intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp văn bản về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

3.101
lượt xem
611
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Tổng hợp văn bản về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỗ trợ thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: a) Hỗ trợ cho đối tượng thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình - Hỗ trợ cho người triệt sản: 200.000đ/người. - Hỗ trợ cho người đặt dụng cụ tử cung: 50.000đ/người. - Hỗ trợ cho người cấy thuốc tránh thai: 20.000đ/người. b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ để đảm bảo cung cấp đủ chỉ tiêu các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình (ngoài số đối tượng đã được hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - kế hoạch hóa gia đình).

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp văn bản về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

 1. Hướng dẫn số 411/HD-UBDSGĐTE

  pdf 4p 159 13

  Hướng dẫn số 411/HD-UBDSGĐTE về việc thi hành Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (giai đoạn 2006 - 2010) do Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em ban hành

 2. Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 71 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 3. Quyết định số 1199/QĐ-TTg

  pdf 11p 68 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 4. Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND

  pdf 3p 76 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

 5. Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND

  pdf 2p 51 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND NGÀY 24/02/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 6. Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND

  pdf 6p 50 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH THUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

 7. Quyết định số 86/QĐ-TCDS

  pdf 24p 80 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẠT CHUẨN VIÊN CHỨC DÂN SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 8. Thông tư số 54/2011/TT-BCA

  pdf 3p 317 16

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI ĐIỀU 3, ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BCA NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN SINH CON VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 9. Quyết định Số: 83/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf 8p 129 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

 10. Quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX

  pdf 4p 67 2

  Quyết định số 7312/QĐ-UB-NCVX về việc sửa đổi và ban hành bản quy định về chế độ chính sách đối với công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 11. Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD

  pdf 4p 131 18

  Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGD về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình do Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá, thông tin - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân...

 12. Quyết định số 2732/2012/QĐ-UBND

  pdf 6p 66 6

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2