Tổng quan logistic

Xem 1-20 trên 59 kết quả Tổng quan logistic
 • Chương 2: Quy hoạch mạng lưới. Nội dung chính: Vai trò và các loại hình cơ sở logistics KDTM; Các quy luật phát triển mạng lưới; Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa; Quy hoạch các cơ sở cửa hàng bán lẻ.Tổng quan Logistics KDTM. Nội dung: Giới thiệu Logistics KD (Tư tưởng, lịch sử, khái niệm, bản chất); Nội dung hoạt động Logistics; Mục tiêu - nhiệm vụ; Tối ưu hóa dịch vụ Logistics; Đối...

  pdf31p long32 21-10-2010 475 220   Download

 • Tổng quan logistics Việt Nam Trong nền sản xuất cổ điển, doanh nghiệp phải tự lo đầu vào, đầu ra và dĩ nhiên cả công việc chính là sản xuất. Khi đó, vốn đọng trong các kho bãi lên tới 70% tổng

  doc24p dangquyen_hp 26-11-2011 299 131   Download

 • Tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm có đáp án, hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và ôn thi.

  pdf11p dgvntg 17-12-2015 316 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc146p ktn49dh2 30-10-2011 367 181   Download

 • Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics trình bày các nội dung chính: sự cần thiết phải quản trị Logistics, quản trị Logistics, nội dung quản trị Logistics... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học về quản trị Logistics nhanh.

  pdf56p acc_12 04-04-2014 154 58   Download

 • Thuyết trình: Hoạt động logistics xuất khẩu hàng Nike nhằm trình bày tổng quan logistics, vai trò của logistics, kinh nghiệm logistics ở một số quốc gia. Hoạt động logistics tại Việt Nam và một số công ty tiêu biểu.

  pdf69p red_12 15-05-2014 138 55   Download

 • EWEC là một trong những dự án hợp tác phát triển trụ cột của các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS) gồm Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, được Hội nghị Bộ trưởng các nước GMS lần thứ 8 tổ chức ở Manila (Philippine) tháng 10.1998 thông qua và được Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 đưa vào Chương trình hành động Hà Nội tháng 12.1998.

  pdf42p yeubien2810 11-12-2012 88 31   Download

 • Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ.

  pdf136p ponds_12 30-12-2013 56 27   Download

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan về Logistics kinh doanh; nội dung cơ bản của quản trị Logistics kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp môn học. Mời tham khảo.

  ppt34p namthangtinhlang_00 29-10-2015 46 15   Download

 • Tổng quan về Logistics, giới thiệu về chuỗi cung ứng, bối cảnh kinh doanh thay đổi, mở rộng doanh nghiệp, quan niệm về chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung cấp và công nghệ,... là những nội dung chính trong tài liệu "Bài tập Quản lý chuỗi cung cấp". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p trananh2212 17-03-2016 55 13   Download

 • Giáo trình Logistic có kết cấu gồm 6 chương, trình bày tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát Logistics. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc146p sunsin 27-02-2011 1151 667   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong ebook "Logistics những vấn đề cơ bản" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan về Logistics, chương 2 ngành dịch vụ Logistics, chương 3 giải pháp Logistics, chương 4 quản trị Logistics, chương 5 dịch vụ khách hàng, chương 6 hệ thống thông tin, chương 7 dự trữ, chương 8 quản trị vật tư, chương 9 xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư, chương 10 vận tải, chương 11 kho bãi.

  pdf535p namde03 19-03-2013 888 438   Download

 • Về mặt địa lý là một liên vùng rộng lớn mà tới nay vẫn chưa phân định ranh giới rõ ràng. Trục chính của hành lang là tuyến đường bộ dài 1.450 km nối Đà Nẵng (Việt Nam) ở phía Đông với Mawlamyine (Myanmar) phía Tây, cắt ngang miền Trung và miền Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan.

  pdf41p long32 21-10-2010 601 343   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng nhằm trình bày về tổng quan về Logistics, quản trị Logistics, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin, dự trữ, quản trị vật tư, vận tải, kho bãi, quản trị chuỗi cung ứng.

  pdf42p acc_12 04-04-2014 578 286   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển hoạt động kinh doanh logistic cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam nêu tổng quan về dịch vụ logistic và nhà cung cấp dịch vụ logistic. Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ logistic của các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên thị trường miền nam Việt Nam.

  pdf93p sms_12 07-05-2014 429 239   Download

 • Tổng quan về logistics và những nét chung về logistics trên thế giới. Hoạt động logistics trên thế giới. Hoạt động logistics và các nhân tố tác động đến hoạt động logistics ở Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thịên hoạt động logistics ở Việt Nam.

  pdf122p seven_12 11-03-2014 490 190   Download

 • Giáo trình Logistic có kết cấu gồm 6 chương, trình bày tổng quan môn học Quản trị Logistics kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản trị dự trữ, quản trị vận chuyển, quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát Logistics. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf145p tab_12 26-07-2013 290 157   Download

 • Đề tài Các quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ Logistics và giải pháp hoàn thiện nhằm trình bày tổng quan về logistics và những quy định pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics, trên cơ sở đó, đánh giá những điểm phù hợp và chưa phù hợp của pháp luật Việt Nam về dịch vụ này, đưa ra một số kiến nghị và giải pháp.

  pdf102p acc_12 03-04-2014 205 104   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Logistics tại một số nước Asean và bài học đối với Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về dịch vụ logistics, kinh nghiệm phát triển dịch vụ logitics tại một số nước Asean. Phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm các nước Asean.

  pdf112p pink_12 26-05-2014 175 88   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu Vietfracht trong quá trình hội nhập nêu tổng quan về dịch vụ logistics và nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba. Tình hình kinh doanh vụ logistics của công ty Vietfracht. Chiến lược phát triển kinh doanh trong quá trình hội nhập.

  pdf109p pink_12 26-05-2014 182 78   Download

Đồng bộ tài khoản