Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 1: Mẹ tôi - Giáo án Ngữ văn 7 - GV: Lê Thị Hạnh

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

193
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 3.... TỪ GHÉP...I. Mục tiêu..1. Kiến thức..- HS nhận thức được cấu tạo của hai loại từ ghép: từ ghép chính ph ụ và từ.ghép đẳng lập; hiểu được đặc điểm, ý nghĩa của chúng...2. Kĩ năng..- HS nhận diện được các loại từ ghép; mở rộng ,h ệ thống hóa v ốn t ừ; s ử.dụng từ : dùng từ ghép chính phụ khi cần diễn đạt cái cụ th ể,dùng từ ghép.đẳng lập khi cần diễn đạt cái khái quát...3. Thái độ..- HS có ý thức vận dụng kiến thức về từ ghép trong nói và viết...4. KNS: Ra quyếtđịnh: lựa chọn cách sử dụng từ gép phù hợp với thưc tiễn.giao tiếp...II. Chuẩn bị:..- GV: Bảng phụ ghi bài tập , tài liệu tham khảo...- HS: soạn bài, giấy khổ lớn, bút dạ... phương pháp..- Quy nạp, phân tích; Thưc hành có hướng dẫn: sử dụng từ ghép vào những.tình huống cụ thể...III. Bài mới:..1. Ổn định tổ chức (1p)..2. Kiểm tra bài cũ (1p) : kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS...3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học...... Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính...* hoạt động 1: khởi động..• Mục tiêu: tạo hứng thú cho hs tiếp.. thu kiến về từ ghép..• Cách tiến hành gv treo bảng phụ.. Từ.... t ừ đơ n từ phức.... từ ghép từ láy....Vậy có mấy loại từ ghép? đặc điểm.và ý nghĩa của các loại từ ghép đó..Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm.nay.....*Hoạt động 2: Hình thành kiến thức.mới I. Các loại từ ghép..• Mục tiêu: hs nhận biết được hai. loại..từ ghép ; đặc điểm và ý nghĩa..• Cách tiến hành.. 1. Bài tập..-HS đọc BT1 ( SGK- tr13).. Xác định tiếng chính và tiếng phụ.trong hai từ ghép “ bà ngoại” và “ thơm.phức” ?..- bà ngoại: + bà: tiếng chính.. + ngoại: tiếng phụ..- thơm phức: + thơm: tiếng chính.. + phức: tiếng phụ..? Nhận xét gì về trật tự các tiếng trong - Các từ: bà ngoại, thơm phức-> là từ ghép chín.hai từ trên? phụ..-> Những từ ghép trên gọi là ghép.chính phụ. 2. Nhận xét.? Em hiểu thế nào là từ ghép chính.phụ? - Từ ghép chính phụ: có tiếng chính và tiếng ph. bổ sung nghĩa cho tiếng chính..- gv cho HS tìm nhanh một số từ ghép.chính phụ. Tiếng chính đứng trước và tiếng phụ đứng sau.....HS đọc ví dụ 2..? Các tiếng trong hai từ “ quần áo”, “.trầm bổng” có phân ra tiếng chính và.tiếng phụ không?..- Không..? Các tiếng có quan hệ với nhau như + các từ: quần áo, trầm bổng-> là từ ghép đẳn.thế nào về mặt ngữ pháp? lập...- Bình đẳng - Các từ ghép không phân ra tiếng chính, tiến. phụ (bình đẳng về mặt ngữ pháp)-> từ ghép đẳn..-> từ ghép đẳng lập lập...? Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng.lập có gì khác nhau?..- Chính phụ: có tiếng phụ, tiếng chính..- Đẳng lập; Không..? Qua hai bài tập trên, em thấy từ ghép.được chia làm mấy loại? Đặc điểm.của từng loại?. 3. Ghi nhớ1 ( SGK).- HS đọc ghi nhớ..