intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư của bộ giao thông vận tải

Xem 1-20 trên 2318 kết quả Thông tư của bộ giao thông vận tải
 • Thông tư số 12-TT-VP về việc quy định mẫu và cách làm giấy xin gửi hàng và giấy vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải cơ giới đường biển do của Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf8p lawgtvt11 26-11-2009 61 1   Download

 • Thông tư liên bộ số 154/TT-LB về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Giao thông vận tải-Bộ giáo dục và đào tạo ban hành,để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quy định trong Nghị định 36/CP ngày 29-5-1995 của Chính phủ về "bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị"

  pdf3p lawgtvt10 26-11-2009 94 5   Download

 • Thông tư số 02-PC về việc đăng ký các phương tiện vận tải đường sông, thuyền buồm đi biển và việc quản lý các kinh doanh vận tải bằng những phương tiện ấy do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn việc vận dụng trong thời chiến Điều 15 của văn bản điều lệ (ban hành theo Nghị định số 47-NĐ ngày 12-6-1958 của Bộ Giao thông bưu điện) về việc đăng ký các phương tiện vận tải đường sông, thuyền buồm đi biển và việc quản lý các kinh doanh vận tải bằng những phương tiện...

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 84 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 07-TT/LB về cấp giấy phép, thu lệ phí (người và phương tiện hoạt động nghề cá của nước ngoài) và sử dụng tiền phạt do Bộ Tài chính; Bộ Thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thi hành Điều 12, Điều 25 Nghi định số 437-HĐBT ngày 22/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về cấp giấy phép, thu lệ phí (người và phương tiện hoạt động nghề cá của nước ngoài) và sử dụng tiền phạt...

  pdf3p lawgtvt11 26-11-2009 88 3   Download

 • Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

  pdf10p talata_1 11-12-2014 43 1   Download

 • Thông tư liên bộ số 224/TTLB về việc thu phí "Cấp và bảo vệ tần số VTĐ" của do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/CT ngày 18/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu phí "Cấp và bảo vệ tần số VTĐ"

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 126 12   Download

 • Thông tư liên bộ số 08-TT/LB về việc hướng dẫn và quy định cụ thể việc cung cấp lương thực cho người làm vận tải và xếp dỡ theo Quyết định số 84-CP ngày 04-05-1966 của Hội đồng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục lương thực ban hành

  pdf3p lawgtvt11 26-11-2009 96 5   Download

 • Thông tư liên bộ số 142 TTLB/NV-GTVT về việc chuyển giao nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải thi hành Nghị định 36/CP ngày 29-5-1995 của Chính phủ do Bộ Nội Vụ - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

  pdf4p lawgtvt10 26-11-2009 58 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 36-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 138-TTg ngày 15-8-1970 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm dùng xe ô tô vận tải trái phép do Bộ Giao thông vận tải - Bộ tài chính cùng ban hành

  pdf4p lawgtvt11 26-11-2009 70 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 66-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 211-HĐBT ngày 9/11/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thu và sử dụng phí giao thông đường bộ, đường sông do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawgtvt11 26-11-2009 68 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 401/TTLB về việc sản xuất, lưu thông và tiêu dùng pháo do Bộ Công nghiệp nhẹ - Bộ Thương nghiệp ban hành, để hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 374/CT ngày 26/10/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc sản xuất, lưu thông và tiêu dùng pháo

  pdf4p lawgtvt11 26-11-2009 66 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 108-TT/LB về việc hướng dẫn việc sắp xếp lại lực lượng và tổ chức lại sản xuất trong xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 166-HĐBT ngày 15-12-1984 của Hội đồng bộ trưởng về "cải tiến quản lý xây dựng cơ bản" do Uỷ ban kế hoạch nhà nước - Uỷ ban xây dựng cơ bản nhà nước ban hành

  pdf10p lawgtvt11 26-11-2009 61 1   Download

 • Quyết định 22/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải

  pdf16p trucsinh 19-08-2009 309 78   Download

 • Thông tư 12/2002/TT-BCA(A11) vệ bí mật Nhà nước do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước

  pdf7p lawgtvt7 26-11-2009 157 21   Download

 • Công văn 1311/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

  doc2p lythong 18-08-2009 200 18   Download

 • Quyết định 387/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt bổ sung Đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

  doc2p strips 07-08-2009 150 16   Download

 • Công văn 4689/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc công tác chuẩn bị chuyển giao trạm thu phí nam hầm Hải Vân và Liên Chiểu cho Nhà đầu tư để thu phí hoàn vốn dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A Hoà Cầm-Hoà Phước

  doc1p crispy 07-08-2009 126 15   Download

 • Quyết định 2100/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi)

  doc1p 1huutri 06-08-2009 95 13   Download

 • Công văn 5417/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD...

  pdf2p trucsinh 19-08-2009 153 12   Download

 • Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân đội có nhu cầu cấp biển số xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng cùng ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh...

  pdf8p lawgtvt5 26-11-2009 161 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư của bộ giao thông vận tải
p_strCode=thongtucuabogiaothongvantai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2