intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

273
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Chiến lược cấp chức năng trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về khái niệm, nguyên tắc thực hiện của chiến lược cấp chức năng, và chiến lược cấp chức năng liên quan đến việc từng bộ phận chức năng trong tổ chức được hoạt động như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. Chương 8 07/04/2014 2/30
 2. KHÁI NIỆM Tập trung Chiến lược chức năng liên quan đến việc từng bộ phận chức năng trong tổ chức vào một được ………………………….hoạt động chức năng như thế nào? xác định Phương Chiến lược của các đơn Phụ thuộc hướng chiến vị kinh doanh chiến lược vào chiến lược ở cấp độ (SBU) trong doanh lược ở doanh nghiệp nghiệp. …………… 07/04/2014 3/30
 3. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN Đáp ứng lĩnh vực ……………của môi trường tác nghiệp ……………..với các chức năng khác nhau Thực thi …………………….. Tạo lợi thế cạnh tranh 07/04/2014 4/30
 4. Chiến lược Chiến kinh doanh lược sản xuất Chiến lược Chiến lược marketing tài chính Chiến lược Chiến lược nghiên cứu nguồn nhân và phát lực triển 07/04/2014 5/30
 5. CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT Nguồn nhân lực Nguyên liệu Công nghệ Làm biến đổi Máy móc, thiết bị Tăng thêm giá trị Hàng hóa Tiền vốn Dịch vụ Khoa học và nghệ thuật quản trị 07/04/2014 6/30
 6. CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT Các vấn đề cần lưu ý: • Mục tiêu …………. • Các …………………….được lưa chọn • Kế hoạch ………, …….nguyên vật liệu, tồn kho thành phẩm • Kế hoạch …………., bảo trì máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển… • ……………….lao động sản xuất • Thời gian và cách thức thực hiện • K…………………. 07/04/2014 7/30
 7. CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC Nguồn nhân lực được coi là vấn đề sống còn với mọi tổ chức trong tương lai.  Tuyển dụng  Đào tạo  Động viên, khen thưởng  Chiến lược xây dựng thế hệ tiếp theo 07/04/2014 8/30
 8. CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC Các vấn đề cần lưu ý: • Mục tiêu ………………… • Các chiến lược nhân sự ……………….. • Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự • Chương trình ……………………….. • …………….nhân sự • Thời gian và cách thức thực hiện • …………………………………… 07/04/2014 9/30
 9. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH Tình trạng tài chính của DN thường được xem là yếu tố phản ánh rõ nhất sức mạnh và vị thế cạnh tranh của DN trên thị trường.  Khả năng thanh khoản  Đòn bẩy tài chính (đòn cân nợ)  Tỷ số hoạt động  Tỷ suất sinh lợi  Giá trị thị trường  Tình trạng sử dụng vốn 07/04/2014 10/30
 10. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH Các vấn đề cần lưu ý: • Mục …………………. • Các chiến lược tài chính ………………. • Kế hoạch ………………….nguồn vốn • Chính sách quản lý ……………..tài chính • Chính sách ……………….tài chính • Thời gian và cách thức thực hiện • …………………………. 07/04/2014 11/30
 11. CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH Thế nào là một chiến lược tài chính tốt ? 07/04/2014 12/30
 12. CHIẾN LƯỢC MARKETING Chiêu thị Phân phối (Promotion) Con người (Place) (People) Giá cả Quy trình (Price) (Process) Marketing hỗn hợp Chứng cứ Sản phẩm hữu hình (Product) (Physical Evidence) 07/04/2014 Mô hình 7P 13/30
 13. CHIẾN LƯỢC MARKETING Chiến lược Marketing gồm 7 bước: 1. Xác định .............................. 2. Phân tích .......................... 3. Phân đoạn thị trường 4. Xác định ……………………..các biến số 5. Chiến lược marketing – mix 6. Chính sách triển khai thực hiện 7. Kế hoạch .................................... 07/04/2014 14/30
 14. CHIẾN LƯỢC MARKETING Mục tiêu Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, các đối Phân tích thị thủ cạnh tranh và cách trường đánh giá của thị trường đối với sản phẩm Chiến lược MKT Phân đoạn thị trường Mục đích: nhận diện các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp tập trung toàn bộ nguồn lực nhằm Thị trường mục tiêu và biến số thâm nhập tối đa vào thị trường 07/04/2014 15/30
 15. CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG Các vấn đề cần lưu ý: • Mục tiêu ……………… • Các chiến lược bán hàng ……………… • Kế hoạch ………….khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối • Chính sách ……………… • Thời gian và cách thức thực hiện • ……………………………….. 07/04/2014 16/30
 16. CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG 1 07/04/2014 17/30
 17. CHIẾN LƯỢC… 07/04/2014 18/30
 18. CHIẾN LƯỢC… 2 07/04/2014 19/30
 19. CHIẾN LƯỢC… 07/04/2014 20/30
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2