- GV khái quát lại..? Hãy tìm một từ ghép chính phụ và.một từ ghép đẳng lập rồi đặt câu?..- Đầu năm học, mẹ mua cho em chiếc.xe đạp...- Sách vở của em luôn sạch sẽ.....-HS đọc BT SGK-tr14..? So sánh nghĩa của từ “ bà ngoại” với.nghĩa của “ bà”.? Nghĩa của từ “ thơm.phức” với từ “ thơm” ?. II. Nghĩa của từ ghép.- Nghĩa của từ “ bà ngoại “ hẹp hơn so.với nghĩa của từ “ bà” 1. Bài tập..- Nghĩa của từ “ thơm phức” hẹp hơn.nghĩa của “ thơm”..? Tương tự hãy so sánh nghĩa của từ “.quần áo” với nghĩa của tiếng “ quần,.áo”? Nghĩa của “ trầm bồng” với nghĩa.“ trầm’ và “ bồng”?..- Nghĩa của “ quần áo” rộng hơn , khái.quát hơn nghĩa của “ quần, áo”..- Nghĩa của từ “ trầm bổng” rộng hơn.nghĩa của từ “ trầm “ và “ bồng”..? Nghĩa của từ ghép đẳng lập và chính.phụ có đặc điểm gì?..-HS đọc ghi nhớ..-GV khái quát..-HS lấy ví dụ và phân tích..-GV nhận xét...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1: Mẹ tôi - Giáo án Ngữ văn 7 - GV: Lê Thị Hạnh

  1. Tiết 3 TỪ GHÉP I. Mục tiêu 1. Kiến thức - HS nhận thức được cấu tạo của hai loại từ ghép: từ ghép chính ph ụ và từ ghép đẳng lập; hiểu được đặc điểm, ý nghĩa của chúng. 2. Kĩ năng - HS nhận diện được các loại từ ghép; mở rộng ,h ệ thống hóa v ốn t ừ; s ử dụng từ : dùng từ ghép chính phụ khi cần diễn đạt cái cụ th ể,dùng từ ghép đẳng lập khi cần diễn đạt cái khái quát. 3. Thái độ - HS có ý thức vận dụng kiến thức về từ ghép trong nói và viết. 4. KNS: Ra quyếtđịnh: lựa chọn cách sử dụng từ gép phù hợp với thưc tiễn giao tiếp. II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi bài tập , tài liệu tham khảo. - HS: soạn bài, giấy khổ lớn, bút dạ. phương pháp - Quy nạp, phân tích; Thưc hành có hướng dẫn: sử dụng từ ghép vào những tình huống cụ thể. III. Bài mới: 1. Ổn định tổ chức (1p) 2. Kiểm tra bài cũ (1p) : kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
  2. 3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy và trò Nội dung chính * hoạt động 1: khởi động • Mục tiêu: tạo hứng thú cho hs tiếp thu kiến về từ ghép • Cách tiến hành gv treo bảng phụ Từ t ừ đơ n từ phức từ ghép từ láy Vậy có mấy loại từ ghép? đặc điểm và ý nghĩa của các loại từ ghép đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay. *Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới I. Các loại từ ghép • Mục tiêu: hs nhận biết được hai loại từ ghép ; đặc điểm và ý nghĩa • Cách tiến hành
  3. 1. Bài tập -HS đọc BT1 ( SGK- tr13) Xác định tiếng chính và tiếng phụ trong hai từ ghép “ bà ngoại” và “ thơm phức” ? - bà ngoại: + bà: tiếng chính + ngoại: tiếng phụ - thơm phức: + thơm: tiếng chính + phức: tiếng phụ ? Nhận xét gì về trật tự các tiếng trong - Các từ: bà ngoại, thơm phức-> là từ ghép chín hai từ trên? phụ -> Những từ ghép trên gọi là ghép chính phụ 2. Nhận xét ? Em hiểu thế nào là từ ghép chính phụ? - Từ ghép chính phụ: có tiếng chính và tiếng ph bổ sung nghĩa cho tiếng chính. - gv cho HS tìm nhanh một số từ ghép chính phụ. Tiếng chính đứng trước và tiếng phụ đứng sau. HS đọc ví dụ 2 ? Các tiếng trong hai từ “ quần áo”, “ trầm bổng” có phân ra tiếng chính và tiếng phụ không? - Không ? Các tiếng có quan hệ với nhau như + các từ: quần áo, trầm bổng-> là từ ghép đẳn thế nào về mặt ngữ pháp? lập. - Bình đẳng - Các từ ghép không phân ra tiếng chính, tiến phụ (bình đẳng về mặt ngữ pháp)-> từ ghép đẳn
