intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín đồ Phật giáo

Xem 1-20 trên 2264 kết quả Tín đồ Phật giáo
 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực, quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đại học, cũng như thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên ATTT ở các trƣờng đại học khối quốc phòng hiện nay, từ đó đề xuất được các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên ngành ATTT ở các trường đại học khối quốc phòng nhằm góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ATTT cho QPAN và KTXH trong bối cảnh hiện nay.

  pdf243p bakerboys03 02-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết tập trung giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến những quy định chung về hợp đồng trên cơ sở phân tích, so sánh với các quy định tương ứng trước đó của Bộ luật Dân sự năm 2005, bao gồm các quy định về giao kết hợp đồng (1); thực hiện hợp đồng (2); xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng (3) như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, hoãn, chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 7 2   Download

 • Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2020) đã bổ sung riêng một điều luật về các quyền và nghĩa vụ cho phạm nhân (Điều 27). Những quy định này phù hợp với các Công ước quốc tế, phù hợp với hiến pháp của Việt Nam năm 2013, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội và đặc biệt là tôn trọng và bảo đảm các quyền của phạm nhân được thực hiện.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về các dịch vụ ngân hàng điện tử, mobile banking; đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ mobile banking do ngân hàng Sacombank Triệu Hải cung cấp; từ kết quả nghiên cứu, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng mobile banking và giúp ngân hàng mở rộng và phát triển dịch vụ này.

  pdf91p bakerboys03 02-05-2022 19 3   Download

 • Bài viết giới thiệu một hướng tiếp cận mới, trong đó nền tảng Data Plane Development KIT (DPDK) được sử dụng kết hợp với phương pháp xử lý gói tin truyền thống để giải quyết vấn đề tồn tại về tải xử lý cao và giới hạn băng thông trong mạng truy nhập của hệ thống 5G.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết trình bày một cách tiếp cận hoàn toàn mới bằng DPDK (Data Plane Development Kit), để giải quyết việc xử lý độ phức tạp trong việc bảo mật gói tin, nhưng vẫn đảm bảo được những yêu cầu rất cao về mặt băng thông của hệ thống trạm gNodeB 5G.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống công trình giao thông - thủy lợi trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang theo tiêu chí nông thôn mới. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: (i) tham khảo thông tin thứ cấp về hệ thống giao thông - thủy lợi; (ii) phỏng vấn 60 hộ dân ở hai xã đại diện là xã Vĩnh Thuận Đông và xã Vĩnh Viễn.

  pdf9p vistephenhawking 26-04-2022 4 0   Download

 • Bài báo sẽ trình bày về thiết kế thiết bị sử dụng IC công nghệ ARM (Advanced RISC Machine). Với khả năng tính toán mạnh, thiết bị triển khai trực tuyến được thuật toán phát hiện phức bộ QRS của Hamilton và Tompkins. Ngoài ra, thiết bị còn có thêm các cổng giao tiếp mở rộng để kết nối với khối thu thập tín hiệu điện tim, hay với khối tính toán chuyên dụng (như DSP, FPGA), tạo cơ sở áp dụng cho các bài toán nhận dạng tín hiệu ECG (Electrocardiogram), cũng như phát triển nên thành một sản phẩm đo và nhận dạng tín hiệu điện tim có thể áp dụng vào thực tế.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 8 0   Download

 • Nội dung cuốn giáo trình "Lập trình Website" này bao gồm: bài 1 giới thiệu và cài đặt ứng dụng PHP, bài 2 phương thức cơ bản trong PHP, bài 3 Phép toán và phát biểu có điều kiện trong PHP, bài 4 form và các phương thức, bài 5 đối tượng Session và một số đối tượng khác, bài 6 hàm và tập tin, bài 7 khai báo và sử dụng mảng, bài 8 thao tác trên cơ sở dữ liệu MSQL, bài 9 PHP và Database.

  pdf156p cucngoainhan0 08-04-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm để giải quyết hiệu quả bài toán phát hiện mục tiêu của đài radar trong điều kiện nhiễu và mục tiêu phức tạp cần phải sử dụng hiệu quả hơn sự khác biệt trong cấu trúc các tín hiệu thu ở các mốc không gian và thời gian. Trong mối quan hệ này thì mạng anten số có một loạt những ưu điểm, cho phép thay đổi theo chương trình hay thích nghi hình dạng và định hướng không gian của Giản đồ hướng mạng anten tương ứng với tình huống radar xảy ra.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Giáo trình Thí nghiệm sơn (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng) được biên soạn trên cơ sở đề cương chương trình mô đun 38 - Thí nghiệm sơn trong chương trình khung nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ. Trong phạm vi của giáo trình này chủ yếu chỉ đề cập đến loại sơn tín hiệu giao thông, trình bày các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của sơn tín hiệu giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p cucngoainhan0 08-04-2022 6 0   Download

