Xác định giá các loại đất

Xem 1-20 trên 249 kết quả Xác định giá các loại đất
 • Xác định khung giá đất do Chính phủ quy định - Nguyên tắc xác định - Số lượng khung giá: 9 khung giá, bao gồm: + Khung giá đất trồng cây hàng năm + Khung giá đất trồng cây lâu năm + Khung giá đất rừng sản xuất

  pdf11p ntgioi120404 11-11-2009 295 158   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf4p hoamai_do 01-02-2013 25 2   Download

 • Những thông tin cần thu thập phải diễn ra trong khoảng thời gian gần nhất với thời điểm khảo sát để so sánh, xác định giá của thửa đất hoặc khu đất cần định giá

  doc37p daisyshop 31-07-2010 245 178   Download

 • "Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" quy định các nguyên tắc phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai quan tâm đến vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf18p tsmttc_009 29-07-2015 24 1   Download

 • Căn cứ theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Nhìn chung có 4 phương pháp xác định giá đất cụ thể được hướng dẫn thi hành:

  pdf19p truongan 18-11-2009 551 280   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 13

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 152 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf17p inoneyear2 24-03-2010 271 33   Download

 • Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tại thành phố Hà Nội.

  pdf8p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 12 0   Download

 • Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  pdf5p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 9 0   Download

 • 2. Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” ...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 339 103   Download

 • Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  pdf9p lawttnh14 13-11-2009 153 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 114/2004/tt-btc về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/nđ-cp ngày 16/11/2004 của chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p lawqds2 09-12-2009 95 36   Download

 • Quyết định số 98/2004/QĐ-UB về việc ban hành các loại đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 của UBND Thành phố về việc ban hành các loại đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội...

  pdf7p lawgtvt6 26-11-2009 58 8   Download

 • Bài giảng "Định giá đất - Chương 2: Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giá đất, đặc điểm của giá đất, các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất, các loại giá đất, cơ sở khoa học xác định giá đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p doinhugiobay_13 26-01-2016 29 6   Download

 • Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ban hành bảng xếp loại các đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf22p lawgtvt6 26-11-2009 90 4   Download

 • Khái niệm giá đất; đặc điểm của giá đất; các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất; các loại giá đất; cơ sở khoa học xác định giá đất là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Định giá đất: Chương 2 - Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất".

  pdf27p hera_01 14-04-2016 19 4   Download

 • Quyết định số 1058/2008/QĐ-UBND về việc phân vùng, khu vực và vị trí đất để xác định giá các loại đất cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

  pdf21p lawttnh24 19-11-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 98/2004/QĐ-UB về việc ban hành các loại đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 của UBND Thành phố về việc ban hành các loại đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội...

  pdf8p lawbds5 06-11-2009 35 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về khung giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 tháng 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 tháng 2004; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;...

  pdf3p poqueen 13-05-2013 40 1   Download

 • Bài viết Khảo sát thành phần loài thực vật bậc cao theo các loại đất ở vùng đồng lụt hở, tỉnh An Giang trình bày đánh giá sự đa dạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số đa dạng, nghiên cứu đã khảo sát thành phần loài thực vật bậc cao ở vùng đồng lụt hở, tỉnh An Giang theo ba loại đất là đất phèn nông (ĐPN), phèn sâu (ĐPS) và than bùn phèn (ĐTB). Về sa cấu, cả ba loại đất có thành phần sét cao hơn thịt và cát,...

  pdf9p thienthandoremon 30-05-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản