intTypePromotion=1
ADSENSE

Vệ sinh cá nhân

Xem 1-20 trên 2984 kết quả Vệ sinh cá nhân
 • Bài viết này trình bày thành phần 7 loài thuộc 6 giống, 3 họ, trong số đó, hai loài Nasutitermes mantagensiformis và Microcerotermes burmanicus chiếm ưu thế. So với tổng số mẫu thu được, tỷ lệ mẫu bắt gặp của hai loài này tương ứng 38,1% và 35,7%. Nghiên cứu đã ghi nhận mới Nasutitermes dimorphus cho khu hệ mối ở Việt Nam.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 0 0   Download

 • Cá sóc Oryzias curvinotus thu nhận từ Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được nuôi trưởng thành và có khả năng sinh sản, cho cá đực và cái thụ tinh để tiến hành thu phôi. Thu phôi cá sóc một ngày tuổi và cho phơi nhiễm với các nồng độ o,p`- DDT là 0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,15; 0,17 µg/L và 0 µg/L (mẫu đối chứng không bổ sung o,p`- DDT).

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về GDHN và quản lý GDHN, luận án đề xuất các giải pháp quản lý GDHN cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh đổi mới giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng GDHN, kiểm soát được hiệu quả giáo dục toàn diện, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu tạo nguồn đào tạo nhân lực trong tỉnh cũng như cả nước.

  pdf299p bakerboys02 10-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết này phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp (khảo sát thực địa và phỏng vấn bằng bảng hỏi), nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái (DLST) tại cù lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long, gồm 9 nhân tố: Tài nguyên du lịch, Cơ sở hạ tầng, Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch, Nguồn nhân lực, Ẩm thực, Giá cả dịch vụ, Tình trạng an ninh trật tự – an toàn, Công tác quảng bá – xúc tiến du lịch và Giáo dục diễn giải về môi trường.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế ở Hải Phòng" đề cập những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cả về phía chính quyền Thành phố và phía các doanh nghiệp để khu vực kinh tế này hoạt động hiệu quả hơn, thực sự trở thành “động lực quan trọng” cho sự tăng trưởng, phát triển của Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 4 2   Download

 • Tài liệu "Pháp luật cho mọi gia đình" gồm 86 câu hỏi - trả lời về các quan hệ pháp luật phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi gia đình với cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p viginnirometty 04-05-2022 17 8   Download

 • Bài viết bàn về khái niệm năng lực dùng trong nhà trường hiện nay được hiểu là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao. Đối với học sinh người Dân tộc thiểu số (DTTS), việc hình thành năng lực cho các em thông qua hệ thống giáo dục nhà trường là một việc làm quan trọng để góp phần phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu khảo sát hơn 500 giáo viên phổ thông trên cả nước về các chiến lược đánh giá quá trình gồm xác lập mục tiêu, tổ chức thực hiện và phản hồi, khích lệ học sinh. Bên cạnh các kết quả về thống kê mô tả thực trạng, nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ giữa nhận thức và niềm tin của giáo viên với mức độ thực hành các hoạt động đánh giá quá trình trong dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 7 1   Download

 • Kỹ năng mềm là những đặc tính cần thiết cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Bài viết tìm hiểu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên khối ngành khoa học xã hội nhân văn, trường Đại học Thủ đô Hà Nội, từ đó đề xuất những biện pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên để phát triển năng lực trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thế kỷ 21.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 18 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận về tổ chức phối hợp các lực lượng trong việc giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh trường trung học phổ thông và thực trạng tổ chức phối hợp các lực lượng trong việc giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để đề xuất các biện pháp quản lý HĐGDLGTĐB cho học sinh trường THPT ở TP. Hải Dương một cách phù hợp, có tính khả thi, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh am hiểu pháp luật, có ý thức và trách nhiệm với bản thân, xã hội khi tham gia giao thông.

  pdf109p bakerboys03 02-05-2022 7 2   Download

 • Dựa theo phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm, tác giả cung cấp thông tin về nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình làng sinh thái tại địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Từ đó, địa phương có thể tham khảo trong công tác xây dựng và thực chiến lược phát triển du lịch sinh thái trọng điểm trong bối cảnh BĐKH ngày càng cực đoan cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh ngành du lịch tại vùng ĐBSCL.

  pdf12p viindranooyi 04-05-2022 21 1   Download

 • Bài viết báo cáo một trường hợp đến bệnh viện Việt Đức khám, được chẩn đoán bệnh lý Hoffa đã chuyển sang giai đoạn mãn tính. Đây là một bệnh lý ít được ghi nhận, với triệu chứng chính là đau ở trước khớp gối, dưới xương bánh chè. Cơ chế bệnh sinh của bệnh lý này vẫn chưa rõ ràng. Nó có thể được gây ra bởi những vi chấn thương mô, được lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến những thay đổi về tình trạng viêm, xuất huyết và xơ hoá vùng khối mỡ Hoffa.

  pdf3p viginnirometty 28-04-2022 10 0   Download

 • Bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu đa dạng lan tự nhiên thuộc họ Lan (Orchidaceae) trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, đã xác định được 119 loài thuộc 49 chi khác nhau, chiếm tỷ lệ 9,91% trong tổng số lan rừng có mặt tại Việt Nam (1.200 loài). Trong đó, tất cả các loài đều có giá trị làm cảnh, 13 loài làm thuốc và 6 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Dạng sống của các loài thuộc họ Lan (Orchidaceae) cũng được ghi nhận.

  pdf10p linyanjun_2408 23-04-2022 7 0   Download

 • Luận án nghiên cứu về lý luận và thực tiễn các hoạt động công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet tại địa bàn tỉnh Bình Định, tiến hành thực nghiệm tác động phương pháp công tác xã hội cá nhân với học sinh bị nghiện internet, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của công tác xã hội đối với học sinh nghiện internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p linyanjun_2408 21-04-2022 21 4   Download

 • Luận án chỉ ra những đặc sắc trong thi pháp thơ Nguyễn Duy trên các phương diện: quan niệm về nghệ thuật; cách thức tổ chức hình tượng nghệ thuật; cách tổ chức thể thơ, giọng điệu, ngôn ngữ thơ Nguyễn Duy; từ đó khẳng định những đóng góp độc đáo của tác giả cho thơ ca Việt Nam hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf166p linyanjun_2408 21-04-2022 7 1   Download

 • Bài viết khai thác và làm sáng tỏ một số tư tưởng về nhân sinh quan của người Việt được ẩn chứa trong tục ngữ, ca dao. Trên cơ sở đó, rút ra ý nghĩa thực tiễn xác lập quan niệm sống của con người Việt Nam trong thời đại mới và vận dụng vào giảng dạy một số bài học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học các bài học của môn này ở trường THPT hiện nay.

  pdf6p vithales 20-04-2022 6 0   Download

 • Khai thác tài sản trí tuệ (TSTT) sẽ góp phần tạo nguồn lực tài chính ổn định cho các chủ thể chính của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và hệ thống ĐMST quốc gia, tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân sáng tạo thêm nhiều TSTT, doanh nghiệp tăng cường ĐMST, nhà khoa học, viện, trường, nhà khởi nghiệp và các nhà đầu tư tham gia tích cực vào các dự án khởi nghiệp, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và hệ thống ĐMST quốc gia.

  pdf14p vithales 19-04-2022 7 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc một số câu hỏi về khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giới thiệu các lĩnh vực chủ đạo của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trình bày các tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến kinh tế, quốc gia và toàn cầu, xã hội và cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf118p bakerboys01 13-04-2022 9 2   Download

 • Tiếp tục phần 1, Phần 2 của sách Thuế cá nhân và hộ gia đình được các tác giả phân tích, bình luận dựa trên căn cứ pháp lý về thuế hiện hành như chuyển nhượng bất động sản, giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế đất sản xuất gạch ngói, ... Các tình huống đều được minh họa bằng những hình ảnh sinh động, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ nộ dung. Mời các bạn tham khảo!

  pdf48p redrose24 18-04-2022 9 1   Download

 • Xã hội văn minh đòi hỏi công dân có ý thức cao về trách nhiệm kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và cộng đồng, trong đó, sinh viên với ý thức và việc làm của mình có vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đối với xã hội. Bài viết mô tả thực trạng đồng thời gợi mở nghiên cứu tiếp theo về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của sinh viên Việt Nam đối với sự phát triển xã hội.

  pdf13p viedison 13-04-2022 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vệ sinh cá nhân
p_strCode=vesinhcanhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2