Thực tiễn lạm phát

Xem 1-20 trên 3385 kết quả Thực tiễn lạm phát
 • Lạm phát là bạn đồng hành của nền kinh tế thị trường. Trong thời đại ngày nay, lạm phát là vấn đề trung tâm và nhạy cảm hàng đầu của đời sống kinh tế xã hội ở cấp quốc gia và quốc tế. Với tư cách là kết quả tổng hoà của các chính sách kinh tế – xã hội vĩ mô, cũng như của các hoạt động kinh doanh vi mô, lạm phát đã có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, nhanh hoặc chậm, tích cực hoặc tiêu cực, ở mức độ này hay ở mức độ...

  pdf11p inside33 10-12-2012 65 17   Download

 • Bài viết Nguyên nhân gây lạm phát ở Việt Nam hiện nay tìm hiểu về một số nguyên nhân gây lạm phát ở Việt Nam, thực tiễn lạm phát ở Việt Nam; từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ở nước ta.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 53 5   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Thực trạng lạm phát của Việt Nam trong năm 2007 nhằm trình bày tổng quan về lạm phát, nguyên nhân của lạm, những tác động tiêu cực của lạm phát đối với nền kinh tế, thực trạng lạm phát của Việt Nam trong năm 2007, các giải pháp nhằm hạn chế lạm phát.

  pdf21p big_12 09-06-2014 101 17   Download

 • Bài viết Giải pháp nâng cao khả năng thực hiện lạm phát mục tiêu của Việt Nam đánh giá khả năng thực hiện cơ chế lạm phát mục tiêu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại và đi đến kết luận Việt Nam chưa thể thực hiện lạm phát mục tiêu ngay bây giờ.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 26 4   Download

 • Luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận cơ bản về lạm phát và mô hình ARIMA; tổng quan thực tiễn lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 10/2014, để thấy được phần nào quy luật diễn biến phức tạp của lạm phát tại một nước đang phát triển như nước ta; xây dựng mô hình ARIMA phù hợp để dự báo lạm phát Việt Nam trong thời gian tới từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015; đề xuất một số khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nướ...

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 106 45   Download

 • Hiện nay, nền kinh tế của toàn thế giới có nhiều sự thay đổi, các quốc gia dần chuyển mình để hoà nhập với xu thế toàn cầu hoá. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế có nhiều vấn đề bất cập xảy ra. Một trong những vấn đề luôn song hành với nền kinh tế đặc biệt là với thị trường tài chính tiền tệ là lạm phát. Lạm phát là một trong những vấn đề kinh tế vĩ mô đã trở thành mối quan tâm lớn nhất của các nhà chính trị và của cả...

  pdf26p inside33 10-12-2012 92 30   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc tình hình thực tiền lạm phát ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf181p doinhugiobay_03 24-11-2015 45 16   Download

 • Bài tiểu luận trình bày về các quan điểm giải thích nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam năm 2004, đồng thời nêu lên quan điểm của các bạn về thực trạng lạm phát ở Việt Nam năm 2004.

  pdf13p six_12 13-03-2014 66 5   Download

 • Các nhân tố quyết định lạm phát của Việt Nam dựa trên cách tiếp cận tiền tệ trình bày các cách tiếp cận tiền tệ tới lạm phát, thực trạng lạm phát ở Việt Nam, mô hình các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p dienham63 10-12-2015 34 2   Download

 • Theo K.Marx, “Lạm phát là hiện tượng tiền giấy trần ngập các kênh lưu thông tiền tệ, vượt quá các nhu cầu của kinh tế thực tế làm cho tiền tệ bị mất giá và phân phối lại thu nhập quốc dân”. Như vậy, theo ông Marx lạm phát chỉ xuất hiện khi lượng tiền giấy trong lưu thông vượt quá nhu cầu tiền tệ của lưu thông hàng hoá trong nền kinh tế.

  pdf16p imhotecseja 21-04-2010 1472 782   Download

 • Tốc độ tăng trưởng GDP thống kê qua các năm và ước tính cho 2011. Chi tiêu của Nhà nước (so với GDP) đã tăng từ 5% năm 2000 lên trên 8% từ sau năm 2005. Tỉ lệ vốn đầu tư/GDP cũng tăng lên đến 34% năm 2000 và đến 40% từ năm 2004 đến nay (2007). Từ đây các nhân tố lạm phát được nuôi dưỡng. Đến hôm nay lạm phát quay trở lại. Năm 2004 đã xuất hiện những dấu hiệu của cuộc lạm phát mới và được xác nhận lại vào năm 2005 nhưng đã không có...

