intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 hay nhất

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 10 tài liệu

5.274
lượt xem
635
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 3: Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp Chương 5: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Chương 7: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốn Chương 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp Chương 9: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần Chương 10: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 11: Dự báo và hoạch định tài chính doanh nghiệp 1.1. Doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp 1.2. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp 1.3. Quản lý tài chính doanh nghiệp Khái niệm DN (Theo Luật DN 2005) DN là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản,có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký KD theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích kinh doanh.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 hay nhất

 1. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 1

  ppt 19p 770 232

  Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 3: Thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp Chương 5: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp Chương 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Chương 7: Chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốn Chương 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp Chương 9: Chính sách cổ tức của công ty cổ phần Chương 10: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 11: Dự báo và...

 2. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 9

  ppt 11p 461 86

  9.1 Cổ tức của công ty cổ phần 9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần 9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu 9.1.1 Khái niệm cổ tức và hình thức chi trả cổ tức * Khái niệm: Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được dùng để trả cho các chủ sở hữu của công ty cổ phần * Các hình thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền Trả cổ tức bằng cổ phiếu Trả cổ tức bằng tài sản khác...

 3. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 8

  ppt 30p 401 90

  8.1 Tổng quan về nguồn tài trợ của DN 8.2 Nguồn tài trợ ngắn hạn của DN 8.3 Nguồn tài trợ dài hạn của DN 8.4 Mô hình nguồn tài trợ của DN 8.1.1. Khái niệm: Nguồn tài trợ của DN là các nguồn tài chính mà doanh nghiệp có thể khai thác, huy động để đáp ứng nhu cầu vốn tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của DN. 8.1.2. Phân loại nguồn tài trợ của DN * Căn cứ vào quyền sở hữu vốn Nguồn vốn chủ sở hữu Nợ phải trả * Căn cứ vào thời gian sử dụng vốn Nguồn tài trợ dài hạn Nguồn vốn...

 4. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 7

  ppt 54p 465 121

  7.1 Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp 7.2 Các loại đòn bẩy của doanh nghiệp 7.3 Cơ cấu vốn của doanh nghiệp 7.1 Chi phí sử dụng vốn của DN 7.1.1 Khái niệm chi phí sử dụng vốn - Phần thu nhập hay cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho chủ thể cung cấp vốn trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là chi phí sử dụng vốn. - Từ phía nhà đầu tư, chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư đòi hỏi khi cung cấp vốn cho doanh...

 5. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 6

  ppt 45p 383 110

  6.1 Tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 6.1.1 Khái niệm và phân loại đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - Sự cần thiết của đầu tư dài hạn: ĐTDH giúp DN phát triển bền vững và sinh lợi cao, đạt được các mục tiêu của DN… - Khái niệm: đầu tư dài hạn có thể được hiểu là hoạt động sử dụng vốn để hình thành nên những yếu tố (tài sản và nhân lực) cần thiết hay thực hiện những dự án nhằm thu được lợi nhuận trong dài hạn...

 6. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 5

  ppt 26p 384 103

  5.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn của DN 5.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn 5.1.2 Kết cấu tài sản ngắn hạn 5.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh của DN. 5.1.2 Kết cấu tài sản ngắn hạn Căn cứ vào các khâu của quá trình KD: + Tài sản ngắn hạn trong khâu dự trữ + Tài sản ngắn hạn trong khâu sản xuất + Tài sản ngắn hạn trong khâu lưu thông Căn...

 7. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 4

  ppt 83p 372 111

  4.1 Tổng quan về tài sản dài hạn của DN 4.2 Tài sản cố định của DN 4.3 Tài sản tài chính dài hạn của DN 4.4 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của DN 4.1.1 Khái niệm tài sản dài hạn Tài sản dài hạn là những tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển giá trị từ một năm trở lên hoặc tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh của DN. 4.1.2 Kết cấu tài sản dài hạn Căn cứ vào hình thái tồn tại, tài sản dài hạn của DN bao gồm: Giá trị của TSCĐ ...

 8. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 3

  ppt 37p 376 81

  3.1. Thời giá của tiền 3.1.1 Lãi đơn, lãi kép và lãi suất hiệu dụng 3.1.1.1 Lãi đơn - Khái niệm: là phương pháp tính lãi mà số tiền lãi được xác định trên một số vốn gốc theo một mức lãi suất nhất định không dựa trên sự ghép lãi của kỳ trước vào gốc để tính lãi kỳ tiếp theo 3.2. Tỷ suất sinh lời và rủi ro 3.2.1. Khái niệm lợi nhuận, tỷ suất sinh lời và rủi ro 3.2.1.1. Khái niệm lợi nhuận và tỷ suất sinh lời - Lợi nhuận có thể được hiểu là thu nhập có được từ...

 9. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 2

  ppt 28p 381 95

  Khái niệm và kết cấu chi phí của DN Khái niệm: - Theo chuẩn mực kế toán: Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các giá trị lợi ích kinh tế bị giảm đi dưới hình thức giảm tài sản hoặc tăng công nợ và dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. - Theo cách hiểu thông thường: Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về các yếu tố có liên quan phục vụ cho hoạt động KD của DN trong một khoảng thời gian...

 10. Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 10

  ppt 18p 417 112

  10.1 Mục đích và cơ sở dữ liệu của phân tích TCDN 10.1.1 Mục đích 10.1.2 Cơ sở dữ liệu 10.2 Nội dung và phương pháp phân tích TCDN 10.2.1 Phân tích các hệ số tài chính 10.2.2 Phân tích tài chính Dupont Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một DN, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của DN đó....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2