Thông tư 07

Xem 1-20 trên 1039 kết quả Thông tư 07
 • Thông tư 07/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  doc10p tuuyen 17-08-2009 263 79   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 842 77   Download

 • Thông tư 07/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

  doc5p quangminh 14-08-2009 215 61   Download

 • Thông tư 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  doc5p thienthan 19-08-2009 856 52   Download

 • Thông tư 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

  doc13p dongson 19-08-2009 290 47   Download

 • Thông tư 07/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 134 45   Download

 • Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  pdf17p trucsinh 19-08-2009 320 44   Download

 • Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

  doc27p diemuyen 19-08-2009 265 41   Download

 • Thông tư 07/2007/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong lực lượng Công an nhân dân

  doc0p quangminh 14-08-2009 188 38   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

  pdf12p lythong 18-08-2009 150 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 07/2003/tt-bxd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p lawdt6 02-12-2009 154 34   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

  doc4p danguyen 19-08-2009 164 29   Download

 • Thông tư 07/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm 17.2 Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

  doc6p sontinh 18-08-2009 114 26   Download

 • Thông tư 07/TT-NH1 của NGân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30 ngày 9/5/1996 của Chính phủ

  doc19p nguyetnga 19-08-2009 241 24   Download

 • Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

  doc4p diemuyen 19-08-2009 497 24   Download

 • Thông tư 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  pdf4p trangson 19-08-2009 164 18   Download

 • Thông tư 07/2001/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số xuất nhập khẩu khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 64 14   Download

 • Thông tư 07/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

  doc2p quangdnt 13-08-2009 142 13   Download

 • Thông tư 07/2003/TT-BXD về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

  pdf17p manhquynh 10-10-2009 103 13   Download

 • Thông tư 07/2000/TT-BKH về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

  pdf3p lawdt10 02-12-2009 82 12   Download

Đồng bộ tài khoản