intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luật về tổ chức và hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

947
lượt xem
136
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Văn bản luật về tổ chức và hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN BẢN QUI ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về tổ chức và hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động

 1. Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 6p 241 23

  Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015

 2. Quyết định số 4140/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI

  pdf 12p 48 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 3. Thông tư số 112/2012/TT-BTC

  pdf 3p 74 2

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 101/2009/TT-BTC NGÀY 20/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2008-2015”

 4. Quyết định số 1274/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 54 4

  QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH HỌC NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 5. Quyết định số 655/QĐ-UBND

  pdf 13p 80 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM” ĐẾN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -

 6. Quyết định Số: 295/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 12p 160 10

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 295/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  doc 3p 85 5

  Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm"

 8. Quyết định số 4141/QĐ-UBND

  pdf 8p 51 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2