intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 13 tài liệu

2.145
lượt xem
341
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Văn bản về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định ban hành về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 1. Thông tư số 02/2007/TT-BXD

  doc 28p 908 259

  Thông tư của Bộ Xây dựng số 02/2007/TT/BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định sô 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

 2. Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND

  pdf 19p 75 6

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 3. Thông tư số 86/2011/TT-BTC

  pdf 34p 482 68

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 4. Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT

  pdf 9p 72 2

  Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT về việc ban hành quy định về thủ tục lập, thẩm định và quyết định các dự án trong nước sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 5. Quyết định số 06/2004/QĐ-HĐQL

  pdf 8p 75 3

  Quyết định số 06/2004/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế thẩm định phương án tàichính, phương án trả nợ vốn vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà Nước do Hội Đồng quán lý quỹ hộ trơ phát triển ban hành

 6. Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND

  pdf 6p 81 2

  Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND về việc ban hành “quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ủy ban nhân dân Quận 8” do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

 7. Thông tư số 118/2007/TT-BTC

  pdf 17p 154 3

  Thông tư số 118/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 8. Thông tư số 117/2008/TT-BTC

  pdf 17p 221 10

  Thông tư số 117/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 9. Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC

  pdf 17p 95 4

  Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 10. Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

  doc 5p 112 16

  Quyết định 393/TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tính dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

 11. Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển

  doc 8p 83 4

  Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL của Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ban hành Quy chế thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 12. Quyết định số 3876/QĐ-BTP

  pdf 7p 40 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3876/qđ-btp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2