intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Biểu mẫu các thủ tục đăng ký kiểm tra

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

3.867
lượt xem
743
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Biểu mẫu các thủ tục đăng ký kiểm tra
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tuyển tập các biểu mẫu hành chính về đăng ký kiểm tra các lĩnh vực trong hành chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Biểu mẫu các thủ tục đăng ký kiểm tra

 1. Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

  pdf 2p 247 32

  Tài liệu tham khảo Mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 2. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa

  pdf 1p 274 18

  Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu

  pdf 7p 251 16

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất/nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/2001 QĐ-BNN ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 4. Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

  pdf 3p 100 6

  Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 5. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng

  pdf 1p 232 27

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng

 6. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

  pdf 1p 350 55

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số:118 /2008/QĐ-BNN ngày 11 / 12 /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 7. Mẫu hồ sơ đăng ký kiểm tra GLP

  pdf 2p 236 16

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký kiểm tra GLP

 8. Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

  pdf 1p 127 13

  Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

  pdf 1p 225 21

  Tài liệu tham khảo Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

 10. Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

  pdf 1p 130 7

  Tài liệu tham khảo Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

 11. Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

  pdf 1p 171 10

  Tài liệu tham khảo Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

 12. Mẫu giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y

  pdf 2p 259 19

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y

 13. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

  pdf 1p 495 71

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2