intTypePromotion=1
ADSENSE

14 Chuyên đề về tổ chức bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo

Chia sẻ: Trần Thị Em | Ngày: | 14 tài liệu

828
lượt xem
22
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

14 Chuyên đề về tổ chức bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập tổng hợp 14 chuyên đề về bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo. Tổ chức bộ máy nhà nước của một quốc gia là một hệ thống thống nhất các cơ quan có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu, tổ chức, quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một hệ thống theo nguyên tắc chung thống nhất do pháp luật quy định.

Lưu

Tài liệu trong BST: 14 Chuyên đề về tổ chức bộ máy nhà nước dành cho các bạn tham khảo

 1. Chuyên đề 1 : Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf 18p 218 18

  Nhà nước và dấu hiệu đặc trưng của nhà nước Sự phát triển của sản xuất vật chất chuyển xã hội từ cung không đủ cầu sang một giai đoạn mới: Có của cải dự thừa, tiêu dùng đã có dự trữ. Việc chiếm đoạt tài sản dự trữ đã phân hóa xã hội thành giai cấp, đối lập nhau về lợi ích.

 2. Chuyên đề 2 : Pháp luật , pháp chế xã hội chủ nghĩa

  pdf 15p 101 7

  Khái niệm pháp luật Trong xã hội cần có một trật tự nhất định và sự điều chỉnh nhất định đối với các quan hệ xã hội - quan hệ giữa người với người trên các lĩnh vực. Các quy phạm xã hội ở nước ta hiện nay rất đa dạng bao gồm: các quy phạm chính trị do các cơ quan, tổ chức của Đảng ban hành.

 3. Chuyên đề 3 : Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước

  pdf 19p 132 19

  Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

 4. Chuyên đề 4 : Công chức và đạo đức công vụ

  pdf 14p 435 49

  Công chức và đặc điểm cơ bản của công chức Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có hiệu lực từ 01/01/2010, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

 5. Chuyên đề 5 : Tiêu chuẩn , chức trách ngạch cán sự

  pdf 8p 338 9

  Ngạch cán sự là một ngạch trong hệ thống ngạch công chức hành chính, được bổ nhiệm đối với công chức có vị trí việc làm và là công chức thừa hành về chuyên môn nghiệp vụ.

 6. Chuyên đề 6 : Văn hóa công sở lễ tân và nghi thức nhà nước

  pdf 9p 101 10

  Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên các giá trị, các truyền thống và các thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc”. Từ quan niệm chung về văn hóa đã có rất nhiều quan niệm khác nhau về văn hóa công sở.

 7. Chuyên đề 7 : Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính Nhà Nước

  pdf 16p 266 39

  Nền hành chính nhà nước tồn tại, vận động và phát triển trong môi trường rất phức tạp, đa dạng và luôn biến đổi. Trong hoạt động quản lý, mỗi phương thức quản lý chỉ thích ứng trong môi trường cụ thể. Khi môi trường thay đổi thì phương thức quản lý cũng phải điều chỉnh, thay đổi.

 8. Chuyên đề 8 : Quy chế làm việc của cơ quan hành chính Nhà Nước

  pdf 15p 119 7

  Sự cần thiết của quy chế Mọi cơ quan, tổ chức khi thành lập đều được xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bước vào hoạt động nghĩa là nó bắt đầu sống trong một không gian pháp luật và các mối quan hệ rất đa dạng.

 9. Chuyên đề 9 : Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính Nhà Nước

  pdf 17p 83 5

  Trong đó, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ có thể diễn ra dưới hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ viết hoặc hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ nói.

 10. Chuyên đề 10 : Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính Nhà Nước

  pdf 15p 185 25

  Kỹ thuật soạn thảo văn bản là tổng thể những quy tắc và phương pháp được sử dụng trong hoạt động xây dựng và ban hành văn bản. Văn bản phải có tính mục đích Văn bản quản lý hành chính nhà nước được ban hành với danh nghĩa là cơ quan Nhà nước .

 11. Chuyên đề 11 Quản lý văn bản

  pdf 12p 74 3

  Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đáp ứng tiêu chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin và dữ liệu đặc tả nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ, an toàn, và khả năng chia sẻ thông tin thuận tiện giữa các cơ quan, tổ chức.

 12. Chuyên đề 12 : Kỹ năng xây dựng chương trình ,kế hoạch công tác , lịch làm việc của cơ quan,Tổ chức quản lý thời gian của cá nhân

  pdf 11p 148 19

  Chương trình là toàn bộ những việc cần làm đối với một lĩnh vực công tác hoặc tất cả các mặt công tác của một cơ quan, một ngành chủ quản hay của Nhà nước nói chung theo một trình tự nhất định và trong thời gian nhất định.

 13. Chuyên đề 13 : Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính

  pdf 9p 488 61

  Khái niệm thông tin Thông tin là tất cả các tin tức, sự việc, sự kiện, hiện tượng, ý tưởng, phán đoán, … làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Trong hoạt động quản lý, thông tin là những gì mà nhà quản lý cần cho việc ra quyết định.

 14. Chuyên đề 14 : Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính

  pdf 8p 125 22

  Khái niệm hồ sơ Hồ sơ là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến trong công tác hành chính văn phòng và công tác lưu trữ, thuật ngữ này được hiểu như sau: Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2