  doc5p kusudonicky 23-06-2011 1016 367   Download

 • Nói đến lạm phát là một vấn đề cũ thì không có gì sai cả,bởi vì từ xưa đến nay, có rất nhiều nhà kinh tế đã gián tiếp hay trực tiếp đề cập đến nó, trong đó có những nhà trí tuệ vĩ đại như Các Mác. Fisher, Friedman... Song lạm phát lúc nào cũng là vấn đề mới cả, nó nóng bỏng đến từng ngày, từng giờ,nó thay đổi liên tục, có khi tạm ổn định, có khi giảm xuống, lại có khi lên cơn sốt một cách đột ngột.

  doc47p congdong18041990 19-01-2011 578 306   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu hệ thống lý thuyết và thực tiễn về vấn đề lạm phát với các giải pháp phù hợp cho việc kiềm chế lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây.

  doc23p thuy93_tb 04-01-2014 843 232   Download

 • Đề tài “Kiểm soát lạm phát tại Việt Nam thông qua chính sách tiền tệ” với mục đích hệ thống lại các đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam và thực trạng lạm phát tại Việt Nam diễn ra trong thời gian qua nhằm trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất, biện pháp kiểm soát lạm phát để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước mà Quốc hội đã đề ra.

  pdf74p mrdpro 11-10-2011 462 213   Download

 • Nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát chủ yếu do Chính phủ đã in tiền ra chi tiêu để bù đắp vào phần thiếu hụt của Ngân sách, và/hoặc do Chính phủ in tiền cho các tổ chức kinh tế khác vay để đầu tư sản xuất, xây dựng cơ bản,… nhưng Chính phủ không có được vật đối chứng để đảm bảo giá trị giá trị đồng tiền. Xã hội bán hàng hóa cho Chính phủ và thu được tiền nhưng xã hội lại không có hàng hóa khác để mua, do Chính phủ không có được vật...

  pdf22p hadoc3012 06-11-2012 112 56   Download

 • Đề tài này trình bày các nội dung sau: thực trạng lạm phát tại Việt Nam từ năm 2009-2013, nguyên nhân lạm phát tại Việt Nam, những biện pháp khắc phục lạm phát tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể.

  doc15p heoon1994 24-01-2015 103 46   Download

 • Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế trình bày về khái quát về lạm phát mục tiêu, điều kiện áp dụng lạm phát mục tiêu, các buoc1 thực hiện lạm phát mục tiêu của một quốc gia, mối quan hệ giữa lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế.

  pdf23p thin_12 25-07-2014 150 37   Download

 • Tiểu luận: Chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát ở Việt Nam từ năm 2007 đến nay nêu cơ sở lý thuyết. Thực trạng lạm phát Việt Nam từ năm 2007 đến nay. Vai trò chính sách tiền tệ trong việc đối phó với lạm phát ở Việt Nam.

  pdf37p blue_12 09-05-2014 89 25   Download

 • Tiểu luận: Lạm phát mục tiêu (inflation targeting) nhằm trình bày tổng quan về lạm phát mục tiêu, những yêu cầy cần có để thực hiện được lạm phát mục tiêu, các nghiên cứu xung quanh việc thực hiện lạm phát mục tiêu.

  pdf19p green_12 14-05-2014 96 16   Download

 • Hiện nay ,nền kinh tế của toàn thế giới có nhiều sự thay đổi ,các quố gia dần chuyển mình để hoà nhập với xu thế toàn cầu hoá .Cùng với sự phát triểncủa nền kinh tế có nhiều vấn đề bất cập xảy ra .Một trong những vấn đề luôn song hành với nền kinh tế đặc biệt là với thị trường tài chính tiền tệ là lạm phát .Lạm phát là một trong những vấn đề kinh tế vĩ mô đã trở thành mối quan tâm lớn nhất của các nhà chính trị và của cả công...

  pdf23p window1234 10-12-2012 47 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thực tiễn lạm phát
p_strCode=thuctienlamphat

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản