intTypePromotion=3
ADSENSE

Tích lũy vốn

Xem 1-20 trên 245 kết quả Tích lũy vốn
 • Báo cáo "Các kênh tiếp nhận và tích lũy vốn từ của học viện Trung Quốc học Tiếng Việt " Năm 1996, trên cơ sở Tổ Ngôn ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập, lần đầu tiên ngành Ngôn ngữ học được công nhận như một ngành đào tạo độc lập ở Việt Nam. Trải qua gần 15 năm phát triển, đến nay Khoa Ngôn ngữ học là khoa duy nhất ở Viêt Nam đào tạo ngành Ngôn ngữ học ở cả ba chương trình: Cử nhân...

  pdf7p butmaudo 21-08-2013 61 3   Download

 • Bài thuyết trình Nội dung và vai trò của tích lũy Tư bản trình bày cơ sở lý luận của tích lũy tư bản, thực trạng và giải pháp giải quyết các vấn đề tích lũy tư bản như giải quyết đúng đắn mối quan hệ tích lũy - tiêu dùng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường tích lũy vốn trong nước và biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  ppt19p hoa_dai91 25-06-2014 271 44   Download

 • Ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy chỉ có đường lối, kế hoạch đúng đắn để xây dựng và phát triển kinh tế là chưa đủ, còn cần nguồn lực vật chất tương ứng đi kèm. Nguồn vốn không chỉ quyết định đến qui mô, tính chất dự án mà còn có ảnh hưởng lớn đến kết quả dự án đó cả về thời gian hoàn thành, lẫn phạm vi ảnh hưởng. Vốn là cơ sở để tạo ra việc làm, để có công nghệ tiên tiến, để tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp và của...

  pdf25p inside33 08-12-2012 69 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quy luật tích luỹ tư bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 458 129   Download

 • Vốn nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp vốn phản ánh vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý là nguồn vốn tích luỹ trong các doanh nghiệp. Dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải có vốn tích luỹ. Vốn tích luỹ là tiền đề của sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Vốn tích luỹ còn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong vốn đầu tư và vốn sản...

  pdf16p kemoc3 11-06-2011 316 111   Download

 • Tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường cho sản phẩm phải là một sự lựa chọn ưu tiên hơn thay vì chia cổ tức với một tỉ lệ cao. Khi đồng vốn của doanh nghiệp ngày càng được xã hội hóa, áp lực của công chúng cổ đông đối với thành tích của doanh nghiệp ngày càng tăng. Và đối với phần lớn cổ đông đại chúng thì thành tích hoạt động của doanh nghiệp cuối cùng được đo lường bằng mức cổ tức được chia cho mỗi cổ phần (EPS - Earning per share)...

  pdf4p xedapdo 27-04-2010 155 49   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 7 Tăng trưởng kinh tế I: Tích lũy vốn và tăng dân số nhằm trình bày về mô hình Solow nền kinh tế đóng, tiêu chuẩn sống của một quốc gia phụ thuộc vào tiết kiệm và tốc độ tăng dân số của nước đó. Sử dụng “quy tắc vàng” như thế nào để tìm ra tỷ lệ tiết kiệm và tích lũy vốn tốt nhất.

  ppt56p sms_12 06-05-2014 184 42   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 7: Tăng trưởng kinh tế I - Tích lũy vốn và tăng dân số" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình Solow nền kinh tế đóng, mức sống của một nước phụ thuộc vào tiết kiệm và tỷ lệ tăng dân số như thế nào, cách sử dụng “Quy tắc Vàng” để xác định tỷ lệ tiết kiệm tối ưu và tổng lượng vốn.

  pdf19p bautroibinhyen11 03-01-2017 60 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chú trong hoạt động tích lũy vốn cho kinh doanh dài hạn tại các doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p ttcao8 30-08-2011 48 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 7: Tăng trưởng kinh tế I - Tích lũy vốn và tăng dân số" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình Solow nền kinh tế đóng, mức sống của một nước phụ thuộc vào tiết kiệm và tỷ lệ tăng dân số như thế nào, cách sử dụng “Quy tắc Vàng” để xác định tỷ lệ tiết kiệm tối ưu và tổng lượng vốn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf19p doinhugiobay_13 26-01-2016 52 4   Download

