intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa trong tổ chức

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn hóa trong tổ chức
 • Đề tài "Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em trong các nhà thiếu nhi ở thủ đô Hà Nội hiện nay" trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí của trẻ em và thực trạng của việc tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí của các nhà thiếu nhi ở thủ đô Hà Nội; nêu lên các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí hệ thống nhà thiếu nhi Hà Nội.

  pdf103p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • "Thế và lực mới trong thế kỷ XXI tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria - Vung Tau - New image in the century XXI)" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm tiềm năng, lợi thế, những thông tin tổng quan, bức tranh toàn cảnh về Bà Rịa - Vũng Tàu. Hi vọng với cuốn sách này trong tay, bạn đọc sẽ thấy rõ hơn những thành tựu của Bà Rịa - Vũng Tàu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, an ninh - quốc phòng, những tiềm năng, lợi thế lớn của tỉnh, cách thức tháo gỡ khó khăn cũng như những định hướng phát triển...

  pdf371p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương chỉ ra hướng vận dụng tiếp cận này trong các hoạt động giáo dục khác cho trẻ em lứa tuổi mầm non, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa triết lí mà các nhà lãnh đạo và nhà giáo dục trên toàn thế giới tin tưởng, đó là giáo dục cần dựa vào cuộc sống, giáo dục vì cuộc sống.

  pdf6p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng (Nghề: Văn thư hành chính - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về quản trị văn phòng nói riêng và công tác điều hành tổ chức nói chung trong việc quản lí cơ sở vật chất và tham mưu cho lãnh đạo, cơ quan đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf5p troinangxanh25 23-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề: Tin học văn phòng - Cao đẳng) cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, về tổ chức và hoạt động bộ vi xử lý, các thành phần phần trong hệ thống máy tính và các biện pháp kĩ thuật cơ bản. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cấu trúc máy tính; kiến trúc tập lệnh của máy tính; bộ xử lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Mỹ thuật cơ bản (Nghề: Thiết kế đồ họa - Trung cấp) trang bị cho người học kiến thức về tạo hình mỹ thuật, kiến thức về đường, hình, khối và một số vấn đề mỹ thuật liên quan. Giáo trình kết cấu gồm 10 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: giới thiệu mỹ thuật; hình; đường; hình dạng; mức độ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Tiêu chuẩn hóa công tác văn thư (Nghề: Văn thư hành chính - Trung cấp) kết cấu gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung trong công tác tiêu chuẩn hóa; tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ công tác văn thư; áp dụng tiêu chuẩn hóa công tác văn thư trong các cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p hayatogokudera 18-07-2022 2 1   Download

 • Cuốn sách này ghi lại bức tranh toàn cảnh của nạn đói Việt Nam năm 1945, làm rõ số lượng hơn 2 triệu người chết đói, thảm họa chết đói, làm rõ nguyên nhân dẫn đến nạn đói và hậu quả nghiêm trọng của nó. Cấu trúc cuốn sách gồm có 4 phần chính.

  pdf147p runordie4 05-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Lợi ích và rủi ro của các khách sạn và nhà hàng nhượng quyền trong điều kiện toàn cầu hóa đề cập một số lợi ích và rủi ro đối với các khách sạn, nhà hàng nhượng quyền, từ đó đề xuất một số ý kiến trao đổi về phát triển hình thức nhượng quyền trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp nhằm trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hoá doanh nghiệp và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá kinh doanh trong hoạt động kinh tế, kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf80p dongcoxanh25 12-07-2022 19 7   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính: Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu di sản văn hóa; Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; Chức năng di sản văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf111p vigeneralmotors 11-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý thống kê" bao gồm những vấn đề lý luận và phương pháp thống kê cơ bản nhất, được trình bày dễ hiểu, kết hợp với những ví dụ minh họa cụ thể để phù hợp với đối tượng là sinh viên kinh tế ngoài ngành Thống kê. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề chung trong thống kê học; điều tra thống kê; tổng hợp thống kê; thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội;...

  pdf120p ryomaechizen 01-07-2022 14 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thực thi chiến lược; những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược; kiểm soát chiến lược; hướng dẫn phân tích tình huống quản trị chiến lược;...

  pdf174p ryomaechizen 01-07-2022 8 1   Download

 • Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương 1: tổng quan về tổ chức công tác kế toán; chương 2 tổ chức bộ máy, lựa chọn chính sách kế toán và kiểm tra kế toán; chương 3: tổ chức thu nhận thông tin kế toán.

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Phần 2 của giáo trình gồm có 3 chương với những nội dung sau: Chương 4 tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán; chương 5 tổ chức cung cấp và phân tích thông tin kế toán; chương 6 tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.

  pdf230p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Cuốn "Nghi lễ mộ phần người Việt" giới thiệu cùng bạn đọc những nghi lễ về tang lễ từ lúc qua đời đến khi cải tăng để có một phần mộ bình an. Vì người Việt khi sống rất coi trọng nơi ở của mình nên khi về với các ân những người đương thời cũng chăm lo mô phần cho người quá cố rất chu tất, cần thận. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu!

  pdf67p ryomaechizen 01-07-2022 7 0   Download

 • Những thủ thuật trong dạy học - Các chiến lược, nghiên cứu và lý thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng: Phần 1 gồm các nội dung chính như: biên soạn chương trình chuẩn bị cho một khóa học; lập kế hoạch cho hoạt động học tập của sinh viên; gặp mặt lớp buổi đầu tiên; thuyết trình; tổ chức thảo luận, đặt vấn đề, nghe, nêu câu hỏi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf189p namkimcham10 04-07-2022 9 2   Download

 • Cuốn sách "Nghi thức lễ thành hôn" trình bày 3 nội dung chính: phần dẫn nhập, phần nội dung, phần hồi hướng. Đây là tài liệu hữu ích tại các chùa, đồng thời cũng giúp giới trẻ ý thức nhiều hơn về ý nghĩa văn hóa và đạo đức của việc tổ chức lễ cưới tại Chùa, tình nguyện và yêu cầu gia đình thực hiện nghi thức trên một cách trang nghiêm và trọng thể tại các ngôi Già-lam.

  pdf33p ngoccthanh 29-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản trị giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế - Chương 5: Vận tải đa phương thức. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm vận tải đa phương thức; đặc điểm và vai trò vận tải đa phương thức; người kinh doanh vận tải đa phương thức - MTO; các hình thức tổ chức vận tải đa phương thức; chứng từ trong vận tải đa phương thức; cơ sở pháp lý của vận tải đa phương thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa trong tổ chức
p_strCode=vanhoatrongtochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2