gắn liền với số phận của tất cả các dân tộc, các cộng đồng người trên thế giới. Cho đến nay, khi bước vào thế kỷ XXI, nhân loại đã đạt được những thành tựu to lớn về khoa học và...

  ppt44p huchigo 11-09-2010 611 203   Download

 • Toàn cầu hóa kinh tế ngày nay đã trở thành xu thế chung của thời đại mà các quốc gia, dân tộc không thể bỏ qua được. Vậy bản chất, những đặc điểm của toàn cầu hóa kinh tế là gì? Điều này được trình bày tóm lược trong bài viết, cùng với những phân tích sâu sắc về tác động của quá trình này tới nền kinh tế các nước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi nước ta ngày càng tham gia sâu rộng vào hội nhập kinh tế quốc tế, để từ đó có nhận thức đúng và những...

  doc20p bacgiangyeudau84 21-12-2012 822 131   Download

 • Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ thương mại giữa các quốc gia dẫn tới sự xâm nhập mạnh mẽ của các ngoại tệ mạnh vào một số nền kinh tế dẫn tới hiện tương đô la hóa. Có thể nói đôla hóa là hiện tượng phổ biến ở các nước đang phát triển đang trong quá trình chuyển đổi trong đó có Việt Nam....

  doc45p phamkhanhlinhneu 13-10-2011 209 89   Download

 • Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển lịch sử nhân loại. Đó là quá trình nhất thể hóa nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, dặc biệt là kinh tế - khoa học và kỹ thuật. cơn lốc của toàn cầu hóa làm gia tăng phân công lao động quốc tế, kinh tế thị trường phát triến sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới, khoa học và công nghệ phát triển nhanh, mạnh tác động tới tính chất và trình độ cuả lực lượng sản xuất theo hướng hiện đại hóa, xã hội hóa và...

  doc27p congxhh54 28-12-2012 224 64   Download

 • Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế lớn, khách quan của thế giới đương đại đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống nhân loại cũng như mỗi quốc gia, xu thế đó làm cho mối liên hệ quốc tế, khu vực ngày càng chặt chẽ với những hình thức ngày càng đa dạng. Sự hình thành và phát triển tổ chức thương mại thế giới (WTO) là sự thực hiện của xu thế toàn cầu hóa đồng thời thúc đẩy sự phát triển xu thế đó. ...

  pdf10p inspiron1212 04-12-2012 120 18   Download

 • Bài viết Thúc đẩy phát triển công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế nêu lên những đặc điểm lớn của thời đại trên góc nhìn kinh tế và hệ quả của nó; thực trạng nền công nghiệp hiện nay và kiến nghị giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 81 8   Download

 • Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, giá cả nông sản ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố kinh tế vĩ mô như chính sách tiền tệ, sự cân bằng ngân sách quốc gia, tỉ giá, các chính sách thương mại quốc tế và cả đầu tư nước ngoài... Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p chuotchuot09 03-12-2015 80 7   Download

 • Toàn cầu hóa là quá trình diễn tiến vận động qua nhiều thời kỳ và đến nay đã có ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống của nhân loại, trong đó có Việt Nam. Người Việt, và đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, đã và đang chịu những tác động sâu sắc của quá trình toàn cầu hóa (văn hóa). Khi nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp khẩn trương, thì việc nhận thức và sử dụng thời gian rỗi đã có những chuyển biến dưới tác động của thời đại.

  pdf8p kaiyuan1121 21-08-2018 49 5   Download

 • Bài viết Việt Nam thực hiện tăng trưởng xanh: Hướng tiếp cận phù hợp trong điều kiện toàn cầu hóa sau đây bao gồm những nội dung về tăng trưởng xanh là tất yếu khách quan của thời đại ngày nay, tăng trưởng xanh tại VN, giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh trong điều kiện toàn cầu hóa.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 29 2   Download

 • Bài viết với các nội dung ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai đến văn hóa Trung Quốc từ sau cải cách, mở cửa; kinh nghiệm Trung Quốc trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trước ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai.

  pdf8p angicungduoc 09-10-2019 18 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu của Luận văn nhằm hệ thống hoá những nhân tố làm cơ sở cho toàn cầu hoá kinh tế. Qua đó, giúp người đọc hình dung được bức tranh tổng thể về sự phát triển của kinh tế thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay; đồng thời góp một tiếng nói nhằm giúp Việt Nam hội nhập vào tiến trình khu vực hoá và toàn cầu hoá kinh tế một cách có lợi nhất.

  pdf123p trananh2212 25-09-2020 30 5   Download

 • Toàn cầu hóa và liên kết khu vực là những quá trình đặc trưng cho thời đại ngày nay. Các quá trình đó làm thay đổi sự tương tác của hệ thống pháp luật của một quốc gia với pháp luật quốc tế theo hướng bảo đảm tính trội của pháp luật quốc tế; đồng thời, toàn cầu hóa và khu vực cũng hàng ngày hàng giờ kích thích sự xích lại gần nhau, sự tương tác của pháp luật quốc gia với các hệ thống pháp luật khác.

  pdf9p vimoskva2711 02-01-2020 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thời đại toàn cầu hóa
p_strCode=thoidaitoancauhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2