intTypePromotion=1
ADSENSE

Các quy định về chuyển giao chứng thực

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 19 tài liệu

1.179
lượt xem
235
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

Các quy định về chuyển giao chứng thực
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công an cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các quy định về chuyển giao chứng thực

 1. Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND

  pdf 2p 63 5

  Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp và xóa thẩm quyền địa hạt công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

 2. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 90 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VÀ CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 3. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 75 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 4. Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND

  pdf 3p 72 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 5. Quyết định Số: 37/2010/QĐ-UBND

  pdf 3p 79 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, TĂNG THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 6. Quyết định Số: 29/2010/QĐ-UBND

  pdf 2p 119 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2010/QĐ-UBND NGÀY 23/8/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

 7. Quyết định Số: 26/2010/QĐ-UBND

  pdf 3p 214 15

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 26/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...

 8. Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND

  pdf 3p 116 4

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------Số: 14/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI UBND CÁC QUẬN, PHƯỜNG CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ GIAO THÊM VIỆC CHỨNG THỰC BẢN SAO CHO PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN, HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ...

 9. Quyết định Số: 03/2010/QĐ-UBND

  pdf 2p 111 4

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------Số: 03/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Mỹ Tho, ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG CHỨNG NHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ...

 10. Quyết định Số: 81/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf 3p 118 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 11. Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

  pdf 2p 70 4

  Quyết định 30/2009/QĐ-UBND về chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

 12. Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

  pdf 2p 69 3

  Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các phường, quận cho các Tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

 13. Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 65 2

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 30/2009/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2