Trọn bộ bài giảng Tài chính doanh nghiệp của TS. Đào Thanh Bình

Chia sẻ: Thai Hoang Ny | Ngày: | 7 tài liệu

0
740
lượt xem
30
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Tài chính doanh nghiệp của TS. Đào Thanh Bình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bài giảng Tài chính doanh nghiệp của TS. Đào Thanh Bình gồm 7 chương sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức căn bản khi học bộ môn. Bộ bài giảng cung cấp kiến thức về: Tổng quan tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời gian của tiền, nguồn vốn và các công cụ huy động vốn,...

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Tài chính doanh nghiệp của TS. Đào Thanh Bình

 1. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 1

  pdf 21p 92 11

  Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp - Khái niệm tài chính doanh nghiệp:Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế, tiền tệ gắn liền với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 2. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 2

  pdf 31p 67 10

  Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền - Tiền tệ luôn có giá trị theo thời gian, bởi lẽ tiền cũng như những tài sản khác luôn có chi phí cơ hội. Giá trị của cùng một khoản tiền xuất hiện tại các thời điểm khác nhau là khác nhau.

 3. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 3

  pdf 28p 59 11

  Chương 3: Nguồn vốn và các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp - Giá trị của bất kỳ tài sản tài chính nào cũng đều có thể được xác định như tổng các giá trị hiện tại PV của các dòng tiền CFt trong tương lai mà tài sản đó kỳ vọng sinh ra, được chiết khấu về thời điểm hiện tại với tỷ suất k (%).

 4. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 4

  pdf 42p 71 14

  Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp - Phân tích tài chính là tổng hợp các phương pháp phân tích dùng để phân tích và đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện tại, cũng như dự đoán tình hình tài chính trong tương lai giúp các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định hợp lý và phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

 5. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 5

  pdf 19p 106 10

  Chương 5: Chi phí vốn - Chi phí mà người huy động vốn phải gánh chịu để có được quyền sử dụng vốn. Được tính bằng tỷ lệ phần trăm của lượng vốn huy động ,Mỗi thành phần vốn nói trên tham gia vào tổng vốn của doanh nghiệp theo một tỷ lệ nào đó. Tỷ lệ đó được gọi là trọng số của thành phần vốn.

 6. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 6

  pdf 48p 77 16

  Chương 6: Lập ngân sách vốn cho dự án đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp - Khái niệm “Đầu tư dài hạn”: là Quá trình sử dụng vốn tiền tệ hình thành tài sản cần thiết (TSCĐ và TSLĐ) phục vụ lâu dài các hoạt động KD . Nhằm mục đích thu được lợi nhuận trong thời gian dài.

 7. Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 7

  pdf 25p 137 21

  Chương 7: Hoạch định tài chính - Dự báo một cách chủ động vị thế tài chính trong tương lai của doanh nghiệp trên cơ sở: Định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Phân tích các nguồn lực nội tại của doanh nghiệp (hiện tại và tương lai) nhằm nhận dạng điểm mạnh và điểm yếu....

Đồng bộ tài khoản