» 

Quản Trị Ngân Hàng

 • Ngân hàng thương mại (NHTM) đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống NHTM có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Do vậy việc quản trị NHTM là việc làm vô cũng quan trọng. Dưới đây là một số tài liệu rất hay về Quản trị NHTM giúp cho sinh viên phần nào hiểu rõ hơn về hoạt động quản trị tại Ngân hàng.

  kc_happy91 16-10-2013 842 93

 • Quản trị ngân hàng là việc thiết lập các chương trình hoạt động kinh doanh để đạt các mục đích, mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng, là việc xác định và điều hòa các nguồn lực để thực hiện chương trình, mục tiêu kinh doanh, là việc tổ chức lãnh đạo và kiểm tra nhân viên của ngân hàng để đạt được các chương trình, mục tiêu đẫ đề ra. Hy vọng bộ sưu tập giúp các bạn có thêm kiến thức về môn quản trị ngân hành

  sunny_1 29-10-2013 194 7

 • + Xem thêm 9 BST Quản Trị Ngân Hàng khác
 • QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Tham khảo sách 'quản trị ngân hàng thương mại', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 128p conmuabuonthang3 04-10-2010 2756 1179

 • Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng - TS. Nguyễn Kim Anh

  Bài giảng Chuyên đề Quản trị Ngân hàng do TS. Nguyễn Kim Anh biên soạn trình bày tổng quan về Ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại. Bài giảng gồm 4 chương. Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại. Chương 2: Khái quát về các hoạt động của ngân hàng. Chương 3: Các loại hình ngân hàng. Chương 4: Giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam....

  pdf 28p kimtuyen 24-12-2009 1276 825

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p xedapdo 27-04-2010 570 407

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p xedapdo 27-04-2010 534 397

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 1

  Tài liệu tham khảo về giáo trình môn quản trị ngân hàng

  pdf 14p xedapdo 27-04-2010 597 389

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 24p xedapdo 27-04-2010 469 366

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xedapdo 27-04-2010 468 361

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xedapdo 27-04-2010 396 343

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p xedapdo 27-04-2010 365 309

 • Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p xedapdo 27-04-2010 373 305

 • Giáo trình học Quản trị ngân hàng - Chương 1

  Quản trị ngân hàng Chương 1 Chương này giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để việc đánh giá được thuận tiện, bảng Cân Đối Kế Toán (bảng tổng kết tài sản) và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn có những...

  pdf 13p littleduck801 12-08-2011 389 192

 • Bài giảng Qủan trị ngân hàng. Chương 1

  Tổng quan về quản trị ngân hàng và chiến lược kinh doanh của ngân hàng

  pdf 5p banhtalong 13-07-2010 214 152

 • Bài giảng Quản trị Ngân hàng 2 - PGS.TS. Lâm Chí Dũng và Th.s. Võ Hoàng Diễm Trinh, 2009

  Môn học Quản trị ngân hàng 2 là môn học tiếp nối của môn học Quản trị ngân hàng 1 trong chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Ngân hàng.Trong điều kiện chưa biên soạn được Giáo trình chính thức, tập Bài giảng này được xem là tài liệu học tập chính thức của sinh viên chuyên ngành ngân hàng.

  doc 120p tantruong2003 15-03-2013 121 72

 • Quản trị Ngân hàng Thương Mại - ThS. Thái Văn Đại

  Tài liệu "Quản trị Ngân hàng Thương Mại" gồm 8 chương trình bày các vấn đề: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 128p 123968574 20-06-2012 133 46

 • Quản trị Ngân hàng Thương mại - Giảng viên Nguyễn Từ Nhu

  Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng. Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng.

  ppt 76p insert_12 17-08-2013 77 16

 • Quản trị Ngân hàng Thương Mại ThS. Võ Nhị Yến Trang

  Tham khảo tài liệu 'quản trị ngân hàng thương mại ths. võ nhị yến trang', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 74p kc_happy91 16-10-2013 67 14

 • Quản trị ngân hàng thương mại

  Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng. Vận dụng kỹ thuật quản trị ngân hàng tiên tiến ở các nước phát triển vào thực tế...

  ppt 76p insert_12 17-08-2013 34 10

 • Bài thuyết trình: Quản trị ngân hàng thương mại

  Bài thuyết trình: Quản trị ngân hàng thương mại nhằm trình bày tổng quan về nợ xấu, tình hình nợ xấu thực tế tại Viettinbank, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012, tác động của nợ xấu đối với ngân hàng thương mại, ảnh hưởng xấu tới khả năng thanh toán và kế hoạch kinh doanh.

  ppt 22p big_12 06-06-2014 26 7

 • Tiểu luận quản trị ngân hàng: Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam hiện nay

  Tiểu luận quản trị ngân hàng: Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam hiện nay nhằm trình bày về cơ sở về nghiệp vụ thị trường mở, ưu và nhược điểm của thị trường mở, thực trạng hoạt động nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam, định hướng và phát triển nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam.

  pdf 16p big_12 09-06-2014 19 7

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Cùng đi vào tìm hiểu chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, với nội dung kiến thức trình bày về: Nguồn vốn và nghiệp vụ vốn của ngân hàng, quản lý vốn nợ, quản lý vốn chủ sở hữu.

  pdf 66p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 15 6

 • + Xem thêm 4664 Quản Trị Ngân Hàng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản