intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề nợ nước ngoài

Xem 1-20 trên 455 kết quả Vấn đề nợ nước ngoài
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp "Vấn đề nợ nước ngoài ở Việt Nam" được nghiên cứu với các nội dung: Giới thiệu chung về đề tài; nghiên cứu cơ sở lý thuyết, các định nghĩa, cách phân loại nợ nước ngoài, các lý thuyết liên quan đến nợ nước ngoài và các nghiên cứu trước đây về nợ nước ngoài; trình bày khung phân tích của đề tài như mô hình Jame de pines; kết quả đạt được của đề tài; kết luận và kiến nghị chính sách.

  doc56p duyha89 26-10-2016 82 16   Download

 • Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/12/2011, nợ nước ngoài của Việt Nam hiện đang nằm trong phạm vi giới hạn an toàn. Tuy nhiên, những vấn đề đáng lo ngại về nợ nước ngoài đang tăng lên do quy mô nợ, lãi suất, nghĩa vụ trả nợ… đang tăng nhanh. Do vậy, phải sớm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để không những sử dụng hiệu quả vốn vay, mà còn tránh gánh nặng nợ nần cho thế hệ tương lai, nhất là qua những "điển hình" khủng hoảng nợ công ở châu Âu....

  pdf34p bluesky_12 19-12-2012 227 102   Download

 • Toàn cầu hoá hiện đang là xu thế tất yếu, khách quan, tác động mạnh mẽ tới tất cả các quốc gia, dân tộc, đến đời sống xă hội của cả cộng đồng nhân loại, cũng như cuộc sống của mỗi người. Toàn cầu hoá không chỉ tạo ra những cơ hội, mà cả những thách thức to lớn đối với thế giới nói chung và cả Việt Nam nói riêng. Một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay để có thể phát triển bền vững là vấn đề nợ nước ngoài và việc sử dụng nguồn vốn...

  pdf79p bluesky_12 19-12-2012 143 45   Download

 • Giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài của các nước chậm phát triển và đang phát triển trong tiến trình toàn cầu hoá Do có sự lừa dối hoặc nhầm lẫn khi giao kết hợp đồng (Điều 119, 123 BLDS). Xuất phát từ đặc thù của quan hệ lao động so với các quan hệ khác như quan hệ dân sự, hậu quả pháp lí của HĐLĐ vô hiệu được giải quyết theo cách thức sau: Nếu NLĐ chưa bắt đầu làm việc và NSDLĐ cũng chưa trả lương thì HĐLĐ vô hiệu kể từ thời điểm thiết lập....

  pdf9p keomotmau 20-05-2013 69 6   Download

 • Nợ nước ngoài là một khái niệm cần làm rõ để quản lý một cách hiệu quả, với cách hiểu khác nhau sẽ cho số liệu khác nhau dẫn đến đánh giá và giải quyết vấn đề nợ khác nhau. Theo quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài (Ban hành kèm nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ) thì không gọi là nợ mà gọi là vay nước ngoài: “Vay nước ngoài là khoản vay ngắn, trung và dài hạn (có hoặc không có lãi) do Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hoặc...

  pdf93p nokia2000 20-10-2011 609 237   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: đề tài: nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nông nghiệp, xuất nhập khẩu, lạm phát dân số và nợ nước ngoài đến tổng thu nhập quốc nội (gdp) của 31 nước được chọn ngẫu nhiên.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc34p tranduy46 22-09-2011 493 141   Download

 • Nợ nước ngoài là một phần quan trọng và không thể thiếu trong tài chính mỗi quốc gia. Từ những nước nghèo nhất ở châu Phi đến những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Campuchia hay những cường quốc giàu có với trình độ phát triển cao như Mỹ, Nhật, EU thì đều phải đi vay để phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu và sử dụng của chính phủ nhằm các mục đích khác nhau.

  doc51p bebe_sun 01-01-2013 235 118   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vay nợ nước ngoài và gánh nặng cho tương lai phân tích thực tiễn ở việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc23p manhcuong193 16-12-2012 203 92   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam" được nghiên cứu nhằm giải quyết hai vấn đề: Thứ nhất, xem xét nợ nước ngoài có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu?; thứ hai, ảnh hưởng này có tác động trong ngắn hạn hay dài hạn, hay cả trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf75p duyha89 26-10-2016 109 30   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ước lượng ngưỡng nợ nước ngoài cho Việt Nam được nghiên cứu nhằm ước tính mức ngưỡng của tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP và định lượng ảnh hưởng của nợ nước ngoài và ngưỡng nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và ngắn hạn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf96p duyha89 26-10-2016 61 13   Download