  4. -> từ ghép đẳng lập lập. ? Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập có gì khác nhau? - Chính phụ: có tiếng phụ, tiếng chính - Đẳng lập; Không ? Qua hai bài tập trên, em thấy từ ghép được chia làm mấy loại? Đặc điểm của từng loại? 3. Ghi nhớ1 ( SGK) - HS đọc ghi nhớ - GV khái quát lại ? Hãy tìm một từ ghép chính phụ và một từ ghép đẳng lập rồi đặt câu? - Đầu năm học, mẹ mua cho em chiếc xe đạp. - Sách vở của em luôn sạch sẽ. -HS đọc BT SGK-tr14 ? So sánh nghĩa của từ “ bà ngoại” với nghĩa của “ bà”.? Nghĩa của từ “ thơm phức” với từ “ thơm” ? II. Nghĩa của từ ghép - Nghĩa của từ “ bà ngoại “ hẹp hơn so với nghĩa của từ “ bà” 1. Bài tập - Nghĩa của từ “ thơm phức” hẹp hơn nghĩa của “ thơm” ? Tương tự hãy so sánh nghĩa của từ “ quần áo” với nghĩa của tiếng “ quần, áo”? Nghĩa của “ trầm bồng” với nghĩa “ trầm’ và “ bồng”?
  5. - Nghĩa của “ quần áo” rộng hơn , khái quát hơn nghĩa của “ quần, áo” - Nghĩa của từ “ trầm bổng” rộng hơn nghĩa của từ “ trầm “ và “ bồng” ? Nghĩa của từ ghép đẳng lập và chính phụ có đặc điểm gì? -HS đọc ghi nhớ -GV khái quát -HS lấy ví dụ và phân tích -GV nhận xét 2. Nhận xét *Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập - Nghĩa từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa tiến chính. • Mục tiêu: hs biết vận dụng kiến thức Nghĩa của từ ghép đẳng lập tổng hợp hơn ngh các tiếng tạo ra nó để làm bài tập • Cách tiến hành 3. Ghi nhớ( SGK) -HS đọc, xác định yêu cầu -Làm việc theo nhóm: 3 phút III. Luyện tập -Đại diện báo cáo -> HS nhận xét. GV kết luận -HS đọc, xác định yêu cầu bài tập Bài tập 1: Phân loại từ ghép
  6. - gv treo bảng phụ ghi bài tập->gọi HS lên bảng điền -HS nhận xét Từ ghép CP Từ ghép ĐL -GV nhận xét , bổ sung nhà máy, nhà ăn, chài lưới, cây cỏ, xanh ngắt, lâu ẩm ướt, đầu đời, cười nụ đuôi. -HS đọc bài, nêu yêu cầu -HS độc lập suy nghĩ, gọi HS lên bảng Bài tập 2: Điền thêm tiếng để tạo thành từ ghé -> chính phụ: -GV kết luận - bút chì - ăn mày - mưa phùn - trắng phau - làm vườn - vui vẻ - thước kẻ - nhát gan Bài tập 3: Điền thêm tiếng để tạo từ ghép đẳn lập -GV nêu yêu cầu - Núi sông, núi đồi -HS thảo luận nhóm (3p) - Ham muốn, ham mê -đại diện báo cáo - Mặt mũi, mặt mày -GV kết luận - Tươi tốt, tươi vui - Xinh đẹp, xinh tươi - Học hành, học hỏi
  7. Bài tập 4: -GV hướng dẫn hs thực hiện các bài Có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở được v tập còn lại ở nhà sách và vở là danh từ chỉ đơn vị có thể đếm đượ Không thể nói một cuốn sách vở được vì : sác vở là từ ghép đẳng lập mang ý nghĩa khái qu nên không thể đếm được Bài tập5,6,7(về nhà)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2