intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 Tài liệu về kế hoạch hóa phát triển dành cho mọi người tham khảo

Chia sẻ: Trần Thị Em | Ngày: | 10 tài liệu

883
lượt xem
11
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 Tài liệu về kế hoạch hóa phát triển dành cho mọi người tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch hoá có nghĩa là xác định trước phải làm gì, làm như thế nào, và khi nào và .... Đây là bộ phận kế hoạch rất quan trọng ,bộ sưu tập này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về kế hoạch hóa phát triển hy vọng các bạn sẽ hài lòng.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 Tài liệu về kế hoạch hóa phát triển dành cho mọi người tham khảo

 1. Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội - TS. Ngô Thắng Lợi

  pdf 392p 676 130

  Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS. Ngô Thắng Lợi biên soạn gồm 12 chương được chia thành 5 phần trình bày những vấn đề về lý luận cơ bản về kế hoạch hóa phát triển trong nền kinh tế thị trường, nội dung và phương pháp kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng, hệ thống kế hoạch các lĩnh vực sản xuất vật chất và kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế, kế hoạch phát triển các lĩnh vực về kinh tế và xã hội.

 2. Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phát triển địa phương 5 năm và hàng năm theo phương pháp mới

  pdf 170p 225 40

  Sau gần 30 năm đổi mới, chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.

 3. Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  pdf 81p 772 408

  Tài liệu giúp bạn hiểu về sản phẩm - thành tố vô cùng quan trọng của doanh nghiệp sản xuất. Cụ thể như: thế nào là sản phẩm, các cách khác nhau để gia tăng giá trị của sản phẩm, sự khác nhau giữa sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp, quyết định sản phẩm quan trọng mà bạn phải thực hiện là gì, tầm quan trọng của việc phát triển các sản phẩm mới và biết tìm các ý tưởng sản phẩm mới ở đâu,... Mời tham khảo.

 4. Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - Truyền thông của ĐH Quốc Gia Hà Nội đến năm 2012,Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020

  pdf 29p 119 11

  Danh mục các văn bản luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN về CNTT. Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Quyết định số 246/2005/QĐ ngày 6 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 .

 5. Kế hoạch hóa “Năm 2008 — Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

  pdf 10p 67 2

  Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân nhất là lực lượng thanh thiếu niên về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ nói riêng. Nhằm tăng cường lập lại trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường,...

 6. Kế hoạch hóa chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh năm 2011

  pdf 23p 55 2

  Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đặc biệt đối với quận Bình Thạnh là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập quận Bình Thạnh.

 7. Phương hướng phát triển ,Nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1986 - 1990

  pdf 28p 112 3

  Báo cáo chính trị đã xác định các mục tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội cho những năm còn lại của chặng đường 5 năm đổi mới đầu tiên 1986 - 1990 là: sản xuất đủ tiêu dùng và có tích lũy; bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất;

 8. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

  pdf 12p 102 4

  Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Chính phủ,

 9. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  pdf 29p 64 4

  Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước, thành phố nói chung và quận nhà nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, giá cả hàng hóa tuy tăng thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao.

 10. Kế hoạch hóa phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

  pdf 10p 117 5

  Trong bối cảnh bị tác động cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn, yếu kém trong nước, với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức,....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2