intTypePromotion=1
ADSENSE

Tôn giáo ở lâm đồng

Xem 1-20 trên 398 kết quả Tôn giáo ở lâm đồng
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở lâm đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc105p p12hieu2401 14-12-2012 511 142   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng...

  pdf93p dellvietnam 23-08-2012 191 53   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng và Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng...

  pdf120p vascaravietnam 15-08-2012 126 42   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích, làm rõ xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của nó đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  doc204p phongtitriet000 08-08-2019 41 6   Download

 • Bài viết này trên cơ sở trình bày khái quát các xu thế tôn giáo trên thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa, sẽ tập trung làm rõ một số điểm đáng chú ý của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là: Sự đa dạng tôn giáo, việc xuất hiện nhiều hiện tượng tôn giáo mới, sự tranh giành ảnh hưởng của các tôn giáo, việc các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo tạo ra xung đột và điểm nóng.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 45 4   Download

 • Tôn giáo xét trên một cách thức nào đó, đó là một phương cách để giúp con người sống và tồn tại với sức mạnh siêu nhiên từ đó làm lợi ích cho vạn vật và con người), đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia thế giới thành hai phần: thiêng liêng và trần tục[1]. Trần...

  pdf196p namde02 15-03-2013 274 90   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 Tài liệu Nam Bộ dân tộc và tôn giáo trình bày các nội dung: Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng và một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, nghi lễ Bòng đời người của người Cơ Ho Srê, Cồng chiêng Tây Nguyên quá khứ và hiện tại, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf222p tsmttc_003 23-05-2015 140 53   Download

 • Hệ thống chính trị cơ sở là bộ máy quản lý hành chính cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, là lực lượng có vai trò quan trọng hàng đầu trong đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 21 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ một số xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của chúng đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của những xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững xã hội.

  doc28p phongtitriet000 08-08-2019 23 0   Download

 • Bài viết này khảo cứu về hoạt động của Giám mục Pellerin; làm rõ các hoạt động cụ thể của một giáo sĩ thừa sai Pháp nhằm giành tự do tôn giáo ở Việt Nam cùng với bối cảnh lịch sử tác động đến các hoạt động đó. Những hoạt động nhằm giành tự do tôn giáo của Giám mục Pellerin là minh chứng tiêu biểu cho sự liên kết giữa hai thế lực: thực dân và tôn giáo trong cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

  pdf9p viamman2711 07-08-2020 5 0   Download

 • Tư tưởng đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành từ những năm 20 và đến những năm 40 của thế kỷ XX trở thành một hệ thống, phát triển hoàn thiện gắn với quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo thiết thực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc "chia để trị" của các thế lực thù địch....

  doc6p nguyet_123t 21-12-2010 1465 537   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu và phân tích những đặc điểm phương pháp truyền giáo và phát triển tín đồ của đạo Tin Lành, nhằm góp phần lý giải nguyên nhân du nhập thành công của tôn giáo này vào vùng dân tộc thiểu số bản địa ở Lâm Đồng giai đoạn trước năm 1975.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 85 8   Download

 • Tôn giáo là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Tây Nam Bộ. Tìm hiểu địa danh tôn giáo ở Tây Nam Bộ sẽ giúp lý giải cho sự tồn tại của nhiều địa danh phản ánh đời sống tâm linh của người dân Tây Nam Bộ trong suốt tiến trình lịch sử. Từ góc nhìn văn hóa học, bài viết tập trung làm rõ dấu ấn các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Cao Đài... thể hiện qua một số địa danh ở Tây Nam Bộ. Đồng thời từ góc nhìn địa danh cũng sẽ phần nào phác họa đời sống tinh thần của cư dân Tây Nam Bộ trong quá trình sinh tồn tại vùng đất này.

  pdf7p sieunhansoibac7 25-04-2018 45 4   Download

 • Trên vùng đất Đàng Trong (thế kỷ 17-18) việc phát triển tôn giáo mới hoặc làm biến đổi các tôn giáo truyền thống ở đây phụ thuộc một phần vào những chính sách tôn giáo của các chúa Nguyễn. Thực tế trên vùng đất phía nam Linh Giang, những người đứng đầu Phủ Chúa đã dựa vào Phật giáo để dung hòa các tôn giáo hiện diện ở Đàng Trong nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, đồng thời tạo dựng đời sống tinh thần xã hội cho người dân Đàng Trong.

  pdf16p vishizuka2711 03-04-2020 15 0   Download

 • Bài viết này sẽ góp phần làm rõ những ảnh hưởng của văn hóa Việt với Công giáo ở Việt Nam với 2 nội dung chính như sau: Văn hóa Việt Nam góp phần làm biến đổi Công giáo xa lạ thành một tôn giáo gần gũi với văn hóa dân tộc, văn hóa Việt góp phần hình thành và phát triển con đường "đồng hành cùng dân tộc" của Công giáo Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 79 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (mã hồ sơ: t-bpc-008587-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meomayhu 16-06-2011 118 6   Download

 • Bài viết phân tích quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới của một số nhà nghiên cứu ở Phương Tây và Trung Quốc. Mỗi quan điểm đều chỉ ra những tiêu chí khác nhau làm căn cứ phân loại các hiện tượng tôn giáo mới như: Nguồn gốc lịch sử, truyền thống, chiều hướng tác động, v.v... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 60 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh (mã hồ sơ: t-bpc-008383-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 118 5   Download

 • Bài viết giới thiệu sự hội nhập đó tại giáo xứ Kẻ Sặt (Hải Dương) thông qua việc thờ cúng tổ tiên ở cấp dòng họ. Từ đó cho thấy, các nghi thức thờ cúng tổ tiên của người Công giáo không ảnh hưởng tới niềm tin tôn giáo của họ, thậm chí còn làm phong phú, đa dạng hơn các sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng người Công giáo.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 42 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp đăng ký hoạt động tôn giáo có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p haisannuongmuoiot 24-10-2010 76 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tôn giáo ở lâm đồng
p_strCode=tongiaoolamdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2