 • Đề tài: Nợ nước ngoài và ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được nghiên cưu nhằm thông qua tìm hiểu mối quan hệ tác động giữa hai biến số kinh tế này sẽ rút ra một số nhận xét và đề xuất các chính sách liên quan đến vấn đề vay nợ nước ngoài của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf78p duyha89 26-10-2016 66 9   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Nợ nước ngoài của Việt Nam: Vấn đề và giải pháp để biết được những vấn đề lo ngại về nợ nước ngoài của Việt Nam; một số giải pháp để quản lý một cách có hiệu quả nợ nước ngoài ở nước ta.

  pdf4p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 92 8   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được những mục tiêu sau: Xây dựng hệ thống lý luận về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài, các lý thuyết liên quan đến vấn đề xác định nợ nước ngoài, các chỉ tiêu đánh giá tính bền vững nợ trong việc quản lý nợ nước ngoài. Phân tích thực trạng nợ nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp nhằm duy trì được trạng thái nợ bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài.

  pdf83p viminnesota2711 08-01-2021 9 3   Download

 • Đối với Việt Nam, việc vay mượn vốn nước ngoài để đáp ứng yêu cầu tăng mức đầu tư trong nước nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong tương lai là một giải pháp hợp lý. Bởi vì Việt Nam cần nguồn lực con người và vốn cao hơn nữa để cạnh tranh trên thị trường thế giới với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, ví dụ như sản phẩm điện tử. Mặt khác, Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang phát triển nên có thu nhập tương đối thấp cần phải đầu tư...

  doc30p minhhienphan 21-02-2012 387 172   Download

 • Trong những năm qua, nước ta liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, điều đó không chỉ dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện tiết kiệm trong nước còn hạn chế, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức phổ biến...

  pdf106p matbuon_266 20-07-2012 319 107   Download

 • Nghiên cứu 3 nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc Baran: Chủ nghĩa thực dân Ấn Độ. Các tác giả của tạp chí Monthly Review: Cái bẫy nợ nước ngoài của các châu Mỹ La Tinh. Landsberg: Chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở các nước Đông Á.

  ppt26p linhokinhte54b 12-04-2011 144 24   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý nợ vay nước ngoài tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống lý luận về nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài, các lý thuyết liên quan đến vấn đề tích lũy nợ, các chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của quản lý nợ cả về khía cạnh thể chế lẫn khía cạnh kỹ thuật; phân tích thực trạng nợ vay nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần, duy trì được trạng thái nợ bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam.

  pdf112p duyha89 26-10-2016 323 19   Download

 • Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cho vay hoặc đi vay, việc cho vay nợ và vay nợ nước ngoài trở thành phổ biến cho các nước giàu và nghèo. Nguồn vốn vay nợ nước ngoài luôn luôn là động lực thúc đẩy đầu tư phát triển cho toàn bộ nền kinh tế của mỗi quốc gia.

  doc17p kieunhu11993 01-03-2014 125 19   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đang chồng chất lên vai các quốc gia gánh nặng nợ nần do họ phải đi vay để chi tiêu và giải cứu nền kinh tế. Hy Lạp đã chìm ngập trong khủngCuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đang chồng chất lên vai các quốc gia gánh nặng nợ nần do họ phải đi vay để chi tiêu và giải cứu nền kinh tế. Hy Lạp đã chìm ngập trong khủng hoảng nợ, kéo theo nhiều nước trong khu vực đồng tiền chung Euro cũng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng...

  doc35p sunflower1509 17-01-2013 78 18   Download

 • Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài thì vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn, có hoặc không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là người cư trú ở Việt Namvay của các tổ chức tài chính quốc tế, Chính phủ các nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài khác.

  ppt26p kieunhu11993 28-05-2013 87 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vấn đề nợ nước ngoài
p_strCode=vandenonuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2