intTypePromotion=3

Trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh

Xem 1-20 trên 68 kết quả Trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh
 • Hệ thống những bài giảng Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc giúp GV sử dụng làm tư liệu khi chuẩn bị bài, HS tìm hiểu trước bài học.

  ppt26p 666_jack 16-04-2014 174 58   Download

 • A/ Mục tiêu: KTCB: HS nám được trường hợp bằng nhau cạnh- góc- của hai tam giác cạnh ,biết cách vẽmột tam giác Biết hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó KNCB:.Rèn kĩ nắng sử dụng trường hợp bằng nhâu cuả hai tam giác c-g-c để cm hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau ,các cạnh tương ứng bằng nhau Tư duy : Rèn -kỉ năng vẽ hình,khả năng phân tích tìm tòi lời giải và trình bày cm bài toán hình B/ Chuẩn bị của giáo viên và học...

  pdf5p abcdef_22 31-08-2011 385 46   Download

 • TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH I.MỤC TIÊU +Kiến thức: HS biết được trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của 2 tam giác, biết cách vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa. +Kỹ năng: Biết vận dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh – góc cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, cạnh tương ứng bằng nhau. -Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích, trình bày chứng minh bài toán hình.

  pdf10p dauxanhnguyenhuong_1 29-09-2011 368 28   Download

 • +Kiến thức: HS nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác, biết vận dụng trường hợp góc - cạnh - góc để suy ra hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. -Biết vẽ 1 tam giác biết 1 cạnh và 2 góc kề với cạnh đó. +Kỹ năng: Bước đầu sử dụng trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc suy ra các cạnh tương ứng, các góc tương ứng bằng nhau. +Thái độ: Cận thận, chính xác khi vẽ hình, chứng minh. ...

  pdf9p dauxanhnguyenhuong_1 29-09-2011 328 26   Download

 • - HS nắm được trường hợp bằng nhau thư ba của tam giác. Vận dụng trường hợp này để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền- góc nhọn của hai tam giác vuông. - Biết cách vẽ một tam giác khi biết một cạnh và hai góc kề cạnh đó. B/ Chuẩn bị: - Compa, thước đo góc, thước thẳng. - HS ôn tập trường hợp c.c.c, c.g.c.

  pdf4p iphone1209 18-10-2010 171 19   Download

 • A/ Mục tiêu: Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác. Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau. Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ, rèn tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình, biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau.

  pdf4p abcdef_22 31-08-2011 257 19   Download

 • HS nắm được trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc của hai tam giác. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc của hai tam giác để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền-góc nhọn của hai tam giác vuông. - Kĩ năng: Biết cách vẽ một tam giác biết một cạnh và hai góc kề cạnh đó. - Thái độ: Bước đầu biết sử dụng trường hợp bằng nhau g-c-g, trường hợp cạnh huyền-góc nhọn của tam giác vuông.

  pdf5p lotus_5 28-01-2012 151 15   Download

 • Mục tiêu: Nắm được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Ap dụng định lý Pytago để chứng minh trường hợp cạnh huyền _ cạnh góc vuông. Biết vận dụng để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhua, các góc bằng nhau.

  pdf5p pencil_3 28-09-2011 204 14   Download

 • - Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh của hai tam giác. - Biết cách vẽ một tam giác biết 3 cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ, tính cẩn thận, chính xác trong hình vẽ. B/ Chuẩn bị: Compa, thước đo góc, thước thẳng.

  pdf5p iphone1209 18-10-2010 157 13   Download

 • Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Khắc sâu trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc và đặc biệt là trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng chứng minh vẽ hình. 3/ Thái độ: - Thái độ vẽ cẩn thận, chính xác.

  pdf4p pencil_3 28-09-2011 242 13   Download

 • +Khắc sâu cho học sinh kiến thức trường hợp bằng nhau cạnh cạnh cạnh của hai tam giác qua rèn kĩ năng giải bài tập. +Rèn kĩ năng chứng minh 2 tam giác bằng nhau để chỉ ra 2 góc bằng nhau. Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, kĩ năng vẽ tia phân giác của góc bằng thước và compa. +Có ý thức vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình.

