intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiềm năng thu hút vốn đầu tư

Xem 1-20 trên 23 kết quả Tiềm năng thu hút vốn đầu tư
 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (1986 – 2005) làm rõ quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp ở Đồng Nai trong 20 năm đầu đổi mới (1986 – 2005). Trên cơ sở đó, đánh giá những thành tựu đã đạt được cũng như những mặt còn tồn tại để đề ra những định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.

  pdf116p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 42 13   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng về khả năng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp Quảng Trị trong giai đoạn 2008-2012 nhằm đưa ra các định hướng và các giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn tới phát triển đúng tiềm năng sẵn có của tỉnh.

  pdf105p thangnamvoiva30 02-11-2016 73 13   Download

 • Đề tài đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với những thành tựu và hạn chế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới (tầm nhìn đến năm 2020), góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng của địa phương trong công cuộc thúc đẩy phát triển ngành Du lịch và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf83p bautroibinhyen1 02-11-2016 66 8   Download

 • Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng tình hình thu hút vốn đầu tưvào ngành CN tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2009-2013 để biết được thực trạng thu hút VĐT vào ngành ngành CN tỉnh Quảng Nam, đánh giá tiềm năng cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh tế, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao khả năng thu hút VĐT vào ngành CN của tỉnh Quảng Nam.

  pdf71p bautroibinhyen1 02-11-2016 54 4   Download

 • Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, Thừa Thiên - Huế có hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú và đa dạng. Tận dụng các lợi thế vốn có, những năm qua, Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh phát triển du lịch, nhằm nâng cao tỷ trọng đóng góp của du lịch vào kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương cũng như của quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển du lịch Thừa Thiên Huế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết.

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 32 4   Download

 • Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, không thể không nói đến vai trò của ngành nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn. Việt Nam có trên 70% người dân sinh sống ở các vùng nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiềm năng phát triển nông nghiệp tương đối lớn nhưng kết quả ngành nông nghiệp mang lại còn chưa tương xứng.

  pdf9p vinobinu2711 03-03-2020 18 1   Download

 • Trong hơn một thập kỉ qua, phần lớn các nước trong khu vực và các nước phát triển bắt đầu chú ý hơn tới vị thế của Việt Nam, nhờ tiềm năng kinh tế to lớn cũng như hoạt động đầu tư và thương mại không ngừng gia tăng của Việt Nam đối với các nước trên thế giới.Năm 2007 là một năm thành công đối với nền kinh tế Việt Nam với con số tăng trưởng cao thứ hai ở Châu Á với 8,5 %. Đồng thời, năm 2007 cũng là năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vượt xa mọi kỳ vọng,...

  doc62p windlee 19-08-2011 258 82   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'việt nam hội nhập và những tiềm năng - khó khăn cho việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ttcao8 27-08-2011 61 27   Download

 • Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế. Vấn đề vốn luôn đặt ra hàng đầu cho nền kinh tế công nghiệp hoá. Đối với nước ta, sản xuất còn ở trình độ thấp, nguồn vốn tích luỹ trongg nước còn hạn hẹp thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển nền kinh tế. Nước ta lại có nhiều tiềm năng lao động, tài nguyên thiên nhiên nhưng do trình độ còn thấp kém, cơ sở vật chất kỹ thuật còn ngèo nàn lạc hậu,...

  doc46p nhaquantritaiba 12-06-2011 63 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về vai trò của việc thu hút vốn FDI, mục đích nghiên cứu của luận văn là tìm kiếm và đề xuất một số giải pháp thu hút FDI nhằm tạo ra sức bật mới với một tỉnh đầy tiềm năng và cơ hội đầu tư như Nghệ An có thể cùng cả nước góp phần đưa đất nước phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

  pdf19p praishy3 08-03-2019 18 5   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những mối quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng, việc hội nhập kinh tế khu vực và thế giới để phát triển là nhu cầu tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Việt nam đã va đang tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do Việt nam là một quốc gia có tới hơn 80 triệu dân, có tiềm năng của một thị trường lớn...

  pdf27p minhtam 15-07-2009 672 323   Download

 • Đối với các nước đang phát triển việc phát triển kinh tế cho quốc gia không chỉ dựa vào tiềm lực và nỗ lực bên trong quốc gia đó là đủ vì thế các nước phải dựa vào nguồn lực từ bên ngoài trong đó quan trọng nhất là FDI và ODA, mà FDI lại có vai trò đặc biệt quan trọng hơn cả.Việt Nam cũng là nước đang phát triển nên thu hút FDI là điều có tính chất chiến lược để phát triển kinh tế đất nước.Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thế giới, các...

  pdf150p tuyetmuadong2013 08-05-2013 109 37   Download

 • Trong giai đoạn trước mắt tập trung đầu tư, xây dựng phát triển một số KKT có khả năng phát triển mang lại hiệu quả cao, để hình thành các khu đô thị ven biển, làm động lực phát triển kinh tế vùng. - Tập trung thu hút đầu tư vào các KKT có cơ sở hạ tầng tốt và có tiềm năng phát triển. - Tập trung phát triển các dự án động lực hiện đã thu hút được và các kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu...

  pdf10p manutd1907 17-09-2012 97 22   Download

 • Luận văn trình bày những vấn đề về lý luận và thực tiễn để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, chỉ ra những mặt mạnh, yếu kém trong phát triển công nghiệp cảu tỉnh, xác định được tiềm năng phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các giải pháp.

  pdf13p six_12 15-03-2014 47 8   Download

 • Bài viết Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định trong giai đoạn hiện nay trình bày Bình Định hoàn toàn có cơ sở tăng tốc thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để phát triển địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bình Đinh vẫn ở mức khá khiêm tốn so với tiềm năng của Tỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p vangthibaoyen1907 15-05-2018 25 3   Download

 • Bài viết Giải cơn khát vốn FDI cho nông dân Việt Nam nêu lên việc thu hút vốn FDI chưa tương xứng với tiềm năng, nguyên nhân và tìm ra phương pháp gỡ nút thắt cho bài toán thu hút đầu tư. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 33 2   Download

 • Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTT) Phong Điền có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái (DLST), nhưng điều kiện khai thác tiềm năng DLST nơi đây còn chưa phát huy hiệu quả. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng khai thác và tiềm năng phát triển DLST của KBTTN, đề tài đã đề xuất một số định hướng và giải pháp về môi trường, nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư,... nhằm khai thác hợp lý tiềm năng nơi đây.

  pdf6p vitunis2711 13-12-2019 20 0   Download

 • Ở những nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam, nhu cầu vốn cho phát triển tăng dần từng năm. Sau thời kỳ đổi mới (từ năm 1986), tổng vốn đầu tư đã tăng mạnh từ 2,9% GDP vào năm 1990 lên đến 40,6% GDP năm 2007. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm thu hút nguồn vốn khổng lồ này. Thị trường trái phiếu là một trong những kênh huy động vốn tiềm năng nhất không chỉ cho các dự án của chính phủ mà cả các dự án của khu vực tư nhân....

  pdf14p chanhthu 24-06-2009 2073 808   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, những mối quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng, việc hội nhập kinh tế khu vực và thế giới để phát triển là nhu cầu tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Việt nam đó va đang tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, trong đó có Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do Việt nam là một quốc gia có tới hơn 80 triệu dân, có tiềm năng của một thị trường lớn nên nhiều nước quan tâm đến...

  doc28p anhluadem 17-11-2010 317 170   Download

 • Nông nghiệp chiếm một vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Phát triển Nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam nhằm phát huy những tiềm năng Nông nghiệp dồi dào phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra với toàn nền kinh tế nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng là nguồn vốn cho đầu tư, phát triển còn hết sức hạn chế. Trong khi đó, quá trình hiện đại hoá ngành Nông nghiệp đòi hỏi...

  pdf94p coxetuanloc 07-01-2013 71 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiềm năng thu hút vốn đầu tư
p_strCode=tiemnangthuhutvondautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2