intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin y tế

Xem 1-20 trên 2145 kết quả Thông tin y tế
 • Bài viết này tập trung tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo trình độ đại học ngành kinh doanh nông nghiệp của một số cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích tổng quan về chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Hoa Kỳ, bài viết đưa ra một số thông tin tham khảo và các chú ý quan tâm, trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp trình độ đại học cho các cơ sở đào tạo tại Việt Nam như là: xác định các học phần kiến thức cốt lõi và kỹ năng cần thiết;...

  pdf12p viellenkullman 17-05-2022 2 0   Download

 • Bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng cuối năm 2019, và có nguy cơ tái phát dịch cao trong thời gian tới. Nghiên cứu hồi cứu được thực hiện nhằm đánh giá một số đặc điểm dịch tễ của dịch bệnh và các yếu tố nguy cơ liên quan đến sự xuất hiện dịch ở cấp độ hộ chăn nuôi. Trong tổng số 285 hộ chăn nuôi heo, có 173 hộ xảy ra dịch tại địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã được lựa chọn để điều tra bằng bảng câu hỏi thu thập thông tin trực tiếp.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 26 1   Download

 • Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như giảm chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Bài viết trình bày đánh giá thực trạng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021 nhằm nhân rộng triển khai toàn bệnh viện.

  pdf9p viedison 13-04-2022 5 0   Download

 • Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình trên. Trọng tâm của nghiên cứu này là sử dụng Phân tích chi phí - lợi ích trung gian với mức độ đánh giá đến tỷ suất lợi ích chi phí và giá trị hiện tại ròng để đưa ra những chứng cứ thực tiễn trong ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, quản trị y tế thông minh tại UMC, từ đó nhân rộng mô hình cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác ở Việt Nam.

  pdf5p vileonardodavinci 16-03-2022 12 0   Download

 • Bệnh nhiễm giun truyền qua đất là một bệnh khá phổ biến, ước tính có khoảng 24% dân số thế giới nhiễm giun truyền qua đất, trong đó hơn 43% là ở học sinh mầm non và học sinh tuổi học đường. Nghiên cứu được thực hiện đê cung cấp thông tin về tình hình tái nhiễm, các yếu tố liên quan đến tái nhiễm giun truyền qua đất. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020 tại trên học sinh tiêu học tại tỉnh Hậu Giang.

  pdf14p vilouispasteur 10-03-2022 2 0   Download

 • Nghiên cứu (NC) nhằm mô tả về sử dụng thông tin phòng, chống HIV/AIDS của sinh viên. Sử dụng mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính. NC định lượng: Chọn mẫu phân cụm theo lớp phân tầng tỷ lệ, số liệu được thu thập trên 400 sinh viên, sử dụng bộ câu hỏi cấu trúc đã thiết kế sẵn. NC định tính: Chọn mẫu chủ đích, tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm sinh viên.

  pdf14p vilouispasteur 10-03-2022 5 0   Download

 • Chuẩn bị cho người bệnh xuất viện là thiết yếu trong việc cải thiện sức khỏe người bệnh và tăng sự hài lòng của họ về dịch vụ chăm sóc y tế trong bệnh viện. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá nhu cầu thông tin khi xuất viện của người bệnh sau phẫu thuật.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 4 0   Download

 • Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp thêm thông tin, làm sáng tỏ những khúc mắc trong thực tế xây dựng và thực thi hợp đồng liên kết trong sản xuất nông nghiệp ở một số ngành hàng, một số địa phương tại Việt Nam. Từ đó có thể rút ra những ngụ ý về mặt chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp dựa trên hợp đồng và hướng tới đóng góp vào an ninh lương thực quốc gia.

  pdf32p vikissinger 03-03-2022 0 0   Download

 • Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ: Số 3 (2) - 2017 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của tỷ lệ và dung môi trích ly đến hàm lượng Polyphenol tổng số, Flavonoid tổng số, Thiosulfinate và hoạt tính chống oxy hóa từ vỏ tỏi (Allium Sativum L.); Bảo mật thông tin trong quá trình hòa giải thương mại – so sánh pháp luật việt nam và luật mẫu Uncitral; Đánh giá hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm và đặc tính bẩn màng của hệ thống MF xử lý nước cấp an toàn cho các cơ sở y tế quy mô nhỏ;...

  pdf87p vikissinger 03-03-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 28/2021/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 3 1   Download

 • Quyết định số 1429/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 4 1   Download

 • Quyết định số 4157/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 5065/2021/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế. Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13. Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13, Luật số 97/2015/QH13 và Luật số 34/2018/QH14.

  doc13p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 5239/2021/QĐ-BYT ban hành cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thuốc tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016. Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 0 0   Download

 • Quyết định số 64/2022/QĐ-QLD ban hành sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 318/2021/QĐ-QLD ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc”. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/2018/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược.

  doc35p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 519/2021/QĐ-QLD ban hành sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 528/2021/QĐ-QLD ban hành sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 563/2021/QĐ-QLD ban hành sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tin y tế
p_strCode=thongtinyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2