intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

10 tài liệu về thuế tiêu thụ đặc biệt

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 10 tài liệu

1.436
lượt xem
210
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 tài liệu về thuế tiêu thụ đặc biệt
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế TTĐB là một loại thuế gián thu chứa đựng những đặc điểm vô cùng đặc biệt và khó có thể nhầm lẫn với bất cứ loại thuế gián thu nào. Đặc điểm đặc biệt là: Chỉ đánh vào một số rất ít hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Mức thuế suất rất cao. Thuế TTĐB được áp dụng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, mức thuế suất và hàng hóa, dịch vụ đặc biệt ở mỗi quốc gia đôi khi có nhiều khác biệt. Sự khác biệt xuất phát từ sự khác nhau giữa các nền văn hóa ở mỗi quốc gia, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập dân cư . . .

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 tài liệu về thuế tiêu thụ đặc biệt

 1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  doc 6p 2259 597

  Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

 2. Bài giảng học về Thuế tiêu thụ đặc biệt

  ppt 18p 587 210

  Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐT) là thuế gián thu đối với các loại hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng mang tính chất đặc biệt (không thiết yếu, xa xỉ)

 3. Kê khai, nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt

  doc 3p 599 163

  1/ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
  2/Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
  3/ Nghị định số 149/2003/NĐCP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
  4/ Thông tư số 119/2003/TTBTC ngày 12/12/2003 của Bộ TàI Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐCP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế...

 4. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

  pdf 14p 1156 485

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

 5. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội

  doc 12p 315 75

  Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội

 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội

  doc 4p 218 26

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11của Quốc hội

 7. BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT "

  xls 1p 1190 232

  Mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo Mẫu số: 01/TTĐB (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

 8. LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ban hành ngày 1/ 6/ 1998

  pdf 9p 511 131

  Điều 3. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau đây: 1. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho các cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu; 2. Hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau: a) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan nhà nước,...

 9. Lý thuyết thuế tiêu thụ đặc biệt

  ppt 31p 111 11

  Thuế TTĐB là một loại thuế gián thu chứa đựng những đặc điểm vô cùng đặc biệt và khó có thể nhầm lẫn với bất cứ loại thuế gián thu nào. Đặc điểm đặc biệt là: Chỉ đánh vào một số rất ít hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Mức thuế suất rất cao. Thuế TTĐB được áp dụng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, mức thuế suất và hàng hóa, dịch vụ đặc biệt ở mỗi quốc gia đôi khi có nhiều khác biệt. Sự khác biệt xuất phát từ sự khác nhau giữa các nền văn hóa...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2