intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu vốn oda

Xem 1-20 trên 22 kết quả Tìm hiểu vốn oda
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn oda tại việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p duong_dung 01-04-2010 1245 320   Download

 • Viện trợ phát triển chính thức ODA ( Official Development Assistant) ODA là nguồn vốn hổ trợ chính thức từ bên ngoài bao gồm các khoảng viện trợ và cho vay với điều kiện ưu đãi. ODA được hiểu là nguồn vốn dành cho các nước đang và kém phát triển được các các cơ quan chính thức của chính phủ trung ương và điạ phương hoặc các cơ quan thừa hành của chính phủ, các tổ chức liên chính phủ...

  doc7p phuongbangh 22-03-2010 4232 1233   Download

 • Vốn ODA là một phần của nguồn tài chính chính thức mà Chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội các quốc gia này. Vốn ODA bao gồm tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại và vay ưu đãi; trong đó phần viện trợ không hoàn lại và các yếu tố ưu đãi khác chiếm ít nhất 25% vốn cung ứng. Nhiều quốc gia đã thu hút, vận động và sử dụng...

  doc31p glasses224 24-03-2010 1115 558   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam xuất phát điểm là một đất nước nông nghiệp lạc hậu, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. Đảng và Nhà nước đang tiếp tục đổi mới và huy động tất cả nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước để đạt mục tiêu sau 2010 nước ta sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình và tiến tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong hoàn cảnh, nguồn vốn cho đầu tư ở trong nước còn hạn hẹp, tốc độ...

  pdf77p bidao13 19-07-2012 350 127   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" nhằm mục đích nghiên cứu là tìm ra giải pháp đẩy mạnh thu hút ODA vào khu vực Tây Bắc để phát triển kinh tế xã hội. Tham khảo nội dung đề tài để hiểu sâu hơn về vấn đề trên.

  doc18p xuantriu1 26-08-2014 134 30   Download

 • Đề tài nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p thangnamvoiva30 02-11-2016 43 5   Download

 • Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Việc xác định và xây dựng được các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn ODA cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội nói riêng là việc làm vô cùng quan trọng. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 52 4   Download

 • ODA và FDI là hai nguồn ngoại lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, đặc biệt đối với các nước chậm và đang phát triển. Nguồn vốn ODA và nguồn vốn FDI có mối liên hệ nhân quả và phụ thuộc lẫn nhau. Qua quá trình tìm hiểu cơ sở lí luận và thực trạng thu hút và sử dụng từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa FDI và ODA.

  ppt38p quocthcs 29-05-2013 357 50   Download

 • Theo thống kê của Ban quản lý các dự án -Bộ Y tế tính đến cuối năm 2001 đã có tổng số 210 dự án với vốn cam kết hơn 700 triệu đô la Mỹ, trong đó Bộ Y tế trực tiếp quản lý 78 dự án với tổng số vốn cam kết chiếm 50%. Có được những con số như vậy ngành Y tế đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ song phương, đối tác đa phương và các tổ chức phi chính phủ. Việc tranh thủ nguồn ODA cho lĩnh vực y tế...

  pdf69p tangtocmuathi 30-05-2013 118 39   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu một số cơ sở lý luận cơ bản về công tác quản lý dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA trong đó chủ yếu đi sâu vào dự án sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Vận dụng những cơ sở đó để phân tích thực trạng tình hình quản lí và thực hiện các dự án điện sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới những năm qua của EVN, từ đó tìm hiểu những nguyên nhân chủ yếu làm giảm hiệu quả công tác QLDA dự án sử dụng vốn ODA và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác QLDA sử dụng vốn ODA của EVN.

  pdf88p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 73 16   Download

 • Theo thông tin và số liệu mới nhất, mức giải ngân ODA cho Việt Nam năm 2003 có lên đến 1,6 tỉ usd, tăng khoảng 14% so với mức 1,4 tỉ USD năm 2002, số liệu 11 tháng đầu năm 2003 cho thấy, mức giải ngân đã đạt gần 1,5 tỉ USD Vì vậy, mức giải ngân cả năm 2003 có khả năng phục hồi lại mức cao kỷ lục đã đạt vào năm 2000.

  pdf10p manutd1907 09-04-2013 55 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đi sâu tìm hiểu thực trạng thu hút và sử dụng ODA của New Zealand vào Việt Nam thời gian qua, chỉ ra tồn tại của hoạt động này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thu hút và sử dụng ODA của New Zealand vào Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf27p truongtien_05 28-03-2018 29 3   Download

 • Đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở khoa học về nguồn vốn ODA, nắm được ý nghĩa, tác dụng cũng như cách thức hoạt động của nguồn vốn ODA; nắm được tình hình thu hút vốn ODA ở tỉnh Thừa Thiên Huế; tìm hiểu được kết quả và hạn chế trong thu hút vốn ODA của tỉnhl đề xuất giải pháp cho thu hút vốn ODA nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

  pdf82p thangnamvoiva30 02-11-2016 37 2   Download

 • Luận văn tìm ra những bất cập trong hệ thống chứng từ kế toán của các ban quản lý dự án qua trường hợp cụ thể của Ban quản lý Dự án Phát triển giáo dục THPT – Dự án được Nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB) đánh giá là Dự án hoạt động hiệu quả nhất trong số các Dự án giáo dục hiện nay. Từ đó đề xuất một số biện pháp hoàn thiện không chỉ nhằm giúp Dự án hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra, mà còn cung cấp nguồn thông tin tham khảo cho các dự án giáo dục khác cũng như những hoạt động giáo dục có thể được tổ chức theo mô hình dự án.

  pdf15p praishy3 12-03-2019 40 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài: Khái quát những vấn đề lý luận về ODA, phân tích thực trạng giải ngân ODA ở Việt Nam những năm qua để giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch nông thôn; tìm ra những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ giải ngân ODA, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA nhằm hạn chế tối đa rủi ro vốn trong dự án cung cấp nước sạch nông thôn.

  pdf117p trangvuive00 06-12-2017 62 8   Download

 • Luận án này tìm hiểu hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố chính nào; mức độ tác động của các nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.

  pdf0p trinhthamhodang1217 14-01-2021 14 3   Download

 • Lời mở đầu Ngân hàng thương mại (NHTM) đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống NHTM đã tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa, ngược lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiểu được.Chức năng trung gian tín...

  doc28p thanhduyen282 04-05-2013 87 30   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích lợi ích - chi phí dự án cầu Vàm Cống nhằm phân tích lợi ích và chi phí dự án cầu Vàm Cống nhằm cung cấp thêm thông tin về lợi ích dự án tạo ra cho tổng thể nền kinh tế. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị chính sách kêu gọi sự hỗ trợ từ phía chính phủ để đảm bảo dự án khả thi về mặt tài chính tạo động lực cho các nhà tài trợ vốn vay ODA.

  pdf0p codon_05 09-01-2016 259 35   Download

 • Công văn số 10268/CT-TTHT năm 2020 về việc miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc3p lanhuann 16-05-2020 5 0   Download

 • Công ty Quản lý Đầu tư Chứng khoán Prundential Việt Nam chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các thông tin bao hàm trong bản Cáo Bạch này, và đảm bảo rằng trong phạm vi kiến thức vè hiểu biết vủa mình, khong bỏ sót những thông tin hay thực tế nào có thể làm cho các tuyên bố trình bày trong bản Cáo Bạch này bị sai lệch

  pdf89p 951847623 09-04-2012 108 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu vốn oda
p_strCode=timhieuvonoda

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2