Trọn bộ bài giảng Quản trị chiến lược của ThS Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | 11 tài liệu

0
2.996
lượt xem
170
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ bài giảng Quản trị chiến lược của ThS Nguyễn Khánh Trung
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản trị chiến lược của ThS Nguyễn Khánh Trung biên soạn với 11 slide trình bày từ lý thuyết căn bản đến nâng cao về quản trị chiến lược.

Lưu
Quản trị chiến lược có nguồn gốc là các chính sách kinh doanh, quản trị chiến lược kết hợp các chủ đề hoạch định dài hạn với chiến lược. Tuy nhiên, trái với quản trị chiến lược chính sách kinh doanh có định hướng quản trị chung, chủ yếu hướng vào bên trong quan tâm đến sự tích hợp hoạt động giữa các chức năng của tổ chức.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Quản trị chiến lược của ThS Nguyễn Khánh Trung

 1. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 25p 180 54

  Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược nằm trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về nguồn gốc, khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược.Chiến lược là tổng hòa hệ thống các mục tiêu, các chính sách chủ yếu, cách thức tiến hành và các nguồn lực thực hiện được phối hợp một cách hợp lý.

 2. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 39p 171 38

  Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp nhằm trình bày về xác định tầm nhìn, sứ mệnh của chiến lược doanh nghiệp và các mục tiêu cần thực hiện của doanh nghiệp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

 3. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 36p 159 27

  Chương 3 Phân tích môi trường kinh doanh trong Quản trị chiến lược trình bày lý thuyết về các môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh bao gồm những yếu tố, lực lượng Có thể dự hoặc thể chế nằm đoán Biến đổi bên ngoài doanh trước nhanh nghiệp có ảnh có thể gây ra hưởng đến kết quả hậu hoạt động kinh quả lớn doanh nhưng doanh nghiệp không thể kiểm soát được.

 4. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 35p 163 39

  Chương 4 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp nằm trong Quản trị chiến lược trình bày môi trường nội bộ doanh nghiệp thường bao gồm 6 yếu tố: sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh - tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, quản lí thông tin. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp là việc rà soát, đánh giá các mặt mạnh, hạn chế của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, là một trong số những bước quan trọng trong việc hình thành chiến lược của doanh nghiệp Phân tích môi trường nội bộ cũng là công cụ tích cực nhất để cải thiện quá trình thông tin liên lạc trong tổ chức.

 5. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 57p 151 30

  Lợi thế cạnh tranh trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về khái niệm, phân loại và đặc điểm của lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là những lợi thế được doanh nghiệp tạo ra và sử dụng cho cạnh tranh kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

 6. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 62p 141 36

  Chương 6 Các phương án chiến lược của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về khái niệm chiến lược cấp doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng và phân loại chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng, chiến lược tăng trưởng hướng nội.

 7. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 39p 162 36

  Nội dung cơ bản của chương 7 Phân tích và lựa chọn chiến lược trong bài Quản trị chiến lược trình bày về bản chất phân tích và lựa chọn chiến lược, quá trình phân tích và lựa chọn chiến lược, phân tích môi trường chiến lược.

 8. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 30p 157 41

  Chương 8 Chiến lược cấp chức năng trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về khái niệm, nguyên tắc thực hiện của chiến lược cấp chức năng, và chiến lược cấp chức năng liên quan đến việc từng bộ phận chức năng trong tổ chức được hoạt động như thế nào?

 9. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 45p 161 32

  Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 9 Thực hiện chiến lược các vấn đề về quản trị trình bày về khái niệm, nguyên tắc thực hiện của thực hiện chiến lược. Thực hiện chiến lược gồm các vấn đề về quản trị và các vấn đề về tiếp thị tài chính, R &D.

 10. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 39p 139 27

  Chương 10 Thực hiện chiến lược các vấn đề về tiếp thị, tài chính, R & D trong bài giảng Quản trị chiến lược, có nhiều biến số marketing ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của giai đoạn thực hiện chiến lược. Sự thành công về thị trường và sự thành công về sản phẩm.

 11. Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

  pdf 44p 131 34

  Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 11 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: mục đích, nguyên tắc và quy trình kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

Đồng bộ tài khoản