intTypePromotion=3

Vai trò chính sách công

Xem 1-20 trên 908 kết quả Vai trò chính sách công
 • Bài giảng Tổng quan về chính sách công do Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày những vấn đề chung của chính sách công, hoạch định chính sách công, tổ chức thực hiện chính sách công, đánh giá chính sách công.

  ppt35p khailocduong 20-09-2014 539 143   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách công trình bày vai trò của phân tích chính sách công, nội dung phân tích chính sách công, tổ chức phân tích chính sách công nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng phân tích chính sách công để góp phần hoạch định và thực thi chính sách.

  pdf52p hoahue91 22-07-2014 401 105   Download

 • Lịch sử phát triển của kinh tế thế giới đã cho thấy sự phát triển thần kỳ của Đông á. Mô hình phát triển của Đông á đã khiến các Chính phủ, các học giả, các chuyên gia nghiên cứu kinh tế phải suy ngẫm và học hỏi. Trong câu chuyện thần kỳ đó, chính sách công nghiệp là một vấn đề rất được quan tâm.

  pdf87p songngu1311 05-12-2012 98 34   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu tác động của cơ chế, chính sách công đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học và công nghệ” với mục tiêu chung là cung cấp luận cứ khoa học về vai trò của chính sách công trong việc tác động đến hành vi đầu tư vào KH&CN của DN, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chính sách khuyến khích DN đẩy mạnh hoạt động đổi mới và tái đầu tư vào KH&CN.

  pdf100p uocvongxua07 26-08-2015 68 32   Download

 • Kinh tế học thể chế là một chuyên ngành đang ngày càng giành được ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Mời các bạn đến với phần 1 cuốn tài liệu Kinh tế học thể chế trật tự xã hội và chính sách công để nắm bắt một số vấn đề cơ bản như: Tìm hiểu vấn đề tại sao các thể chế lại đóng vai trò quan trọng; định nghĩa: Kinh tế học, thể chế, trật tự và chính sách;...

  pdf226p hera_01 09-04-2016 71 27   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; thảo luận vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

  pdf18p codon_10 05-04-2016 101 20   Download

 • Bài viết Năng lực thực hiện chính sách công - Những vấn đề lý luận và thực tiễn đưa ra ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách; khái quát việc thực hiện chính sách hiện nay; một số vấn đề về lý luận năng lực thực hiện chính sách.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 77 18   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 7 do Phạm Duy nghĩa biên soạn với bài học đánh giá chất lượng pháp luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu các nội dung cơ bản: Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam; đánh giá văn bản pháp luật và các quy tắc ứng xử ngoài luật liên quan đến bảo vệ cổ đông thiểu số tại Việt Nam từ năm 2005 đến 2014;...

  pdf9p codon_10 05-04-2016 50 9   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công với mục tiêu giúp người học hiểu biết về hệ thống pháp luật, các phương pháp nghiên cứu hệ thống pháp luật; vai trò của pháp luật đối với phát triển; nhận biết quy trình lập pháp, thực hiện pháp luật, đảm bảo công lý;...

  pdf8p hera_01 15-04-2016 76 8   Download

 • Bài viết Công nghiệp hỗ trợ và vai trò của khu công nghệ cao đưa ra những yếu tố ảnh hưởng tới công nghiệp hỗ trợ, quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ, kiến nghị một số chính sách cần tập trung để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 22 2   Download

 • Nghiên cứu phân tích vai trò của các chủ thể trong hệ thống chính trị đối với chu trình chính sách công, làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực đối với các chủ thể cốt lõi trong chính sách công: Kiểm soát quyền lực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hoạch định chính sách công, đánh giá chính sách công, kiểm soát quyền lực đối với Nhà nước với vai trò chủ chốt trong xây dựng và thực hiện ch...

  pdf13p comamngo1902 01-04-2019 14 0   Download

 • Luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản về chính sách công nói chung, chính sách phát triển du lịch biển nói riêng. Đồng thời, luận văn đã đi sâu vào việc phân tích, hệ thống các nội dung, đặc điểm cũng như vai trò của chính sách phát triển du lịch biển. Qua đó làm cơ sở cho việc xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách phát triển du lịch biển.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 6 0   Download

 • chính sách Tiền tệ Tiền tệ và Lạm phát Nội dung chương này 1. Chính sách tiền tệ 2. Tiền và lạm phát trong dài hạn Chính sách tiền tệ  Sau WWII đến giữa cuối 1970s, hầu hết các nhà kinh tế và chính sách cho rằng chính sách tiền tệ có vai trò rất ít với lạm phát, và không phải là công cụ hữu hiệu quản lý tổng cầu.  Thực tế cho thấy giá cả bất ổn gây tổn thất lớn cho GDP thực và việc làm.

  pdf0p mymemory1212 16-02-2011 812 234   Download

 • Nhận thức chung về chính sách Chương 2: Hoạch định chính sách công Chương 3.

  pdf112p muaythai10 17-11-2011 283 127   Download

 • Bài giảng Chính sách giáo dục nhằm trình bày về khái niệm và vai trò của chính sách giáo dục, các loại chính sách giáo dục, các cách hình thành chính sách , quy trình xây dựng và thực hiện chính sách, các yêu cầu cơ bản của một chính sách, phương pháp xây dựng chính sách giáo dục, qui trình xây dựng chính sách giáo dục ở nước ta.

  ppt64p small_12 11-06-2014 279 61   Download

 • Chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hay cản trở sự phát triển của một quốc gia. Nó là công cụ thiết yếu để nhà nước lãnh đạo điều hành đất nước, vận hành đời sống xã hội theo mục tiêu đặt ra. Các chính sách vì thế liên quan đến vận mệnh, đời sống của hầu hết mọi người trong xã hội. Do đó, ngay từ khi hình thành giai cấp và đấu tranh giai cấp, các đảng phái, chủ thể chính trị đã rất chú trọng việc ra các chính sách nhằm hiện...

  pdf125p vascaravietnam 16-08-2012 121 56   Download

 • Bài viết Chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số khuyến nghị trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 275 51   Download

 • Những chính sách tăng trưởng xanh là một phần của những cải cách chính sách cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đùm bọc hơn."Những chính sách tăng trưởng xanh là một phần của những cải cách chính sách cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đùm bọc hơn."

  pdf165p mylan23 16-04-2013 44 8   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò, ý nghĩa và sự tiến hóa của ngành công nghiệp hỗ trợ trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, phân tích những nét cơ bản về công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam và nguyên nhân và đề xuất một số định hướng chính sách chủ yếu để đẩy nhanh phát triển công nghiệp hỗ trợ của đất nước.

  pdf27p kloi1234 17-09-2017 33 7   Download

 • Bài 18: Kinh tế học dòng chính so với kinh tế học hành vi. Những nội dung chính trong bài này gồm có: Vai trò của kinh tế học dòng chính, trục trặc của kinh tế học dòng chính, kinh tế học dòng chính và kinh tế học hành vi: Cách nhìn nhận hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p estupendo2 10-08-2016 19 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Vai trò chính sách công
p_strCode=vaitrochinhsachcong

 

Đồng bộ tài khoản