intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn nhà nước về xây dựng

Xem 1-20 trên 178 kết quả Tiêu chuẩn nhà nước về xây dựng
 • Chuyên đề 22 cung cấp cho học viên một số nội dung chủ yếu trong vấn đề quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị phương hướng, chính sách, biện pháp phát triển và quản lý xây dựng và đô thị ở nước ta trong thời gian tới.

  pdf22p nomoney3 10-02-2017 51 5   Download

 • Chuyên đề 22 cung cấp cho học viên một số nội dung chủ yếu trong vấn đề quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị phương hướng, chính sách, biện pháp phát triển và quản lý xây dựng và đô thị ở nước ta trong thời gian tới.

  pdf22p kexauxi3 10-09-2019 10 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Lắk, từ đó xác định những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại cần khắc phục và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% số xã trong toàn tỉnh đạt tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời duy trì và nâng cao hơn các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn v...

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 0 0   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới và đối chiếu phân tích, đánh giá thực trạng về xây dựng nông thôn ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông để xác định những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

  pdf29p tomhum999 07-03-2021 0 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu, tìm hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác triển khai thực hiện chương trình tại huyện Phúc Thọ, trên cơ sở đó, đánh giá thành tựu, hạn chế của quá trình quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện và đề xuất nhứng giải pháp cụ thể góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ, hướng tới mục tiêu hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM.

  pdf124p tuhai999 07-03-2021 4 4   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề chung về hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p nutifooddau 18-01-2019 80 0   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quy hoạch - thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường, phố trong đô thị. 1.2. Khi thiết kế xây dựng đường, phố trong đô thị liên quan đến các công trình như : đường sắt, thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước, chiếu sáng ... phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và phải thống nhất với các cơ quan hữu quan. 1.3. Tiêu chuẩn này thay thế 20TCXD 104 – 1983: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô...

  pdf70p luongquang83 26-03-2013 204 52   Download

 • I. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9000 - đặc điểm vận dụng trong ngành xây dựng của nước ta Sự ra đời và áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn ISO 9000 là một trong các thành tựu đặc thù cuối thế kỷhai mươi. Với mong muốn làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, các tiêu chuẩn của hệ Quản lý chất lượng theo ISO 9000 minh chứng trong kinh tế thị trường các tổ chức kinh doanh không chỉ đảm bảo lợi ích của bản thân họ mà đồng thời cũng phục...

  doc92p ngoisaomongmanh34 01-04-2013 114 23   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về XD NTM và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về XD NTM ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, từ đó xác định những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại cần khắc phục và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn hiệu quả quản lý nhà nước về XD NTM trên địa bàn, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% số xã trong huyện đạt tiêu chí xã NTM, đồng thời duy trì và nâng cao hơn các tiêu chí theo chuẩn NTM tại các xã đã đạt chuẩn và được công nhận xã NTM.

  pdf115p phungducluan 01-06-2017 453 95   Download

 • Chuyên đề 23 "Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn" cung cấp cho học viên nội dung cơ bản quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn để từ đó có nhận thức và ý thức tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  pdf16p nomoney3 10-02-2017 55 13   Download

 • Chuyên đề 23 "Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn" cung cấp cho học viên nội dung cơ bản quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn để từ đó có nhận thức và ý thức tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  pdf16p kexauxi3 10-09-2019 16 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về QLNN đối với xây dựng nông thôn mới và đối chiếu phân tích, đánh giá thực trạng về xây dựng nông thôn ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông để xác định những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

  pdf111p tomhum999 07-03-2021 2 1   Download

 • Những quy định chung Mạng lưới đường giao thông nông thôn là bộ phận giao thông địa phương nối tiếp với hệ thống đường quốc gia nhằm phục vụ sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp và phục vụ giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội của các làng xã, thôn xóm. Mạng lưới này nhằm bảo đảm cho các phương tiện cơ giới loại trung, nhẹ và xe thô sơ qua lại.

  pdf31p luongquang83 26-03-2013 357 45   Download

 • - Đề xuất được các giải pháp quy hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu về sử dụng đất hỗn hợp, đảm bảo đáp ứng linh hoạt và năng động cho nhu cầu phát triển của đô thị, bao gồm: các loại chức năng (một hoặc nhiều chức năng) được phép xây dựng trong mỗi khu đất, đề xuất các ngưỡng khống chế (nếu cần thiết) về mật độ xây dựng và chiều cao công trình phù hợp với cấu trúc không gian quy hoạch và các chiến lược phát triển chung của tòan đô thị; ...

  pdf59p hetmuonnoi 13-06-2013 81 9   Download

 • Trong khuôn khổ của bài viết, ở đây chỉ thảo luận một số vấn đề có tính khả thi trong việc điều chỉnh, gồm: bố cục trình bày; một số giới hạn; phân loại nền. Trong đó, bố cục một số mục gây khó với người sử dụng; một số giới hạn quy định chưa chú ý tới đặc điểm sai số trong kết quả tính; phân loại nền chưa chưa chú ý đến mục đích xây dựng.

  pdf5p vivinci2711 20-08-2019 33 4   Download

 • ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG XÂY DỰNG 4.1- TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 4.1.1- Vài nét về ISO 9000 4.1.2- Lợi ích khi tiếp cận ISO 4.1.3- Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 4.1.4- Một số thuật ngữ và định nghĩa cơ bản 4.1.5- Các giai đoạn xây dựng ISO 9000 4.1.6- Các bước áp dụng ISO 9000 4.1.7- Các vấn đề khi áp dụng ISO 9000 tại Việt Nam 4.2- TÁM NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4.2.1- Định hướng vào khách hàng 4.2.2- Sự lãnh đạo 4.2.3- Sự tham...

  pdf60p vit_momo 25-07-2011 372 158   Download

 • Chuyên đề này cung cấp những kiến thức chung về văn hóa và các quy định của nhà nước về văn hóa công sở để học viên nắm được văn hóa giao tiếp, ứng xử trong công sở. Chuyên đề cũng trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lễ tân và nghi thức nhà nước nhằm xây dựng ý thức rèn luyện ứng xử theo những nguyên tắc chuẩn mực của văn hóa công sở.

  pdf10p nomoney3 10-02-2017 95 22   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương - Chuyên đề 6: Văn hóa công sở, lễ tân và nghi thức nhà nước. Chuyên đề này cung cấp những kiến thức chung về văn hóa và các quy định của nhà nước về văn hóa công sở để học viên nắm được văn hóa giao tiếp, ứng xử trong công sở. Chuyên đề cũng trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lễ tân và nghi thức nhà nước nhằm xây dựng ý thức rèn luyện ứng xử theo những nguyên tắc chuẩn mực của văn hóa công sở.

  pdf10p kexauxi3 10-09-2019 42 5   Download

 • Chất lượng thống kê là khái niệm trừu tượng và có tính đa chiều, cần được quản lý một cách chặt chẽ theo các tiêu chuẩn, công cụ đặc thù và là công việc lớn, phức tạp, liên quan đến tất cả các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội. Nhằm quản lý chất lượng thống kê một cách bài bản, khoa học và hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11 tháng 5 năm 2017.

  pdf22p nguathienthan2 25-12-2019 23 0   Download

 • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dựng. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. 3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. 4. Quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 5. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xây dựng. 6. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng....

  doc2p caixalach000 21-03-2011 371 201   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn nhà nước về xây dựng
p_strCode=tieuchuannhanuocvexaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2