Tỷ giá ngân hàng

Xem 1-20 trên 1847 kết quả Tỷ giá ngân hàng
 • Chế độ tỷ giá: Là tổng hợp các quy tắc xác định cơ chế điều tiết tỷ giá của một quốc gia. Chính sách tỷ giá: Là những định hướng và giải pháp của nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại hối, thực hiện chính sách ổn định tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế-xã hội đã dự định.

  doc10p chutung1 24-12-2010 1552 685   Download

 • Ngân hàng và các hoạt động tài chính ngày nay đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, góp mặt trong hầu hết các hoạt động của nền kinh tế, và đóng góp những giá trị lớn vào nền kinh tế quốc dân. Thực tế trên thế giới có nhiều quốc gia khi xây dựng nền kinh tế đã lựa chọn con đường phát triển với trọng điểm xây dựng hệ thống tài chính ngân hàng trở thành trung tâm kinh tế quốc gia....

  doc48p minhnguyet190 06-04-2011 233 107   Download

 • Chính sách tỷ giá luôn được coi là một trong những chính sách vĩ mô rất quan trọng nhưng tác động khó lường và thường phải đánh đổi giữa nhiều mục tiêu vĩ mô khác nhau. Trên thực tế, có nhiều mục tiêu được đặt ra cho chính sách tỷ giá, trong khi các công cụ thực thi chính sách và dư địa thực hiệnchính sách lại khá hạn hẹp.

  pdf102p manutd1907 25-03-2013 326 41   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam sau gần hai mươi năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và to lớn, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn từ việc vận hành đúng đắn và chính xác chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước . Thông qua các công cụ của chính sách tiền tệ như: chiết khấu,dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở,hạn mức tín dụng,tỷ giá…..

  pdf31p hotmoingay1 04-01-2013 96 32   Download

 • Quyết định 1033/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi...

  doc2p mynuong 19-08-2009 304 14   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng - Bài 5: Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng. Nội dung chính trong bài gồm có: Khái quát về rủi ro tỷ giá, đo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá, phương pháp phòng ngừa nội bảng, phương pháp phòng ngừa ngoại bảng. Mời tham khảo.

  pdf48p hihihaha2 03-12-2016 63 13   Download

 • Bài viết Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giới thiệu phương pháp mô phỏng lịch sử có thể giúp khắc phục những hạn chế của phương pháp trước đó và vận dụng những phương pháp này trong đo lường rủi ro tỷ giá.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 66 6   Download

 • Nới tỷ giá: Ai dám thách thức lạm phát? sau đây bàn về biện pháp nới tỷ giá, các ưu và nhược điểm của nó qua cuộc ý kiến của 3 nhân vật, từ đó nhận ra các giá trị ngắn hạn, trung và dài hạn của nới tỷ giá, cũng như khi nào thì nên và không nên sử dụng biện pháp này.

  ppt7p talata_1 22-09-2014 32 3   Download

 • Đề tài Công cụ tỷ giá của ngân hàng trung ương nêu khái niệm và đặc điểm công cụ tỷ giá, tác động của tỷ giá tới lượng tiền cung ứng. Hệ thống chính sách tỷ giá. Tỷ giá thường xuyên biến động trên thị trường và chịu tác động của nhiều yếu tố, tỷ giá có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế.

  pdf18p xuanlan_12 28-04-2014 42 1   Download

 • Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về rủi rotỷ giá và quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - VPBank và chương 3 - Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối tại VPBank. Mời các bạn tham khảo!

  pdf13p praishy 08-03-2019 7 1   Download

 • Nội dung chính của luận án gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về công cụ tài chính phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng ứng dụng công cụ tài chính phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và chương 3 - Giải pháp tăng cường ứng dụng công cụ tài chính phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng thương mại cổ ph...

  pdf10p praishy3 08-03-2019 17 0   Download

 • Là giá cả của đồng tiền được phản ánh bằng số lượng đơn vị của đồng tiền khác. Đơn giản nhất, tỷ giá là tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền với nhau Về mặt bản chất, tỷ giá phản ánh mối quan hệ giữa các đồng tiền, cho biết giá trị đồng tiền nước này cao hơn hay thấp hơn giá trị của đồng tiền nước khác

  ppt43p liennh 24-12-2009 1367 962   Download

 • Về hình thức: - là giá đơn vị tiền tệ của một nước, được biểu hiện bằng các đơn vị tiền tệ nước ngoài. - là hệ số quy đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Vd: TGHĐ giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ là 16045 VND/USD. Về nội dung: - TGHĐ là một phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ, phát sinh trực tiếp từ tiền tệ, quan hệ tiền tệ...

  ppt26p maidao1987 11-12-2009 1720 645   Download

 • Các hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (“Ngân hàng”) và các công ty con (Ngân hàng và các công ty con gọi chung là “Tập đoàn”) là huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và các giấy tờ có giá; đầu tư v...

  pdf72p hongle 24-06-2009 2715 636   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở các ngân hàng thương mại việt nam', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf110p matbuon_266 18-07-2012 399 129   Download

 • Bài viết Tư duy mới về quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày về khái niệm và tầm quan trọng của quản trị công ty, phương pháp đánh giá hiệu quả quản trị công ty, nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 26 5   Download

 • Mức tỷ giá hiện nay có phù hợp đối với nền kinh tế Việt Nam hay chưa? Đặc biệt từ khi cuộc khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu xảy ra, tỷ giá hối đoái đã tác động như thế nào đến sự phát triển nền kinh tế Việt Nam? Mục tiêu nào mà chính sách tỷ giá cần phải đạt được: đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hóa hay cung cấp một môi trường ổn định để phát triển?

  doc32p glasses224 27-04-2010 2507 1051   Download

 • Tỷ giá điện hối: là tỷ giá mua bán ngoại tệ cũng như các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ được chuyển bằng điện. -Tỷ giá thư hối: là tỷ giá mua bán ngoại tệ và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ được chuyển bằng thư.

  doc26p thoanhien 24-12-2009 1389 892   Download

 • CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1. Phân tích tỷ số lợi nhuận và rủi ro. 2. Phương pháp đo lường bổ sung hoạt động của ngân hàng II. TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO 1. Phương pháp phân tích ROE 2. Cải tiến phương pháp đo lường rủi ro 3. Sự đánh đổi thích hợp giữa lợi nhuận và rủi ro 4. Báo cáo hoạt động ngân hàng(UBPR) 5.

  pdf13p misadu 08-07-2010 1770 802   Download

 • Ngày nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng mang tính truyền thống thì các ngân hàng đã không ngừng phát triển các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại, trong đó phải kể đến các giao dịch kinh doanh ngoại tệ.

  doc9p michael29999 05-09-2009 2217 788   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tỷ giá ngân hàng
p_strCode=tygianganhang

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản