intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những lưu ý trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

1.855
lượt xem
333
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Những lưu ý trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên không trên biển. Qui chế phối hợp tìm kiếm và kế hoạch thực hiện các thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các nước có biển đảo trong công tác cứu nạn trên biển

Lưu

Tài liệu trong BST: Những lưu ý trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

 1. Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BGTVT-BNV-BTC

  doc 3p 142 3

  Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BGTVT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải và Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

 2. Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg

  pdf 6p 80 3

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 3. Chỉ thị số 04/CT-NHNN

  pdf 3p 68 2

  CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

 4. Quyết định số 1863/QĐ-TTg

  pdf 7p 65 3

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHI-LIP-PIN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 5. Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND

  pdf 9p 84 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ KHI CÓ SỰ CỐ, TAI NẠN XẢY RA TRONG PHẠM VI CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HẦM THỦ THIÊM

 6. Quyết định số 5134/QĐ-UBND

  pdf 27p 144 19

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC TRỰC BAN PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27...

 7. Quyết định số 344/1997/QĐ-TTg

  pdf 2p 62 1

  Quyết định số 344/1997/QĐ-TTg về các thành viên Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng chính phủ ban hành

 8. Quyết định số 780-TTg lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 3p 46 5

  Quyết định số 780-TTg lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 9. Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg

  pdf 16p 122 5

  Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg về quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 10. Quyết định số 481/2000/QĐ-TTg

  pdf 1p 55 3

  Quyết định số 481/2000/QĐ-TTg về việc cử Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 11. Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg

  pdf 2p 78 3

  Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 12. Quyết định 70/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  doc 2p 104 2

  Quyết định 70/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

 13. Quyết định số 460/QĐ-UBND

  pdf 3p 65 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993; Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2