intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín đồ Phật giáo

Xem 1-20 trên 1971 kết quả Tín đồ Phật giáo
 • Bài viết tìm hiểu sự biểu hiện niềm tin tôn giáo qua hành vi tham dự các ngày lễ, khóa tu của tín đồ Phật giáo Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát 502 tín đồ cho thấy mức độ tham dự các ngày lễ, khóa tu là trung bình, không thường xuyên; có 5 ngày lễ được tín đồ tham dự nhiều nhất là: Vu lan, Phật đản, rằm tháng Giêng, Sám hối định kỳ, Rước xuân.

  pdf9p vishizuka2711 03-04-2020 10 2   Download

 • Mục đích của đề tài "Giải pháp nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên Phật giáo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng hiện nay" nhằm nghiên cứu một cách toàn diện sinh hoạt gia đình Phật tử; đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên tín đồ Phật giáo của các cấp bộ Đoàn - Hội ở thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p tsmttc_003 06-06-2015 70 18   Download

 • Luận văn: Một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đạo đức tín đồ Công giáo trong quá trình đổi mới của địa phương và của đất nước có nội dung nghiên cứu những ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đạo đức được thể hiện qua lối sống của tín đồ Công giáo ở Thanh Hóa, đồng thời đề ra một số giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đạo đức tín đồ công giáo trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p dellvietnam 23-08-2012 223 71   Download

 • Cùng với sự đổi mới đi lên của đất nước, sự phát triển Phật giáo cũng có những thay đổi, có nhiều nét mới so với trước thời kỳ đổi mới, số lượng chùa chiền và tín đồ Phật giáo tăng lên nhanh chóng.

  pdf11p meomay_12 26-12-2013 83 20   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học: Hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước hiện nay trình bày các nội dung chính sau: Tình hình chung về vấn đề nghiên cứu, thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên của GHPGVN tại Bình Phước hiện nay, vai trò của GHPGVN tỉnh Bình Phước trong bảo vệ môi trường và một số khuyến nghị.

  pdf111p minhxaminhyeu1 06-05-2019 29 3   Download

 • Bài viết Tính giản dị trong giáo luật và giáo lễ của Phật giáo Hòa Hảo trình bày các nội dung về: An Giang vùng đất tập hợp nhiều tôn giáo bản địa; Giáo luật của Phật giáo Hòa Hảo dễ nhớ, dễ làm đối với nông dân, người theo dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức; Tang lễ trong phật giáo Hòa Hảo; Tín đồ phật giáo Hòa Hảo,... Mời các bạn cùng xem chi tiết tại bài viết.

  pdf6p hokhaikyky 16-04-2018 20 2   Download

 • Bài viết Hiện trạng và đặc điểm tín đồ Công giáo, Phật giáo, Tin Lành ở Tây Nguyên trình bày phân tích các chỉ báo định tính và các đặc điểm khái quát về tín đồ của ba tôn giáo này theo các khía cạnh như: Niềm tin và thực hành, đặc điểm cư trú, thành phần tộc người, chuyển đổi và xung đột niềm tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p hokhaikyky 17-04-2018 47 2   Download

 • Từ năm 1990 đến nay, Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng nói chung, đời sống của nữ tu sĩ Phật giáo ở địa bàn này nói riêng đã có những thay đổi lớn cùng với sự thay đổi của dân tộc. Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến đời sống nữ tu sĩ Phật giáo tại Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1990 đến nay.

  pdf12p bautroibinhyen16 10-02-2017 20 1   Download

 • Đạo Phật truyền vào nước ta khoảng đầu Công nguyên và đã trở thành một trong những hệ tư tưởng - tôn giáo có sức sống lâu dài, tồn tại cho đến ngày nay, đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong lịch sử. Đạo Phật với quan niệm nhân sinh độc đáo của nó trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền văn hoá dân tộc. Ngày nay, trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước, do sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế...

  pdf64p dellvietnam 24-08-2012 169 66   Download

 • Một kỉ nguyên mới đang canh tân kỹ thuật đang tràn lan khắp thế giới và đang tiến đến trưởng thành, đó là mạng lưới thông tin toàn cầu trên internet, một hệ thống truyền thông và môi trường học có sức mạnh. Không nên xem internet chỉ là một phương tiện mới để truyền bá giáo Pháp với một hình thức mới, mà internet còn có tiềm năng là một căn cứ cho một cộng đồng Phật giáo trên mạng cống hiến những giá trị xã hội và tâm linh cho mọi người....

  pdf11p anhtuyet 10-06-2009 140 40   Download

 • Dựa trên kết quả cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện năm 2013 ở địa bàn Tây Nguyên, bài viết trình bày quan điểm cơ bản của một số tôn giáo về môi trường; lý giải luân lý của các tôn giáo tác động như thế nào tới nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của người tín đồ. Từ đó, bài viết nêu một số vấn đề đặt ra đối với mối quan hệ giữa tôn giáo với môi trường hiện nay cũng như cách nhìn nhận về mối quan hệ đó.

  pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 56 3   Download

 • Bài viết mô tả tập tục này và phân tích một số nguyên nhân của sự suy giảm số lượng sư sãi: việc giáo dục trong nhà chùa đối với nhu cầu về tri thức của thanh niên Khmer; tác động của nền kinh tế thị trường và sự phát triển của công nghệ thông tin; diện tích đất canh tác nông nghiệp thu hẹp khiến thanh niên Khmer phải dấn thân vào đời sớm; hoạt động cải đạo của tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer.

  pdf5p ironman1234 06-06-2018 64 3   Download

 • Mục đích của luận án là đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Phật giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, luận án đề ra những nhiệm vụ cụ thể sau: Nghiên cứu lý luận về di sản và quản lý di sản 7 - Mô tả, đánh giá hiện trạng di sản văn hoá Phật giáo trên địa bàn Hà Tĩnh và vai trò của di sản này trong đời sống và sự phát triển của nó đối với văn hóa xã hội của Hà Tĩnh...

  pdf27p hanh_tv30 24-04-2019 20 3   Download

 • Phật Giáo là một trong những tín ngưỡng lớn của Châu Á nói riêng và của thế giới nói chung. Tôn giáo này mặc dù có nguồn gốc từ Ấn Độ, tuy nhiên qua quá trình hơn 2.000 năm truyền bá và phát triển tôn giáo triết học này

  pdf37p meomay_12 25-12-2013 142 41   Download

 • Trong quá trình truyền bá của Phật giáo, giáo nghĩa Phật giáo hóa thân thành các hình thức điêu khắc, hội họa… nhằm biểu hiện tư tưởng triết học thông qua hình thức nghệ thuật. Trước thế kỷ thứ II, trong tác phẩm nghệ thuật Phật giáo chưa có hình tượng đức Phật. Mãi đến thời kỳ vương triều Quý Sương ở Ấn Độ, điều cấm kỵ ấy mới được phá vỡ, sáng tạo ra nghệ thuật điêu khắc tượng Phật với hai lưu phái mang tính đại diện là nghệ thuật Kiến Đà La và nghệ thuật Mạt Thố La”. Mời các bạn tìm hiểu nghệ thuật Phật giáo qua phần 2 tài liệu.

  pdf190p thangnamvoiva1 14-06-2016 113 37   Download

 • Phật giáo khởi nguồn từ thời vương triều Khổng Tước vua A Dục ở Ấn Độ với nội dung hàm chứa vô cùng phong phú, bao gồm hầu hết mọi tác phẩm biểu hiện tín ngưỡng tôn giáo đời sống Phật giáo. Mọi bộ môn kiến trúc, điều khắc, tạo đúc, hội họa, văn học, âm nhạc… đều thuộc phạm trù nghệ thuật Phật giáo. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật Phật giáo qua phần 1 tài liệu

  pdf196p thangnamvoiva1 14-06-2016 78 32   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở trình bày một cách khái quát một số vấn đề cơ bản về Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, luận văn làm rõ sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và chỉ ra những giá trị của sự dung hợp đó.

  pdf55p truongtien_03 10-03-2018 103 22   Download

 • Luận án Tiến sĩ Sử học "Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng 1820 – 1840" được nghiên cứu nhằm mục tiêu phác dựng lại bức tranh tổng quan về Phật giáo thời vua Minh Mạng trị vì, từ đó thấy được sự chấn hưng của Phật giáo giai đoạn này, đồng thời luận án chỉ ra những đặc điểm, vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội lúc bấy giờ; qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử cho việc quản lý và huy động các nguồn lực của tôn giáo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh hiện nay.

  pdf154p chacvan00 16-11-2016 76 21   Download

 • R. Tagor được xem là kỳ công thứ hai của tạo hóa sau Kalidasa, một tổng hợp của thơ ca Ấn Độ từ thời Veda, qua văn học Phật giáo đến thời kỳ phục hưng dân tộc, và là cái mà chúng ta gọi là văn hóa Ấn Độ”. Mời các bạn cùng tìm hiểu thơ ca của R. Tagor quan phần 2 tài liệu.

  pdf87p tramnamcodon_08 07-05-2016 52 15   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa một số nội dung lý luận về mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam, luận án tập trung phân tích sự biểu hiện của mối quan hệ này trong một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông, trên cơ sở đó chỉ ra xu hướng và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hóa của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở nước ta hiện nay, đặc biệt là trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Phật giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc24p khanhnie 06-01-2017 74 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
803 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tín đồ Phật giáo
p_strCode=tindophatgiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2