intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức lại doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1074 kết quả Tổ chức lại doanh nghiệp
 • Bài viết làm sáng rõ những nguyên tắc pháp lý trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh của chủ thể, nguyên tắc đảm bảo sự quản lý của nhà nước, nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng thể hiện ý chí.

  pdf6p vinaruto2711 05-04-2019 39 0   Download

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề có thể sẽ trở thành mối quan tâm chung trong quá trình từng bước hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức lại doanh nghiệp.

  pdf6p quenchua9 19-11-2020 2 0   Download

 • Nội dung tài liệu cung cấp bao gồm: tổ chức lại doanh nghiệp; khi nào tổ chức lại doanh nghiệp; mục đích của tổ chức lại doanh nghiệp; hệ quả của việc tổ chức lại doanh nghiệp; các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp, các hình thức giải thể doanh nghiệp...

  doc6p dtsan_1992 01-10-2019 41 0   Download

 • Tổ chức lại doanh nghiệp và hầu hết các trường hợp giải thể doanh nghiệp (trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đều được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đó. Về bản chất, quyết định tổ chức lại doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp là các quyết định kinh doanh bị chi phối bởi các lợi ích kinh tế. Chủ chủ sở tổ chức lại doanh nghiệp của mình để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn hoặc việc tổ chức lại doanh nghiệp có thể là kết quả của việc chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp.

  pdf26p kexauxi4 01-10-2019 5 0   Download

 • Công ty Mía đường ( CTMĐ) Sơn La được thành lập trong giai đoạn thực hiện Chương trình 1 triệu tấn đường của Chính phủ, và là một trong những điểm nhấn của Chương trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh Sơn La, góp phần giải quyết tái định cư cho các hộ gia đình trong quá trìh xây dựng thủy điện Sơn La.

  doc4p limit105 24-11-2009 312 46   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương VI - Tổ chức lại & giải thể doanh nghiệp - Từ Thanh Thảo với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và để phát huy hiệu quả hoạt động của DN; giải quyết các “mâu thuẩn nội bộ”… như chia, tách DN; tránh phải DN rơi vào giải thể: không đủ số lượng tối thiểu: chuyển đổi DN, chia, tách…

  ppt71p codon_01 18-11-2015 129 26   Download

 • Bài giảng Pháp luật về chủ thể kinh doanh: Chương 6 - Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm, các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf72p cocacola_07 10-11-2015 157 19   Download

 • Bài giảng Chủ thể kinh doanh: Chương 6 - Tổ chức lại & giải thể doanh nghiệp do NCS.ThS. Từ Thanh Thảo thực hiện nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về khái niệm, đặc điểm tổ chức lại doanh nghiệp; khái niệm, đặc điểm giải thể doanh nghiệp và một số kiến thức khác.

  ppt71p cocacola_07 10-11-2015 88 19   Download

 • Chương 2 giúp người học hiểu về "Chủ thể kinh doanh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về hành vi kinh doanh, khái niệm và đặc điểm của chủ thể kinh doanh, phân loại chủ thể kinh doanh, điều kiện và thủ tục để thành lập doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ thể kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, văn phòng đại diện và chi nhánh doanh nghiệp.

  ppt85p thuyanlac321 22-06-2018 43 5   Download

 • Công văn 2367/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Sử dụng hoá đơn khi tổ chức lại doanh nghiệp

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 56 4   Download

 • "Bài giảng Một số vấn đề về tư vấn pháp luật - Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp" tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp; tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp; điều kiện về người tham gia doanh nghiệp; tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp; tư vấn về giải thể doanh nghiệp.

  pdf14p nguathienthan8 15-10-2020 4 0   Download

 • Đề tài Các vấn đề chung của doanh nghiệp trình bày về bối cảnh chung nền kinh tế Việt Nam, khái quát chung về luật doanh nghiệp 2005. Đăng ký kinh doanh và tổ chức lại doanh nghiệp.

  pdf42p top_12 21-04-2014 96 22   Download

 • Nội dung bài viết chủ yếu phân tích vai trò, sứ mệnh của doanh nghiệp trong hình thành và tạo động lực cho tổ chức lại sản xuất ngành chè tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu quy hoạch sản xuất, thúc đẩy phát triển, tạo dòng sản phẩm chất lượng cao, tăng giá trị gia tăng cho các tác nhân ngành chè.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 34 1   Download

 • Mẫu này giúp những chủ doanh nghiệp tương lai xác định cơ cấu hợp thức tốt nhất cho doanh nghiêp mới của họ. Xác định cơ cấu tổ chức phù hợp có thể giúp chủ doanh nghiệp làm ăn phát đạt.

  xls0p jolie 02-03-2009 599 126   Download

 • TỔ CHỨC LẠI VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Tổ chức lại doanh nghiệp và hầu hết các trường hợp giải thể doanh nghiệp (trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đều được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đó. Về bản chất, quyết định tổ chức lại doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp là các quyết định kinh doanh bị chi phối bởi các lợi ích kinh tế. Chủ chủ sở tổ chức lại doanh nghiệp của mình để doanh nghiệp hoạt...

  pdf26p vitconmengu 13-08-2011 230 109   Download

 • Doanh nghiệp nhà nước và vai trò của Doanh nghiệp nhà nước với kinh tế - xã hội 1.1 Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

  doc14p nguyenminh8991 01-06-2013 93 24   Download

 • Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp: Tổ chức lại và Giải thể doanh nghiệp - hợp tác xã có nội dung trình bày về những hình thức tổ chức lại DN & HTX, thủ tục tổ chức lại DN & HTX phụ thuộc chủ yếu vào đối tượng nào, hậu quả pháp lý của việc tổ chức lại DN & HTX.

  ppt10p hoa_cuc91 30-06-2014 224 24   Download

 • Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia - Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan Thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới sau khi chia sẽ phải làm thủ tục để được cấp mã số thuế mới và giấy chứng nhận đăng ký thuế mới. + ...

  doc2p phihung 25-08-2009 139 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p phihung 25-08-2009 133 15   Download

 • Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp qua một cửa liên thông) - Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế. + ...

  doc2p phihung 25-08-2009 136 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức lại doanh nghiệp
p_strCode=tochuclaidoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2