 • Một số nhân tố hữu dụng đối với việc tích luỹ vốn từ của người học ngoại ngữ Việt Mặc dù hầu hết các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng tiếng Việt không có dạng bị động với tư cách là một phạm trù hình thái học như trong các ngôn ngữ châu Âu, nhưng ý kiến của họ lại khác nhau khi nói đến sự tồn tại của câu bị động trong tiếng Việt.

  pdf7p butmaudo 21-08-2013 47 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 10 - Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh doanh giới thiệu tới các bạn về tích lũy vốn, mức vốn ở trạng thái vàng, sự gia tăng dân số, tiến bộ công nghệ, những đặc điểm của chu kỳ kinh doanh, các lý thuyết về chu kỳ kinh doanh.

  pdf44p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 47 2   Download

 • Vốn được hiểu là các của cải vật chất do con người tạo ra và tích luỹ lại. Nó có thể tồn tại dưới dạng vật thể hoặc vốn tài chính. Cống nghiệp hoá hiện đại hoá của nước ta hiện nay đòi hỏi phải có nhiều vốn, trong đó nguồn vốn trong nước đóng vai trò quyết định, vốn ngoài nước đóng vai trò chủ đạo. Vốn trong nước bao gồm các tài nguyên thiên nhiên, các tài sản được tích luỹ qua nhiều thế hệ, vị trí địa lý... Việc tích luỹ vốn từ nội bộ nền kinh tế được thực hiện...

  doc1p datdat96 18-10-2009 3795 168   Download

 • Tài chính là tất cả các mối liên hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tồn tại khách quan trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các mối liên hệ kinh tế gắn liền với việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tại doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn cho Nhà nước....

  doc86p 0916361310 15-03-2013 358 119   Download

 • Ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thấy rằng để phát triển kinh tế, ngoài việc lựa chọn đường lối phát triển còn phải có các yếu tố vật chất để thực hiện được đường lối đó. Đối với các nước đã phát triển mạnh mẽ như Mỹ, Anh, Pháp …chúng ta đều thấy rằng họ có một tiềm lực kinh tế (đặc biệt là tiềm lực về vốn ) rất mạnh. Còn đối với những nước đang phát triển như nước ta với diểm khởi đầu rất thấp, nguồn vốn tự có rất...

  pdf23p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 72 23   Download

 • Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Hệ thống các sản phẩm huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và kiến nghị áp dụng sản phẩm huy động tiết kiệm tích lũy mua nhà trình bày về hệ thống các sản phẩm huy động vốn của ngân hàng, áp dụng sản phẩm huy động tiết kiệm tích lũy mua nhà.

  pdf12p big_12 09-06-2014 119 28   Download

 • Đầu t trực tiếp nớc ngoài hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lợng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nớc, tận dụng vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc coi là một sự thông minh để rút ngắn thời gian tích lũy vốn ban đầu, tạo nên tiền đề vững chắc, cho phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển.

  pdf41p kimku11 25-10-2011 52 8   Download

 • Bài viết Một cách phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam góp phần lượng hóa quan hệ FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, thông qua kiểm chứng thực nghiệm được tiến hành trên cơ sở khai thác mô hình hồi quy véc tơ với dữ liệu Việt Nam giai đoạn 1990 - 2014.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 70 6   Download

 • Tiết kiệm Tích luỹ Bảo an (TKTLBA) là hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó khách hàng sẽ gửi một khoản tiền cố định đều đặn theo một định kỳ gửi vào tài khoản của mình trong một thời hạn nhất định để có một khoản tiền lớn hơn cho các dự định trong tương lai như mua nhà, mua ô tô, du học,…. Khi tham gia sản phẩm TKTLBA, khách hàng được BIDV tặng sản phẩm Bảo hiểm “BIC-An sinh toàn diện” của Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Lợi ích dành cho...

  pdf3p bibocumi19 12-12-2012 73 5   Download

 • Vốn bằng tiền là những tài sản có thể dùng để dự trữ, tích luỹ và làm phương tiện để thanh toán như: tiền mặt , tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Tiền mặt tại quỹ bao gồm cả nguyên tệ và ngoại tệ hiện có tại quỹ của đơn vị. Tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền nguyên tệ và ngoại tệ được gửi tại ngân hàng. Tiền đang chuyển là tiền đang trong quá trình lưu thông từ ngân hàng về quỹ tiền, từ quỹ chuyển đến ngân hàng....

  doc52p hanamy 17-10-2010 1461 711   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tích lũy vốn
p_strCode=tichluyvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản