intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
217
lượt xem
42
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 11 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: mục đích, nguyên tắc và quy trình kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. 11 07/04/2014 2/44
 2. MỤC ĐÍCH 1 …………..có hiệu quả? 2 Xác định các ………về mục tiêu, biện pháp, cách thức và kết quả thực hiện. 3 Tìm ra ………….? 4 Các biện pháp để ………….. 07/04/2014 3/44
 3. YÊU CẦU Công tác kiểm tra và đánh giá phải được tiến hành phù hợp với ……………………của quản trị chiến lược Đảm tính ……………… Đảm bảo tính ……………….. Công tác kiểm tra và đánh giá phải ………….. vào các điểm, các nội dung ……………………. 07/04/2014 4/44
 4. NGUYÊN TẮC Không Có 07/04/2014 5/44
 5. QUI TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Xét lại vấn đề (EFE & IFE) CÓ Khác biệt ĐIỀU quan trọng CHỈNH KHÔNG CÓ TIẾP TỤC Đo lường, Khác biệt KHÔNG THỰC so sánh quan trọng HIỆN 07/04/2014 6/44
 6. QUI TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bước 1: Xác định .............., ................ kiểm tra và đánh giá chiến lược Bước 2: xác định ............kiểm tra và đánh giá chiến lược Bước 3: ……………các tiêu chuẩn kiểm tra Bước 4: …………. kiểm tra và đánh giá chien lược theo các tiêu chuẩn đã xây dựng 07/04/2014 7/44
 7. QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC Đánh giá ………của điều chỉnh Thực hiện điều chỉnh Cản trở có ở mọi cấp Xác định ……….. với sự điều chỉnh Xác định ……………. phải điều chỉnh CL SWOT 07/04/2014 8/44
 8. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bước 1: Xác định …………..phải điều chỉnh chiến lược Dùng ma trận SWOT để xem xét về ………….giữa ……….hoạt động mong muốn của DN với tình hình hoạt động ………. Khi các nhà quản lý chiến lược thừa nhận có …………này, đây là lúc cần phải điều chỉnh chiến lược. 07/04/2014 9/44
 9. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bước 2: Xác định các ………đối với điều chỉnh chiến lược - Các ………..đối với điều chỉnh chiến lược có thể ở 4 cấp: công ty, bộ phận, chức năng, cá nhân. - Các yếu tố ……..thường gặp là: nguồn lực, cơ cấu tổ chức ………, môi trường ……….bất lợi, văn hóa tổ chức… 07/04/2014 10/44
 10. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bước 3: Thực hiện điều chỉnh chiến lược Một DN có thể điều chỉnh chiến lược theo 2 cách: Điều chỉnh …………(bắt nguồn từ các yếu tố bên ngoài) hoặc từ ………..(bắt nguồn từ các yếu tố nội tại). 07/04/2014 11/44
 11. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Bước 4: Đánh giá những ……….của điều chỉnh chiến lược Để đánh giá những ………của điều chỉnh chiến lược, có thể sử dụng các chỉ số (thị phần, lợi nhuận…) hoặc quy mô và ……………. để xem xét các điều chỉnh trong quy mô và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ. 07/04/2014 12/44
 12. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1. Các loại tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá không phải là …………….mà được xây dựng theo các nội dung kiểm tra, …………đối tượng kiểm tra, các giai đoạn quản lý chiến lược, các loại chiến lược, chương trình, kế hoạch. - Có 2 loại tiêu chuẩn:  Tiêu chuẩn …………..  Tiêu chuẩn ……………….. 07/04/2014 13/44
 13. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ a. Tiêu chuẩn ………………..  Tính ……………..  Tính phù hợp  Tính ……………… 07/04/2014 14/44
 14. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ b. Tiêu chuẩn ……………… - Là các tiêu chuẩn có thể ………….được, có thể ………., so sánh, phân tích và ….......... - Các loại tiêu chuẩn ………….thường được sử dụng bao gồm: các tiêu chuẩn liên quan đến huy động và sử dụng các nguồn lực (vốn, chi phí…), các tiêu chuẩn tài chính DN, các tiêu chuẩn phương án, các tiêu chuẩn hiệu quả. 07/04/2014 15/44
 15. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 2. Tính chất của các tiêu chuẩn a. Tính …………. - Tiêu chuẩn đề ra phải ………, gắn với không gian và thời gian ………... - Tiêu chuẩn …………thì các kết quả kiểm tra và đánh giá chiến lược càng có …………….cao bấy nhiêu. 07/04/2014 16/44
 16. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ b. Tiêu chuẩn ……………. - Hầu hết ………chiến lược đều mang tính …………., do đó tiềm ẩn các yếu tố không …………. Vì vậy, cần phải có các tiêu chuẩn ………….để kiểm tra và đánh giá. - Tiêu chuẩn ………..càng quan trọng khi việc ……………..kết quả không thể thực hiện được. - Tiêu chuẩn ……….giúp cho quá trình kiểm tra, đánh giá chiến lược được toàn diện và có căn cứ hơn. 07/04/2014 17/44
 17. CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ c. Sự …………và mức giới hạn …… …… cho phép - Các kết quả thực hiện chiến lược, chương trình và kế hoạch ………………..với các ………….. Vì vậy cần phải có mức ………. cho phép so với dự kiến. - Trong khuôn khổ các …………, việc thực hiện chiến lược và kế hoạch ban đầu được coi là phù hợp. 07/04/2014 18/44
 18. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC 3. Thực hiện …………..chiến lược Sau khi đã kiểm tra và đánh giá chiến lược, nếu xét thấy có một …………. giữa tình trạng hoạt động mong muốn của DN với tình trạng hoạt động thực tế thì tiến hành ……………….chiến lược. 07/04/2014 19/44
 19. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC MLG Giới thiệu về Mai Linh Group Ma trận EFE và IFE Một số tiêu chuẩn để đánh giá So sánh, phân tích cơ cấu doanh thu Phân tích cạnh tranh dịch vụ Taxi So sánh từng khu vực Kết luận từ việc so sánh đánh giá 07/04/2014 20/44
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2