Xác suất bằng ngang

Xem 1-20 trên 42 kết quả Xác suất bằng ngang
 • Bảng 4a. Bảng phân phối khi bình phương với k bậc tự do P[X xα ] = α Bậc tự do k 1 2 3 4 5 6 7 8 Xác suất 0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,0 01 0,00016 0,0006 0,003 0,016 0,064 0,148 0,455 1,07 1,64 9 0,020 0,115 0,30 0,55 0,187 1,24 1,65 0,040 0,103 0,211 0,446 0,731 1,386 2,41 3,22 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,66 4,64 0,43 0,75 1,13 1,56 2,03 0,71 0,06 1,65 2,19 3,36 0,114 1,61 2,34 3,00 4,35 1,63 2,20 3,07...

  pdf6p ctnhukieu6 30-04-2011 108 26   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRẦN DIÊN HIỂN (Chủ biên) – VŨ VIẾT YÊN Nhập môn LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2 NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI Gi...

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 475 154   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN 5.3. Một đợt xổ số phát hành 25 vạn vé; trong đó có 3000 vé trúng thưởng. Tìm xác suất để một người mua ngẫu nhiên 6 vé đều không trúng thưởng. 5.4. Trong bài 5.3, xác suất để khi mua 12 vé có bao nhiêu vé trúng thưởng là lớn nhất? Tìm xác suất đó. 5.5. Trong bài 5.1, xác suất để khi rút ngẫu nhiên 15 hồ sơ có bao nhiêu hồ sơ của thí sinh trúng tuyển là lớn nhất? Tìm xác suất đó. THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO...

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 332 111   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN TIỂU CHỦ ĐỀ 3.8. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ I. THÔNG TIN CƠ BẢN Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối F(x, θ), trong đó θ là tham số. Những giả thiết đặt ra đối với tham số θ của F(x, θ) ta gọi là giả thiết thống kê, thường kí hiệu là H. Những giả thiết đặt ra đối với tham số θ của F(x, θ) nhưng khác với H ta gọi là đối thiết, thường kí hiệu là K. Tham số θ ở đây có thể...

  pdf14p ctnhukieu6 30-04-2011 311 84   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN B. HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG 6.1. THỰC HÀNH VẬN DỤNG ĐỊNH LÍ GIỚI HẠN TRUNG TÂM NHIỆM VỤ Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên đọc, thảo luận cặp đôi nội dung thông tin cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ sau: Biết rằng xác suất để một người 70 tuổi tiếp tục sống đến 75 tuổi là 0,8. Chọn 500 người 70 tuổi một cách ngẫu nhiên. Xác định xác suất sau: a) Có đúng 390 người sống được đến 75 tuổi.

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 203 80   Download

 • Giáo trình cung cấp sinh viên những kiến thức về khái niệm cơ bản về xác suất, một số phương pháp định nghĩa xác suất thường sử dụng và một số tính chất cơ bản của xác suất và các công thức tính xác suất độc lập, xác suất điều kiện, dãy phép thử Bescnuli...

  pdf89p huyhuywwebtailieu 08-04-2013 432 62   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN P(S1) = P(S2) = P(S3) = 30 × C3 20 ≈ 0,15 4 C50 2 2 C30 × C20 ≈ 0,36 4 C50 C3 × 20 30 ≈ 0,35 4 C50 K = S1 + S2 + S3. Suy ra P(K) = P(S1 + S2 + S3) = P(S1) + P(S2) + P(S3) ≈ 0,15 + 0,36 + 0,35 = 0,86. b) Ta kí hiệu H = “Cả 4 sản phẩm lấy ra đều của phân xưởng II”. Ta có P(H) = C4 20 = 0,02. 4 C50 I = H ⇒ P(I) = 1 –...

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 173 57   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN B. HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ Sinh viên chọn một trong các hình thức tổ chức hoạt động sau: - Tự đọc thông tin cơ bản rồi thảo luận theo nhóm 3, 4 người hoặc - Theo sự hướng dẫn của giáo viên đọc thông tin cơ bản. để thực hiện các nhiệm vụ sau: NHIỆM VỤ 1: P ( θ1

  pdf9p ctnhukieu6 30-04-2011 120 52   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Trong bài tập này: – Các câu a, b củng cố cho học sinh kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ cột. – Các câu c, d củng cố cho học sinh kĩ năng phân tích số liệu trên biểu đồ cột. Ví dụ 9.2 (Xem [3], tiết 33, bài 2) Biểu đồ dưới đây nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm 2000, 2001, 2002: N¨ m 2000 N¨ m 2001 N¨ m 2002 Chú ý: Mỗi chỉ 10 tạ thóc. Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu...

  pdf14p ctnhukieu6 30-04-2011 178 44   Download

 • NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN Bảng 6. Khoảng tin cậy của tỉ lệ p = X của mẫu bé n (1

  pdf13p ctnhukieu6 30-04-2011 114 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán - 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p ytuongsangtao 22-05-2011 83 18   Download

 • Bài giảng giúp sinh viên giải quyết các bài toán về so sánh trung bình của mẫu quan sát với số trung bình theo lí thuyết, so sánh tần suất của biến cố A trong mâu quan sát với xác suất, so sánh hai số trung bình trên hai mẫu quan sát để rút ra hai số trung bình theo lí thuyết sai lệch.

  pdf42p heocon_0490 05-12-2012 239 11   Download

 • Phụ lục Các bảng số Bảng 1. Bảng Hàm giá trị ϕ(x) = 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 0 0,3989 3970 3910 3814 3683 3521 3332 3123 2897 2661 0,2420 2179 1942 1714 1497 1295 1109 0940 0790 0656 0,0540 0440 0355 0283 0224 0175 0136 0104 0079 0060 0,0044 0033 0024 0017 0012 0009 0006 0004 0003 1 3989 3965 3902 3820 3668 3503 3312 3101 2874 2637...

  pdf23p ctnhukieu6 30-04-2011 264 87   Download

 • là một trong các khái niệm cơ bản của kiểm toán. -Việc nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu sẽ giúp KTV xác định được chính xác mục tiêu kiểm toán tổng quát các BCTC nói chung và mục tiêu kiểm toán từng bộ phận cấu thành của BCTC nói chung. Nắm chắc khái niệm cơ sở dẫn liệu cũng giúp KTV xác định được các bằng chứng kiểm toán cần thiết phải thu thập để có thể đạt được các mục tiêu kiểm toán đặt ra.

  ppt27p huynjoong66 22-09-2012 417 84   Download

 • khá phổ biến trong điều tra thống kê ở nước ta hiện nay. Để có số liệu tốt, giảm bớt sai số điều tra, một vấn đề có tính chất nguyên tắc đó là phải chuẩn hoá các khái niệm, định nghĩa về các tiêu thức, chỉ tiêu của điều tra thống kê. Đồng thời phải giải thích rõ ràng, đầy đủ và cụ thể hoá các khái niệm, định nghĩa cho phù hợp với từng cuộc điều tra riêng biệt. c.

  pdf21p ctnhukieu6 30-04-2011 104 29   Download

 • 2.2.5. Số tương đối cường độ 58 58 60 61 62 64 66 68 68 69 71 72 74 75 75 77 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỘT: ĐIỀU TRA CHỌN MẪU VÀ SAI SỐ TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 1.1. Điều tra chọn mẫu 1.1.1. Điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng 1.1.2. Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu 1.1.3. Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu 1.2. Sai số trong điều tra thống kê 1.2.1. Sai số trong quá trình...

  pdf21p ctnhukieu6 30-04-2011 107 20   Download

 • thống kê được thể hiện bằng các hình vẽ tượng trưng. Biểu đồ tượng hình được dùng rộng rãi trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin trên các phương tiện sử dụng rộng rãi. Biểu đồ hình tượng có nhiều cách vẽ khác nhau, tuỳ theo sáng kiến của người trình bày mà lựa chọn loại hình vẽ tượng hình cho phù hợp và hấp dẫn.

  pdf21p ctnhukieu6 30-04-2011 72 16   Download

 • Các cột liên hợp bê tông cốt thép thông thường được phân loại: Loại cột ngắn và loại cột mành. Các loại này thường được phân biệt xác định bằng tỷ số giữa kích thước mặt cắt ngang với chiều dài, hoặc bằng các dạng phá hoại.

  pdf17p nguyenviettrung 14-08-2010 250 126   Download

 • Tuy vậy, phương pháp sử dụng có một số nhược điểm: Số lượng hộ gia đình trong nền kinh tế rất lớn vì vậy không thể tiến hành điều tra định kỳ thường xuyên để thu thập thông tin từ tất cả các hộ. Thông thường các nước dựa vào điều tra chọn mẫu vì vậy số liệu chịu ảnh hưởng của sai số chọn mẫu.

  pdf20p ctnhukieu6 30-04-2011 105 34   Download

 • quyền số đều là tích của giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ (p.q) (xem các chỉ số bình quân)). Quyền số của chỉ số có thể giải quyết hai nhiệm vụ: - Chuyển các phần tử vốn không trực tiếp cộng được với nhau thành dạng chung để có thể cộng được với nhau; - Nói lên tầm quan trọng của mỗi phần tử trong toàn bộ tổng thể. 3.5.2. Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp 3.5.2.1.

  pdf21p ctnhukieu6 30-04-2011 71 8   Download

Đồng bộ tài khoản