Vị trí quốc hội

Xem 1-20 trên 1416 kết quả Vị trí quốc hội
 • Một trong những vấn đề băn khoăn nhất khi thiết lập chế độ tài phán hiến pháp ở Việt Nam là vị trí pháp lý của Quốc hội sẽ ra sao... Một trong những vấn đề băn khoăn nhất khi thiết lập chế độ tài phán hiến pháp ở Việt Nam là vị trí pháp lý của Quốc hội sẽ ra sao. Nếu có một định chế tư pháp có quyền phán quyết về tính hợp hiến trong hành vi lập pháp thì: (1) Quốc hội có còn là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” không?; (2) Tài...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 33 11   Download

 • Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhâ nước, trong đó mỗi cơ quan nhà nước có một vị trí pháp lí, có một phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và pháp luật quy định , có quy chế tổ chức và hoạt động riêng . Theo Hiến pháp 1992 , cơ quan nhà nước ta bao gồm : · Chính phủ. · Quốc hội. · Chủ tịch nước. · Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân. · Viện kiểm sát và tòa án nhân dân....

  doc16p bachgha1 07-12-2012 306 93   Download

 • Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sự công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tòa án cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tố tụng không được bảo đảm.

  pdf83p vinamilkvietnam 21-08-2012 106 32   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo bộ sưu tập bài giảng điện tử Địa lý 12 bài 2: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ cho việc giảng dạy và học tập. Bài học giúp học sinh xác định được VTĐL và hiểu được tính toàn vẹn của phạm vi lãnh thổ nước ta. Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với đặc điểm tự nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của nước ta trên thế giới.

  ppt20p lienvo_12 03-04-2014 106 19   Download

 • 'Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp.

  pdf131p tsmttc_010 19-08-2015 51 17   Download

 • Vị trí pháp lý của Quốc hội Mỹ Điều đặc biệt nhất khi đề cập đến vị trí pháp lý (VTPL) của Quốc hội Mỹ là ở chỗ, khoản 1, Điều 1, Hiến pháp Mỹ năm 1787 đã ưu tiên thượng tôn quy định về Quốc hội - mà không phải ưu tiên bất kỳ cơ quan nhà nước nào khác - và quy định này không thay đổi cho đến ngày nay: “Toàn bộ quyền lực lập pháp (QLLP) được thừa nhận tại bản Hiến pháp này sẽ được trao cho Nghị viện Hoa Kỳ. Nghị viện gồm...

  pdf24p dontetvui 20-01-2013 50 15   Download

 • Ngay từ khi mới ra đời đến nay, tư tưởng về vị trí, tính chất của Quốc hội đã được khẳng định một cách thống nhất, xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, được thể chế hóa trong các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay.

  doc10p huyphuong372847 08-11-2013 48 14   Download

 • Cuốn sách là tập hợp các bài viết có nhiều nội dung liên quan đến hệ thống tri thức lý luận về phân công quyền lực nhà nước, về vị trí, tính chất của Quốc hội, về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội nước ta trong quá trình hình thành và phát triển từ trước đến nay. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf168p lalala7 07-12-2015 30 11   Download

 • Nhận thức của công chức nhà nước về đạo đức và chuẩn giá trị xã hội hiện nay Qua nghiên cứu cho thấy 10 chuẩn giá trị xã hội đều được khách thể đánh giá cao, đáng chú ý là các nội dung sau: trung thành với nhà nước và tổ quốc, chống tiêu cực, hiệu quả giải quyết trong công việc, dân tin tưởng và hài lòng, tôn trọng hiến pháp và pháp luật, đánh giá về các chuẩn giá trị xã hội của khách thể khá cao và tương đối đồng nhất vì các khách thể này đ...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 24 8   Download

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Quốc hội (HT ĐBQH khóa XIII tại Đà Nẵng 27-29-6-2011) nêu lên vai trò, vị trí của Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Quốc hội; hiệu quả hoạt động của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; các tổ chức nghị viên quốc tế mà Quốc hội Việt Nam tham gia;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 55 8   Download

 • Thực hiện nghị quyết số 732/NQUBTVQH11 ngày 06ư10ư2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc xuất b.n Văn kiện Quốc hội toàn tập dưới sự chỉ đạo của Hội đồng xuất b.n bao gồm các vị lãnh đạo của Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội, Nhà xuất b.n Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2006 đã được người đọc đón nhận một cách hết sức trân trọng.

  pdf5p dem_thanh 21-12-2012 32 7   Download

 • Thời gian vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vị bộ trưởng, trưởng các ban ngành tại các phiên họp của mình. Có thể nói, đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, việc tổ chức các phiên chất vấn tại UBTVQH là một trong những dấu ấn rõ nhất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

  pdf70p motorola_12 01-06-2013 22 5   Download

 • Bài viết trình bày hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, một trong những nội dung quan trọng trong kho tàng tư tưởng của Người; đồng thời, bài viết cũng chỉ ra sự kế thừa của Đảng trong quá trình đổi mới. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

  pdf5p nguyenthilamha 09-04-2017 14 4   Download

 • Dưới đây là bài giảng Giới thiệu tóm tắt Quốc hội và đại biểu Quốc hội của Lương Phan Cừ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt được những nội dung về vị trí, tính chất của Quốc hội; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Quốc hội; đại biểu Quốc hội.

  ppt21p cocacola_03 05-10-2015 19 3   Download

 • Gia Long là vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, triều Nguyễn đã trị vì một đất nước thống nhất, rộng lớn từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Trong buổi đầu xây dựng triều đại, đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức Gia Long đã sử dụng kết hợp tư tưởng của Nho gia và Pháp gia trong việc trị quốc.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 21 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu về địa vị pháp lý và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm xác định chính xác về vị trí, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 4 2   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận "Hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam" này gồm có 5 phần: Vị trí, tính chất của Quốc hội Việt Nam; Chức năng của Quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó, chức năng giám sát, hoạt động giám sát của Quốc hội; Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện.

  doc26p hrm2014 09-12-2017 3 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của HĐDT, các Ủy ban của QH ở Việt Nam, như vị trí, vai trò của HĐDT, các Uỷ ban; khái niệm, đặc điểm hoạt động của HĐDT, các Uỷ ban; phương thức hoạt động của HĐDT, các Ủy ban; các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của HĐDT, các Uỷ ban trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 4 1   Download

 • Bài viết nêu lên những quy định về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, cần được nhanh chóng sửa đổi, bổ sung. Để hoàn thiện quy đinḥ về vấn đề này thì cần phải xác đinh phạm vi đối tương, thời gian lấy phiếu tin nhiệm, tiêu chí đánh giá tín nhiêm, trinh tự lấy phiếu tín nhiêṃ .

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Hiện nay, Biển Đông là một trong những khu vực hội tụ nhiều mâu thuẫn căng thẳng về kinh tế, chính trị thu hút sự quan tâm không chỉ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mà của hầu hết các nước lớn trên thế giới. Đây là một khu vực có vị trí rất quan trọng cả về tài nguyên biển và đường hàng hải quốc tế.

  doc12p truongvinhphuc 28-12-2010 822 265   Download

Đồng bộ tài khoản