  pdf8p dauxanhnguyenhuong_1 29-09-2011 296 12   Download

 • Nắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau g.c.g để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền góc nhọn của hai tam giác vuông. - Biét vẽ một tam giác cho một cạnh và hai góc kề cạnh đó.

  pdf6p abcdef_41 06-11-2011 119 11   Download

 • Nắm được trường hợp bằng nhau c.c.c của hai tam giác. - Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau c.c.c để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Từ đó suy ra cấc góc tương ứng bằng nhau.

  pdf5p abcdef_41 06-11-2011 98 7   Download

 • Nắm được trường hợp bằng nhau c.g.c của hai tam giác. Nắm được định nghĩa tam giác vuông. Biét vẽ một tam giác cho biết hai cạnh và một góc xen giữa hai cạnh đó. Biết vận dụng trường hợp bằng nhau c.g.c để chứng minh trường hợp bằng nhau tam giác.

  pdf17p abcdef_41 06-11-2011 123 6   Download

 • 1. Mục tiêu: a. Kiến thức:Nắm được trường hợp bằng nhau Cạnh – Góc – Cạnh của tam giác b. Kĩ năng: Biết vẽ tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa, biết cách trình bài toán chứng minh hình học c. Thái độ; Rèn tính cẩn thận, chính xác và khoa học 2. Chuẩn bị của GV và HS : a. GV: Giáo án, SGK, êke, thước đo độ, bảng phụ, phấn màu b. HS: SGK, êke, thước đo độ Phương pháp: o Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS. o...

  pdf4p nkt_bibo51 03-03-2012 70 5   Download

 • CẠNH-CẠNH – CẠNH (C-C-C) I- MỤC TIÊU: -Nắm vững trường hợp bằng nhau cạnh –cạnh- cạnh của hai tam giác -Biết cách vẽ một tam giác biết ba cạnh của nó . biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh –cạnh –cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau , từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau -

  pdf6p abcdef_28 07-09-2011 124 3   Download

 • Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Nắm được trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh của hai tam giác. Biết cách vẽ một tam giác biết hai cạnh và góc xem giữa hai cạnh đó. Biết sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh-góc-cạnh để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau. 2/ Kỹ năng:

  pdf5p pencil_3 28-09-2011 105 3   Download

 • I/. Mục tiêu : Nắm được trường hợp bằng nhau Góc – Cạnh – Góc Vận dụng được trường hợp bằng nhau Góc – Cạnh – Góc để chứng minh trường hợp bằng nhau Cạnh huyền – Góc nhọn của hai tam giác vuông Biết vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề Cẩn thận chính xác khi vẽ II/.Phương tiện : GV:Giáo án, SGK, bảng phụ phấn màu, thước, thước đo độ HS:SGK, thước, đo độ Phương pháp: o Đặt và giải quyết vấn đề, phát huy tính sáng tạo của HS.

  pdf3p nkt_bibo51 03-03-2012 74 3   Download

 • MỤC TIÊU - Cũng cố trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh - Rèn kỹ năng nhận biết hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh - Luyện tapộ kỹ năng vẽ hình và trình bày lời giải bài tập hình II- CHUẨN BỊ :-thước thẳng , com pa , thước đo độ -Bảng phụ vẽ hình và ghi bài tập trước

  pdf5p abcdef_28 07-09-2011 46 3   Download

 • Ôn luyện trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác. Trường hợp cạnh - góc - cạnh. - Vẽ và chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp 2, suy ra cạnh góc bằng nhau II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: 2. Học sinh: III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GV đẫn dắt học sinh nhắc lại các kiến

  pdf5p lotus_3 24-01-2012 66 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh
p_strCode=truonghopbangnhaucanhgoccanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản