intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 quyết định, thông tư về kế hoạch hóa gia đình

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 10 tài liệu

2.172
lượt xem
287
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 quyết định, thông tư về kế hoạch hóa gia đình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch hoá gia đình là việc lập kế hoạch khi nào có trẻ em, và việc sử dụng kiểm soát sinh sản và các kỹ thuật khác để thực hiện các kế hoạch đó. Các kỹ thuật khác thường được sử dụng gồm giáo dục giới tính, ngăn chặn và quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn trước khi mang thai và quản lý mang thai, và quản lý vô sinh. Kế hoạch hoá gia đình thỉnh thoảng được sử dụng như một thuật ngữ đồng nghĩa với kiểm soát sinh sản, dù nó thường có nội hàm lớn hơn. Nó chủ yếu được áp dụng với một cặp nữ-nam muốn hạn chế số lượng trẻ em họ có và/hay kiểm soát thời gian mang thai (cũng được gọi là giãn cách sinh sản). Các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình được định nghĩa là "giáo dục, y tế toàn diện hay các hoạt động xã hội cho phép các cá nhân, gồm cả người chưa thành niên, tự do quyết định số lượng và thời gian giãn cách giữa những đứa trẻ và lựa chọn các biện pháp để thực hiện điều đó."

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 quyết định, thông tư về kế hoạch hóa gia đình

 1. Quyết định số 18/2002/QĐ-TTg

  pdf 5p 91 4

  Quyết định số 18/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 2. Quyết định số 69/QĐ-TCDS

  pdf 7p 73 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2012 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠC HÓA GIA ĐÌNH

 3. Quyết định số 86/QĐ-TCDS

  pdf 24p 88 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẠT CHUẨN VIÊN CHỨC DÂN SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 4. MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  pdf 3p 1097 54

  PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011)

 5. MẪU SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  pdf 4p 554 51

  SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-TCDS, ngày 16/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ)

 6. Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT

  pdf 5p 95 4

  Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đội bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

 7. Quyết định số 1199/QĐ-TTg

  pdf 11p 75 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2