 • Bài viết giới thiệu về Trung tâm Thông tin – Thư viện, Học viện Ngân hàng và công tác nghiên cứu hành vi người dùng tin từ đó đề ra kế hoạch hoạt động và chiến lược phát triển bền vững đến năm 2023.

  pdf10p vithales 20-04-2022 4 0   Download

 • Mười hai học thuyết về bản tính con người là một tác phẩm mong ước đưa lại một số thông tin, suy tư, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề thiết yếu của con người, phần 1 có 6 chương bao gồm nội dung về: thông qua các truyền thống tôn giáo từ cổ thời đến hiện đại (Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Platon, Aristoteles, Kitô giáo). Mời các bạn cung tham khảo!

  pdf260p huyenhuyen0827 04-04-2022 17 1   Download

 • Phát triển thể chất là quá trình biến đổi các tính chất hình thái và chức năng của cơ thể con người diễn ra trong quá trình sống. Để đánh giá sự phát triển thể chất trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT), một nghiên cứu áp dụng cho sinh viên K18 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên học môn giáo dục thể chất (GDTC) đã được tiến hành trong năm học 2020 – 2021. Nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn sử dụng nhóm phương pháp kiểm tra chức năng và nhóm phương pháp thử nghiệm chức năng.

  pdf6p vithales 19-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết cung cấp các thông tin về thực trạng thể lực nam sinh viên (SV) 18 tuổi trường Đại học Trà Vinh; thông qua việc tổng hợp và so sánh giá trị trung bình các tiêu chí đánh giá thể lực nam sinh viên 18 tuổi trường Đại học Trà Vinh với trung bình thể lực người Việt Nam (TBTLVN) cùng độ tuổi và giới tính; từ đó, đánh giá thể lực sinh viên 18 tuổi trường Đại học Trà Vinh theo quyết định 53/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf5p vithales 19-04-2022 10 0   Download

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán nhằm giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường chứng khoán; thực trạng thị trường chứng khoán ở Việt Nam và một số nước; định giá, đăng ký, thông tin và kinh doanh chứng khoán; những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam.

  pdf74p cucngoainhan8 14-03-2022 11 7   Download

 • Nghiên cứu này làm sáng tỏ một số vấn đề về nội dung quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên được triển khai tại Thái Lan - quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, tổ chức được chương trình tín dụng cho sinh viên của nhà nước sớm hơn Việt Nam gần 10 năm, từ đó so sánh với mô hình quản lí chương trình tại Việt Nam và rút ra bài học cho Việt Nam về phát huy vai trò của ngành Giáo dục trong hệ thống quản lí chương trình.

  pdf7p vinikolatesla 31-03-2022 3 1   Download

 • Với mục tiêu sinh viên có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp được trong các tình huống của cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc, giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành nghề Tin học ứng dụng được biên soạn dựa trên phương pháp giảng dạy tiên tiến đang được sử dụng phổ biến rộng rãi hiện nay đó là phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp. Chính vì vậy, giáo trình này chú trọng đến việc phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên thông qua các tình huống giao tiếp gần gũi với cuộc sống.

  pdf40p cucngoainhan8 15-03-2022 7 3   Download

 • Hiện nay công nghệ thông tin phát triển rất nhanh bao gồm công nghệ phần cứng và công nghệ phần mềm. Nhưng hầu hết, chúng ta chỉ đi sâu vào công nghệ phần mềm. Nhiều người sử dụng máy tính thành thạo nhưng không biết cấu trúc phần cứng nên gặp những khó khăn trong bảo trì và quản lý, cũng như đầu tư trang bị không thể chọn lựa cho mình một máy tính như ý. Giáo trình này dùng cho các em học sinh, sinh viên ngành Tin học ứng dụng trình độ trung cấp - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I và làm giáo trình nội bộ trong Trường.

  pdf59p cucngoainhan8 15-03-2022 3 0   Download

 • Hiện nay công nghệ Website chủ yếu chú trọng các yếu tố tốc độ, chức năng, giao diện mà xem nhẹ vấn đề bảo mật nên có nhiều lỗ hổng mà tin tặc có thể khai thác. Để khắc phục yếu điểm này ta có thể dùng công cụ tự động dò tìm lỗ hổng website nhằm phát hiện và ngăn chặn hacker. Bài viết nghiên cứu một số hình thức tấn công, các công cụ tự động quét lỗ hổng và đánh giá chúng.

  pdf9p vilouispasteur 11-03-2022 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín đồ Phật giáo
p_strCode=tindophatgiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2